Artykuł: Kosztorys inwestorski – sposoby wykonania

Kosztorys inwestorski – sposoby wykonania

Kosztorys inwestorski wykonany zanim podejmiemy budowę domu uświadomi nam, na jakie rozwiązania będzie nas stać, a jakie leżą poza zakresem naszych możliwości finansowych. Pozwala także ocenić oferty wykonawców i wybrać najlepszą. Nie mając kosztorysu nie mamy punktu odniesienia –wybierając nawet najniższą ofertę, nie wiemy, czy nie jest zawyżona. Pozwala zdecydować również na jaką kwotę bierzemy kredyt. Można najpierw spróbować wykonać go samodzielnie, a także zlecić jego zrobienie fachowcom, na przykład zajmującym się tym firmom.

Samodzielne wykonanie kosztorysu

Możemy pokusić się o własnoręczne zestawienie kosztów. Na stronach internetowych zamieszczone są różne kosztorysy wykonywane przez firmy projektowe, na podstawie których możemy obliczyć przybliżone zestawienie kosztów własnej inwestycji. Pomocne w tym będą cenniki dostępne na stronach internetowych producentów poszczególnych materiałów.  Natomiast uważajmy na koszty budowy podawane w wirtualnych dziennikach budowy i na forach internetowych. Ceny usług i materiałów mogą bowiem bardzo różnić się w zależności od regionu kraju. Nie jest to jednak łatwe zadanie i możemy popełnić błędy, szczególnie jeśli nie znamy się na budownictwie.

Kosztorys z kalkulatorem

Możemy również posłużyć się gotowymi kalkulatorami, które pozwalają wyliczyć ilość niezbędnych materiałów oraz ich ceny. Z tego narzędzia korzysta ostatnio wielu inwestorów. Po wprowadzeniu do kalkulatora parametrów domu  takich jak jego powierzchnia, rodzaj kondygnacji, stropu itp., możliwe jest obliczenie kosztów budowy w trzech zakresach cenowych – niskim, średnim lub wysokim. Użytkownik może ponadto wybrać tylko części prac lub materiałów. 

Takie ich ograniczenie jest bardzo przydatne, gdy chcemy samodzielnie wykonać niektóre prace, na przykład ułożyć tynki lub posadzki czy pomalować ściany. Wyliczenia te często jednak odbiegają od rzeczywistych kosztów, gdyż nie biorą pod uwagę specyfiki regionu, w jakim budowany jest dom.

Kosztorys profesjonalny

Najlepiej powierzyć sporządzenie kosztorysu kierownikowi budowy lub profesjonalnemu kosztorysantowi, którzy znają rzeczywiste koszty i niuanse związane z prowadzeniem budowy. Kosztorys może być sporządzony na podstawie projektu budowlanego (to ten, który składamy razem ze zgłoszeniem budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, w przypadku gmin będzie to starostwo, w przypadku miast – urząd miasta), ale lepiej na podstawie projektu wykonawczego zawierającego więcej szczegółów.

Zdjęcia: Fotolia.com

Czytaj także