Artykuł: Formalności konieczne, by rozpocząć budowę domu

Formalności konieczne, by rozpocząć budowę domu

W związku ze zmianami w prawie budowlanym konieczne jest przed rozpoczęciem budowy zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawnymi, które określają ramy w jakich należy się poruszać. Chociaż nie jesteśmy już zobligowani do uzyskania pozwolenia na budowę (ustawa wciąż dopuszcza taką możliwość), nie oznacza to wcale, że możemy od razu ją rozpocząć. Musimy załatwić jeszcze parę formalności.

Dziennik budowy

Konieczne jest posiadanie dziennika budowy (uzyskuje się go na przykład w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta). Dziennik musimy zarejestrować i opieczętować w organie, który wydał pozwolenie na budowę (starostwie lub urzędzie miasta). Dziennikiem opiekuje się kierownik budowy, ale wpisywać się w nim mogą inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, geodeta, a także przedstawiciel nadzoru budowlanego. Brak dziennika pociąga za sobą sankcje prawne – możemy na przykład zostać obciążeni grzywną. Wpisy powinny być dokonywane w dzienniku chronologicznie i w sposób ciągły.

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna w kolorze żółtym musi być umieszczona na budowie w widocznym miejscu – co najmniej powyżej 2 metry nad ziemią. Jej minimalne wymiary wynoszą  90 x 70 cm. Tablica powinna zawierać informacje takie jak: numer pozwolenia na budowę, dane adresowe (wraz z numerem telefonu) inwestora, kierownika budowy, wykonawcy i projektanta domu oraz numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.    

Geodezyjne wytyczenie terenów

Geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie dotyczy  każdego obiektu budowlanego. Jego celem jest przestrzenne usytuowanie budynku domu w zgodzie z projektem budowlanym. Uwzględnia ono położenie budynku oraz innych obiektów w stosunku do obiektów już istniejących oraz w stosunku do granic nieruchomości. Wykonaną pracę uprawniony geodeta powinien poświadczyć wpisem do dziennika budowy. 

Zdjęcia: Fotolia.com, K. Jankowska

Czytaj także