Artykuł: Współczynniki określające energooszczędność

Współczynniki określające energooszczędność

Przepisy narzucają dziś nowy kierunek w budownictwie jednorodzinnym. Wznoszenie budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię to już konieczność. Aby budować ciepły dom, konieczna jest znajomość parametrów domu energooszczędnego.

Decydując się na budowę domu, musimy brać pod uwagę jego zapotrzebowanie na energię, ściśle określane przez aktualnie obowiązujące przepisy. Niestety, nie zawsze jasne są kryteria projektowania takich domów. We współczesnym budownictwie stosuje się wiele rozwiązań określanych jako energooszczędne. Trudno jest też inwestorowi wybrać określony standard takiego domu, ponieważ za istniejącymi dzisiaj pojęciami kryją się różne wymogi. Dla lepszej orientacji przyjrzyjmy się co w budownictwie oznaczają rozwiązania energooszczędne i określające je współczynniki EP, EK, EUco i U. To bardzo istotne parametry domu energooszczędnego. 

Ważne parametry domu energooszczędnego

Nowe warunki techniczne odnoszące się do energooszczędności, mówią o kilku współczynnikach istotnych przy wznoszeniu budynku. Do czego się odnoszą te parametry domu energooszczędnego?

Współczynnik EP pokazuje, ile energii nieodnawialnej budynek może czerpać rocznie ze środowiska naturalnego do tego, by wytworzyć energię końcową dla celów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z energią pomocniczą potrzebną do zasilania oświetlenia, AGD i wszystkich innych urządzeń elektrycznych w domu.

Współczynnik EK informuje o rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, która powinna być dostarczona do budynku, z uwzględnieniem strat przesyłowych i wynikających z przenikania przez przegrody zewnętrzne, aby zapewnić utrzymanie projektowanej temperatury wewnętrznej, wentylacji oraz podgrzania wody użytkowej. Współczynnik EK jest ściśle związany z konstrukcją budynku i mówi nam, ile budynek rzeczywiście zużyje energii.

Wskaźnik EUco pokazuje wysokość energii użytkowej niezbędnej do ogrzewania i wentylacji. Określa stopień zabezpieczenia przed stratami ciepła niezależnie od zainstalowanych w nim urządzeń grzewczych, strat energii w wyniku ich działania oraz oddziaływania urządzeń na środowisko.

Współczynnik U określa stopień przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku, czyli ściany. Jego niska wartość wskazuje, że straty ciepła będą również niskie.

Parametry domu energooszczędnego a wymogi prawne

W nowych obowiązujących od 2017 roku (pierwsze weszły w życie w 2014 r.) Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie znajdują się ściśle określone wymogi co do zapotrzebowania budynków na energię. W przypadku domów jednorodzinnych wskaźnik EP nie może od 2017 r. przekraczać 95 kWh/(m2·rok), natomiast od 2021 r. wskaźnik EP budynku jednorodzinnego nie będzie mógł przekroczyć 70 kWh/(m2·rok). Zaostrzają się także wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród – oznacza to, że w kolejnych latach muszą one coraz lepiej chronić przed ucieczką ciepła z wnętrza domu.

Parametry domu energooszczędnego – co zmieniły nowe przepisy

Aby budować dom zgodnie z przepisami obowiązującymi do 2014 r., wystarczyło wznieść dobrze zaizolowane przegrody, spełniając tym samym wymagania dotyczące współczynnika U lub ogrzewać dom paliwem odnawialnym, spełniając w ten sposób wymóg dotyczący wskaźnika EP. Począwszy od 2014 r. budowa zgodna z przepisami oznaczała dopełnienie obu tych warunków jednocześnie. Zatem nowo powstające domy muszą mieć nie tylko odpowiednio ciepłe przegrody, ale powinny także spełniać zaostrzone normy dotyczące EP. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną budynku będzie sprawdzane już na etapie projektu domu, który jasno określa sposób jego ogrzewania i wentylacji – czynniki, które mają duży wpływ na wartość końcową współczynnika EP.

Zdjęcia: Schüco, Fotolia.com, rys. P. Promiński

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!