Artykuł: Kierownik budowy i inspektor nadzoru budowlanego – wsparcie dla inwestora

Kierownik budowy i inspektor nadzoru budowlanego – wsparcie dla inwestora

Wiele robót, w tym również dotyczących nadzorowania prac wykonywanych przez inne osoby, wymaga fachowości. Powierzenie specjalistom tych zadań może narzucać prawo - tak jest w przypadku kierownika budowy domu lub rozsądek, który sugeruje nam zatrudnienie inspektora nadzoru budowlanego. Co zrobić, by byli oni wsparciem dla inwestora?

Prawo budowlane narzuca na inwestora obowiązek ustanowienia kierownika budowy domu. Teoretycznie przejmuje on w całości prowadzenie inwestycji i na podstawie pełnomocnictwa działa w naszym imieniu i, oczywiście, na nasz rachunek. By kierownik budowy rzeczywiście reprezentował nasze interesy, powinien być niezależny od firm wykonawczych. Jednak obecność nawet najbardziej oddanego swojej pracy kierownika budowy nie zwalnia nas z osobistego doglądania budowy domu, co zawsze działa mobilizująco na wykonawców. Jego skuteczność wzmocnimy, zatrudniając inspektora nadzoru inwestorskiego, który najlepiej oceni fachowość wykonanych prac.

Obowiązki kierownika budowy domu

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy (art. 22 ustawa – Prawo budowlane): prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej dotyczącej budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed osobami niepowołanymi, odebranie od inwestora za potwierdzeniem pisemnym terenu budowy wraz z wszelkimi znajdującymi się na tym terenie budynkami i urządzeniami, prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie wszelkich odbiorów na każdym etapie budowy i na etapie końcowym, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia projektu, realizowanie zaleceń zapisanych w dzienniku budowy przez organa wyższe (np. nadzór budowlany, inspektorat nadzoru), zawiadomienie inwestora w przypadku wstrzymania prac budowlanych przez organa wyższe, pokazanie inwestorowi na odpowiednim etapie elementów budowy, które po jej ukończeniu nie będą widoczne (np. fundamenty), sprawdzenie wszystkich instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed oddaniem budynku do odbioru, poświadczenie na piśmie podczas odbioru, że budowa odbyła się zgodnie z planami i z zachowaniem wszelkich przepisów, przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik budowy domu ma prawo do:  wstrzymania budowy w przypadku stworzenia zagrożenia w wyniku kontynuowania budowy (np. naruszenie sąsiedniego budynku), wystąpienia do inwestora o zmiany w projekcie podyktowane ważnymi względami, np. bezpieczeństwa.

Gdzie szukać fachowego kierownika budowy domu?

Bardzo często, aby zaoszczędzić pieniądze, decydujemy się na powierzenie obowiązków kierownika budowy domu szefowi lub pracownikowi firmy wykonawczej (osoba taka musi posiadać uprawnienia budowlane) i ograniczenie działań do niezbędnego minimum. Takie oszczędne działanie niesie za sobą ryzyko, że budowa będzie kontrolowana tylko formalnie, a także to, że pracownik firmy wykonawczej będzie reprezentował jej interesy, a nie nasze. Lepszym rozwiązaniem może być poszukanie niezależnego kierownika budowy. Musi być to osoba z doświadczeniem w prowadzeniu budów, posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne (budowlane lub architektoniczne) oraz musi mieć uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Również w tym zakresie możemy skorzystać z pomocy składów budowlanych – PSB-PROFI współpracują z doświadczonymi kierownikami budowy.

Inspektor nadzoru budowlanego – obowiązki

Kierownik budowy domu to konieczność, natomiast decyzję o potrzebie ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego podejmuje inwestor (art. 18 ust. 2 ustawa – Prawo budowlane). Inspektor nadzoru inwestorskiego działa na budowie w imieniu inwestora, chroni jego interesy i dba o jakość wykonywanych robót budowlanych. Inspektorowi możemy zlecić przygotowanie harmonogramu budowy, kosztorysu i który mając nasze pełnomocnictwo, załatwi formalności urzędowe. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy (art. 25 ustawa – Prawo budowlane): reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Zdjęcia: Fotolia.com

 

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!