Artykuł: Bilans energetyczny domu

Bilans energetyczny domu

Od stycznia 2017 r. obowiązują nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem wprowadzonych w nich zmian jest ograniczenie ilości energii, niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania domów mieszkalnych na ciepło. Wprowadzone przepisy i obostrzenia mają na celu energooszczędność oraz działania skierowane na ochronę środowiska naturalnego. Oznaczają tym samym zmianę spojrzenia na bilans energetyczny wznoszonego budynku, również na przestrzeni najbliższych lat. 

Co to jest bilans energetyczny?

W budynkach ogrzewanych straty energii uzupełniane są przez energię dostarczaną poprzez system grzewczy. Bilans energetyczny to pojęcie oznaczające różnicę między stratami ciepła, a zyskami energii doprowadzanej do budynku. Pozytywny bilans jest wtedy, gdy straty energii są mniejsze niż zyski. Im większe są zyski, tym mniej energii ze źródeł konwencjonalnych trzeba będzie zużyć, aby zapewnić odpowiednią temperaturę wewnątrz domu. Zatem pozytywny bilans energetyczny jest miarą efektywności energetycznej, która mówi, jaki jest stopień zaoszczędzenia energii poprzez wprowadzenie zmierzających ku niemu działań. Istnieją dwie strategie efektywnego energetycznie projektowania: pięciokrokowa oraz trzystopniowa.

Jak osiągnąć pozytywny bilans energetyczny w pięciu krokach

1. Pierwszym krokiem i głównym celem tej strategii jest zmniejszenie strat ciepła poprzez odpowiednie zaizolowanie budynku, właściwie ukształtowaną bryłę oraz przemyślane usytuowanie domu względem stron świata.

2. Następnym są działania oszczędnościowe, prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

3. Trzeci krok to wykorzystanie do ogrzewania, produkcji prądu oraz podgrzewania ciepłej wody odnawialnych źródeł energii.

4. Jako czwarty krok podaje się wszelkie działania, mające na celu dostosowanie temperatury wnętrz do aktualnych potrzeb domowników. Mowa tu o czujnikach i regulatorach temperatury.

4. Dopiero jeśli po takich działaniach, gdy nasz budynek nadal będzie potrzebował energii, włącza się do jej pozyskiwania tradycyjne paliwa kopalne.

Trzy kroki do energooszczędności

Inną strategią ilustrującą uzyskanie pozytywnego bilansu energetycznego jest koncepcja Trias Energetica, która reprezentuje proste i logiczne podejście do projektowania. Jej nadrzędnym celem jest zrealizowanie najbardziej zrównoważonego rozwiązania energetycznego. Jej ideą jest, że najbardziej zrównoważona energia to energia zaoszczędzona.

1. Pierwszy krok ma na celu obniżenie zapotrzebowania na energię poprzez zastosowanie odpowiednich środków, takich jak optymalny kształt budynku, rozplanowanie, orientacja i wygląd fasady, dobra izolacja cieplna, szczelność, odzysk ciepła, chłodzenie naturalne oraz oszczędzanie wody.

2. Następny krok wiąże się z zastosowaniem w ekonomicznie uzasadniony sposób technologii opartych na lokalnych źródłach energii odnawialnej, takich jak systemy cieczowych i powietrznych kolektorów słonecznych, ogniwa fotowoltaiczne, gruntowe pompy ciepła oraz technologii wykorzystujących biomasę, odpady i energię wiatrową.

3. Jeśli nadal istnieje zapotrzebowanie na energię użytkową, to trzeci krok prowadzi do zastosowania najmniej zanieczyszczających środowisko paliw kopalnych, w jak najefektywniejszy sposób, poprzez stosowanie wysokosprawnego ogrzewania, optymalnych urządzeń (pomp i wentylatorów zasilanych prądem stałym) i wykorzystanie ciepła opadowego.  

Zdjęcia: Ytong, Fotolia.com

Czytaj także