Artykuł: Wentylacja z rekuperacją

Wentylacja z rekuperacją

Nowoczesne rozwiązania, takie jak wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła nie tylko zapewniają stały dopływ do domu świeżego powietrza, ale także gwarantują ograniczenie wydatków na ogrzewanie budynku.

Rekuperacja to układ, który podczas wentylowania domu, pozwala odzyskać ciepło z powietrza wyprowadzanego na zewnątrz. Jednocześnie system filtrów ogranicza przedostawanie się do pomieszczeń mieszkalnych zanieczyszczeń i drobnoustrojów, co jest szczególnie istotne dla alergików. Zimne powietrze pobierane z zewnątrz jest ogrzewane przez ciepłe powietrze, które rekuperator zasysa z kuchni czy łazienki. Przekazuje je do wymiennika ciepła, który wykorzystuje ciepło zużytego powietrza do ogrzania świeżego powietrza napływającego do wnętrz.
System rekuperacji daje nam możliwość odzyskania do 80% ciepła, a to pozwala ograniczyć wydatki na ogrzewanie domu. Bez sprawnej rekuperacji ciepło opuszcza budynek wraz ze zużytym powietrzem, co podnosi koszty ogrzewania wnętrz. W budownictwie energooszczędnym wentylacja z rekuperacją jest nieodzownym elementem podnoszącym efektywność energetyczną budynku.

Wentylacja w świetle nowych przepisów

Wymagania zawarte w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które obowiązują od stycznia 2017 r, jak i te które zaczną obowiązywać od 2021 r., dotyczące wskaźniki energii pierwotnej dla nowo budowanych budynków są tak wysokie, że systemy bez wentylacji z odzyskiem ciepła mogą nie znaleźć zastosowania w wielu nowych domach. Z szacunków wynika, że dla Warunków technicznych 2017 i Warunków technicznych 2021 będzie możliwość zastosowania wentylacji grawitacyjnej jedynie z kotłem na biomasę, pozostałe dopuszczalne systemy powinny uwzględniać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

Dobór i montaż rekuperatora

Przy wyborze rekuperatora, który jest sercem całej instalacji należy zwrócić uwagę m.in. na siłę zasysania i wypychania powietrza. Optymalna wielkość tego parametru to 150-200 Pa. Ważnym czynnikiem decydującym o komforcie użytkowania systemu rekuperacji jest poziom hałasu, jaki generuje. Wentylatory powinny być cichobieżne i zamontowane w izolowanej termicznie oraz akustycznie obudowie. Najlepiej, jeśli przewody rozprowadzające powietrze po budynku zostaną wykonane z tworzyw sztucznych, gdyż taki materiał nie przenosi drgań i dźwięków na instalację. Dodatkowo powinny być montowane skrzynki rozprężne, zabezpieczające układ przed różnicami ciśnienia, które również generują niepożądane dźwięki. Przy montażu rekuperatora należy pamiętać o pozostawieniu łatwego dostępu do serwisowania urządzenia, w szczególności do wymiany wkładów filtrujących.
Zaleca się stosowanie rekuperatorów wyposażonych w wymienniki przeciwprądowe, które mają większą powierzchnię wymiany od tańszych wymienników krzyżowych. Aby dodatkowo podnieść efektywność wymiany ciepła, stosuje się wstępną nagrzewnicę powietrza lub czerpnię powietrza podłącza się do gruntowego wymiennika ciepła. 

Miejsce na rekuperator

Centralę wentylacyjną najczęściej umieszcza się na poddaszu nieużytkowym, choć nie jest to jedyne sprawdzone miejsce. Na poddaszu nieużytkowym bez problemu znaleźć można jednak dogodne miejsce montażu, do którego będzie można doprowadzić kanały wentylacyjne bez niepotrzebnych załamań. Szukając miejsca na rekuperator należy jednak pamiętać, aby było ono łatwo dostępne. Ułatwi to bowiem serwisowanie rekuperatora, okresową wymianę filtrów oraz ewentualne naprawy centrali wentylacyjnej. Rekuperator można też umieścić w kotłowni, pod warunkiem, że nie znajduje się w niej kocioł na węgiel lub skład innego paliwa stałego, gdyż pył mógłby wpływać niekorzystnie na działanie rekuperatora. Jeśli nie ma możliwości zlokalizowania rekuperatora z dala od pomieszczeń mieszkalnych, jako miejsce jego montażu można wybrać schowek lub większą garderobę. Należy jednak pamiętać, że podłączane do niego kanały o średnicy około 20 cm nie mogą zmieniać gwałtownie kierunku, dlatego planując miejsce na rekuperator trzeba wziąć pod uwagę również sposób doprowadzenia do niego przewodów, którymi będzie wędrowało powietrze.

Skuteczna wentylacja

Aby praca rekuperatora była efektywna i przynosiła zamierzone oszczędności kosztów ogrzewania, dom, w którym ma być on zainstalowany powinien być szczelny. Efektywność zastosowanych rozwiązań izolacyjnych w domu można sprawdzić jeszcze na etapie budowy poprzez przeprowadzenie próby szczelności budynku. W drzwiach zewnętrznych budynku montuje się specjalny wentylator. Pozostałe drzwi i okna muszą być zamknięte. Pracujący wentylator zasysa powietrze z wnętrza budynku, tworząc podciśnienie. W efekcie powietrze z zewnątrz przepływa do budynku przez istniejące nieszczelności. Ilość tego powietrza mierzy się i porównuje z normami budowlanymi. Można również z zewnątrz wprowadzić dym, aby wykazać miejsca przedmuchu. 

Zdjęcia: Zehnder, Fotolia.com

Czytaj także