Artykuł: Przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne

Nie wyobrażamy sobie życia bez prądu. Energia elektryczna potrzebna jest podczas prowadzenie gospodarstwa domowego oraz innych obiektów z nim związanych, a także kiedy rozpoczynamy budowę domu. Co więc należy zrobić, aby w gniazdku popłynął prąd? Jakie są warunki instalacji przyłącza elektrycznego do domu?

O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może ubiegać się każda osoba, która ma tytuł prawny do korzystania z obiektu, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy. Aby przyłączyć się do sieci, należy uzyskać warunki przyłączenia oraz zawrzeć i zrealizować umowę o przyłączenie. Stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych przyłącza elektrycznego do domu. 

Rodzaje przyłączy elektrycznych do domu

Dostarczenie energii może odbywać się z sieci napowietrznej lub za pomocą przyłącza kablowego. 

Przyłącze elektryczne kablowe to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii kablowej ułożonej w ziemi. Trasa przebiegu kabla musi znajdować się w odpowiednich odległościach od innych instalacji: gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej i teletechnicznej, co ma duże znaczenie zwłaszcza na terenach o gęstej zabudowie. Zaletą takiego przyłącza elektrycznego do domu jest jego estetyka: widoczne jest tylko złącze w kształcie prostokątnej skrzynki. Zlokalizowane jest w ogrodzeniu tak, aby było jak najmniej widoczne i jednocześnie łatwo dostępne dla osoby dokonującej odczytu licznika. 

Możliwe jest także wykonanie elektrycznego przyłącza napowietrznego. Taki sposób przyłącza elektrycznego do domu zasila obiekt z wykorzystaniem linii napowietrznej – przewody przymocowane są do słupów. Zalety przyłącza napowietrznego to krótki czas budowy oraz niższa cena od przyłącza kablowego. 

Połączeniem tych dwóch przyłączy elektrycznych do domu jest połączenie napowietrzno-kablowe i jak wskazuje nazwa to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem odcinków linii napowietrznej i kablowej. Jest to określenie potoczne i można się z nim spotkać w trakcie rozmów z projektantami. W rozliczeniach opłaty za przyłączenie występują przyłącza kablowe lub napowietrzne. Od ich typu zależy wysokość opłaty za przyłączenie.

Jak określić moc przyłączeniową przyłącza elektrycznego do domu?

Aby określić moc przyłączeniową, musimy zsumować moc wszystkich istniejących i planowanych do zamontowania odbiorników. Otrzymujemy moc zainstalowana, która jest większa od mocy przyłączeniowej. Ilość działających jednocześnie urządzeń określa współczynnik jednoczesności. Przyjmuje się, że w domach jednorodzinnych wynosi on 0,5-0,6. Moc przyłączeniowa średniej wielkości domu jednorodzinnego wynosi ok. 10 kW. Jeśli w kuchni planujemy montaż kuchenki elektrycznej, moc przyłączeniową należy zwiększyć.

Wybór taryfy przyłącza elektrycznego do domu

Podpisując umowę z dostawcą energii elektrycznej, musimy zdecydować się, z jakiej taryfy będziemy korzystać. Wybór taryfy wiąże się z wysokością rachunków za prąd. Do wyboru mamy taryfę jednostrefową G11 i dwustrefową G12. W taryfie jednostrefowej stawka za zużycie prądu w ciągu całej doby jest jednakowa. Warto ją wybrać, gdy energia elektryczna nie będzie wykorzystywana do celów grzewczych, np. ogrzewania domu czy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Natomiast taryfa dwustrefowa umożliwia rozliczanie zużytej energii elektrycznej w dwóch strefach czasowych dobry. Tańsza taryfa obowiązuje od godziny 21.00-22.00 do 6.00-7.00 i dwie godziny w ciągu dnia – strefy czasowe mogą się różnić w zależności od zakładu energetycznego. Rozwiązanie to jest korzystne, jeśli ogrzewamy dom za pomocą ogrzewania podłogowego lub innych elektrycznych urządzeń grzewczych, które mają możliwość magazynowania energii. Na przykład akumulacyjny kocioł grzewczy pobiera energię, gdy jest ona tańsza, a zakumulowane ciepło ogrzewa dom, gdy cena prądu jest wyższa.   

​​​​​Budowa instalacji przyłącza elektrycznego do domu

Instalacja wewnętrzna domu musi był połączona z siecią energetyczną. Nie wystarczy jeden przewód, aby nasz dom był zasilany prądem. Między instalacją wewnętrzną a siecią muszą się więc znaleźć następujące elementy:

  • przyłącze elektryczne – jest to odcinek lub element sieci zasilającej, która łączy linię elektroenergetyczną z instalacją elektryczną w budynku. Może być kablowe lub napowietrzne – od jego typu zależy wysokość opłaty za przyłączenie. Przyłącza elektryczne do domów jednorodzinnych wykonuje się na napięciu 400 V, czyli jako trójfazowe;
  • złącze – element sieci służący do łączenia odcinków linii z innymi liniami lub instalacjami. Złącze może być przyłączem elektrycznym. Umieszcza się w nim bezpieczniki główne, a samo złącze najczęściej zamyka się w specjalnej skrzynce i montuje zwykle przy ogrodzeniu, rzadziej na zewnętrznej ścianie domu. Najczęściej spotyka się złącza kablowe oznaczone symbolem ZK;
  • licznik energii elektrycznej – jest to urządzenie służące do pomiaru ilości energii elektrycznej. Umieszczony jest najczęściej w skrzynce złącza;
  • wewnętrzna linia zasilająca (wlz) – to przewód doprowadzający energię elektryczną ze złącza do tablicy rozdzielczej;
  • tablica rozdzielcza (inaczej rozdzielnica) – to specjalna skrzynka, od której zaczyna się domowa instalacja elektryczna. Montuje się w niej urządzenia zabezpieczające i sterujące domową instalacją elektryczną. Na czas budowy montuje się tablicę tymczasową, a po jej zakończeniu tablicę rozdzielczą wewnątrz budynku. 

Zdjęcia: Fotolia.com

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!