Artykuł: Budowa altany w zgodzie z przepisami

Budowa altany w zgodzie z przepisami

Obiekty małej architektury wznosimy zwykle po zakończeniu budowy domu. Jakie formalności w świetle aktualnych przepisów czekają nas przed rozpoczęciem budowy altany ogrodowej? Czy potrzebne nam będzie pozwolenie na jej budowę? Czy możemy zbudować altanę bez zezwolenia?

Aktualnie obowiązujące prawo budowlane upraszcza procedury związane z przygotowaniem, rozpoczęciem i zakończeniem niewielkich oraz nieskomplikowanych inwestycji. Zmianą, która na pewno cieszy wielu inwestorów jest rozszerzenie i doprecyzowanie zwolnienia na budowę w odniesieniu do budynków gospodarczych wznoszonych na działce budowlanej i towarzyszących zabudowie mieszkaniowej oraz rekreacyjnych. Wynika z tego, że dzisiaj altanę możemy zbudować bez zezwolenia, pod warunkiem jednak, że jej będzie miała ona odpowiednią wielkość. 

Altana ogrodowa bez zezwolenia na budowę

Obecnie pozwolenia nie wymagają – wystarczy zamiar ich budowy zgłosić – wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany (czyli obiekty, które nie są budynkami i nie mają trwałych przegród pionowych) oraz przydomowe ganki i oranżerie (tzw. ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2. Jednak łączna suma tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Dawniej obowiązujące prawo nie obejmowało garaży, a także mniejsza była powierzchnia zabudowy budynków i altan, które nie wymagały pozwolenia – wynosiła ona tylko 25 m2. Uzyskania pozwolenia na budowę nie wymagają także wiaty (obiekty w postaci dachu wspartego na słupach) o powierzchni zabudowy do 50 m2, zlokalizowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Łączna liczba wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki. Wcześniej pozwolenia na budowę nie wymagały tylko wiaty o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym ich łączna liczba nie mogła przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. W myśl nowego Prawa budowlanego budowa niektórych obiektów nie tylko nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ale także nie musimy zamiaru ich budowy zgłaszać. Należą do nich altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzimych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Do powierzchni zabudowy nie zalicza się tarasy czy ganku o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2. Podsumowując, altanę bez zezwolenie możemy zbudować, jeśli jej wielkość nie przekracza 35 m2 

Budowa dużej altany wymaga zezwolenia

Nie zawsze wielkość altany spełnia warunki na rozpoczęcie jej budowy bez zezwolenia. Zgłoszenia dokonujemy przed rozpoczęciem robót budowlanych. Najlepiej do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej udać się wcześniej, ponieważ starosta czy prezydent miasta powiatowego ma 30 dni na zajęcie odpowiedniego stanowiska. Organ może w takim czasie od dnia doręczenia zgłoszenia wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Budowę obiektu (mamy na to trzy lata) możemy rozpocząć, jeśli przez 30 dni organ nie wniósł sprzeciwu. Jeśli zgłoszenie jest niepełne, właściwy organ wydaje postanowienie, w którym nakłada na zgłaszającego obowiązek jego uzupełnienia, w określonym terminie. Przekroczenie terminu skutkuje wydaniem sprzeciwu i przerywa bieg terminu. Dopiero po uzupełnieniu zgłoszenia będzie liczony od nowa 30-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej lub dzień wprowadzenia go do systemu teleinformatycznego (w przypadku, gdy wyraziliśmy zgodę na doręczenie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej).

Zdjęcia: Fotolia.com, Sobex, Wienerberger

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!