Artykuł: Standardy budowy domu energooszczędnego

Standardy budowy domu energooszczędnego

Mimo konieczności budowania domów o niskim zapotrzebowaniu na energię sposoby ich realizacji nadal są mało znane. Trudno również zdecydować się na określony standard domu energooszczędnego, ponieważ za istniejącymi dzisiaj pojęciami kryją się różne wymogi. Nie zawsze jasne są też zasady projektowania budynków energooszczędnych.

We współczesnym budownictwie stosuje się wiele rozwiązań określanych jako energooszczędne. W klasyfikacjach stosowanych w krajach europejskich bierze się się pod uwagę kilka punktów odniesienia: wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową EUco (klasyfikacja według normy ISO) lub wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK (np. w Niemczech jest on podstawą do klasyfikacji na klasy energooszczędności). 

W Polsce do niedawna nie było sformułowanych jednoznacznych kryteriów podziału domów ze względu na stopień ich efektywności energetycznej. W praktyce projektowej jako punkt odniesienia stosowano wskaźnik EUco – za domy energooszczędne uznawano budynki, które osiągały tę wartość na poziomie 40-60 kWh/(m².rok). W powszechnej świadomości określenia takie jak „dom energooszczędny”, „dom niskoenergetyczny” czy „dom pasywny” są często nadużywane i stosowane jako określenie budynku, do budowy którego użyto materiałów o wysokich parametrach termoizolacyjnych, zainstalowano efektywny system grzewczy, a szczególnie wykorzystano urządzenia wykorzystujące energię odnawialną. Czas chaosu pojęciowego w tym względzie powoli mija. Wymagania prawne zmuszają nas do wypracowania nowych standardów budynków energooszczędnych i uporządkowania różnych pojęć, odnoszących się do budownictwa energooszczędnego.

Budynek energooszczędny – klasyfikacja według ISO

Według normy ISO budynek energooszczędny to budynek, którego sezonowy wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP osiąga wartość poniżej poziomu 70 kWh (m2.rok). W europejskiej normie ISO został wprowadzony podział poziomu energooszczędności w zależności od ilości energii potrzebnej do ogrzania 1 mbudynku w ciągu roku:

  • powyżej 70 kWh/(m2.rok) – dom poza klasą energooszczędności,

  • 30-70 kWh/(m2.rok) – dom energooszczędny,

  • 15-30 kWh/(m2.rok) – dom niskoenergetyczny,

  • 0-15 kWh/(m2.rok) – dom pasywny,

  • 0 kWh/(m2.rok) – dom zeroenergetyczny,

  • budynek o dodatnim bilansie energetycznym – dom plusenergetyczny.

Wyższy poziom energooszczędności – dom pasywny

Wśród budynków energooszczędnych popularne stały się domy pasywne. Mają szczególnie małe zapotrzebowanie na ciepło, nieprzekraczające 15 kWh/(m².rok). Osiąga się to przez ich ocieplenie domu materiałami o najlepszych parametrach, wyeliminowanie mostków cieplnych, zapewnienie szczelności powietrznej przegród, zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła i rozwiązań, umożliwiających bierne pozyskiwanie energii słonecznej oraz jej akumulację w masywnych przegrodach budowlanych. Związane z tym dodatkowe wydatki rekompensuje możliwość rezygnacji z typowej instalacji grzewczej. Do ogrzania domu pasywnego wystarczają bowiem zyski ciepła pochodzące z nasłonecznienia, działających urządzeń elektrycznych i przebywających wewnątrz ludzi. Do ich uzupełniania stosuje się nagrzewnice powietrza instalowane w systemie wentylacji – podgrzewające powietrze nawiewane do pomieszczeń. Pierwsze domy pasywne powstały w Niemczech w latach 90. XX w. Ich popularność można wytłumaczyć atrakcyjnym stosunkiem nakładów finansowych ponoszonych na budowę (o 10-30% wyższych niż w przypadku domów standardowych) do uzyskiwanych korzyści – koszty utrzymania takich budynków energooszczędnych są tak niskie, że można je uznać za znikome.

Dom idealny – budynek zeroenergetyczny

To budynek energooszczędny, który można zaliczyć do energetycznie samowystarczalnych, obecnie jest jeszcze w fazie eksperymentalnej. Nie wykorzystuje on konwencjonalnych źródeł energii ani do ogrzewania, ani do oświetlenia, ani nawet do zasilania sprzętu AGD. Budynek taki może produkować energię, a jej nadwyżki sprzedawać do państwowej sieci energetycznej, co czyni go plusenergetycznym. Jednak ta technologia jest jeszcze zbyt kosztowna i nie jest ekonomicznie uzasadniona.

Energooszczędność mierzona w litrach

Można spotkać się też z klasyfikacją budynków energooszczędnych, w których jako kryterium przyjęto ilość zużycia oleju opałowego w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni na rok.

Budynek energooszczędny 7-litrowy – charakteryzuje się zapotrzebowaniem na energię cieplną na poziomie około 70 kWh/(m².rok), czyli około 7 litrów oleju opałowego w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni na rok.

Budynek energooszczędny 5-litrowy – zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi około 50 kWh/(m².rok), czyli około 5 litrów oleju opałowego w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni na rok.

Budynek energooszczędny 3-litrowy – zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi około 30 kWh/(m².rok), czyli około 3 litry oleju opałowego w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni na rok.

Budynek pasywny – charakteryzuje się zapotrzebowaniem na energię cieplną na poziomie około 15 kWh/(m².rok), czyli około 1,5 litra oleju opałowego w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni na rok.

Aktualne standardy domów energooszczędnych w Polsce

Pierwszą próbą usystematyzowania określeń budynków energooszczędnych i tym samym stworzenia nowych standardów energooszczędności był uruchomiony z początkiem 2013 r. program NFOŚWiGW dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych i na zakup mieszkań wybudowanych w budynkach energooszczędnych. Dotacja ta przewidziana była dla dwóch standardów energetycznych: domów NF40, czyli budynku, którego wskaźnik zapotrzebowania na energię nie przekroczy 40 kWh/(m2.rok), oraz NF15 o wskaźniku nie większym niż 15 kWh/(m2.rok). Program został zamknięty, ale wymagania sprecyzowane przez NFOŚWiGW dla wielu biur projektowych stały się pomocne przy określaniu standardu energetycznego budynku i nadal są punktem odniesienia w pracy wielu projektantów. 

Zdjęcia: Silka, VMZINC, Fotolia.com

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!