Artykuł: Kosztorys inwestorski domu jednorodzinnego – jak wykonać

Kosztorys inwestorski domu jednorodzinnego – jak wykonać

Jedyną możliwością sprawdzenia, jaki będzie koszt budowy domu, a co jest z tym związane, ilość potrzebnych materiałów budowlanych, jest wykonanie kosztorysu. Jak go wykonać?

Kosztorys budowy domu uświadomi nam, na jakie rozwiązania będzie nas stać, a jakie leżą poza zakresem naszych możliwości finansowych. Pozwala także ocenić oferty wykonawców i wybrać najlepszą. Nie mając kosztorysu inwestorskiego budowy domu nie mamy punktu odniesienia – wybierając nawet najniższą ofertę, nie wiemy, czy nie jest zawyżona. Pozwala zdecydować również na jaką kwotę bierzemy kredyt. Można najpierw spróbować wykonać kosztorys samodzielnie, a także zlecić jego zrobienie fachowcom, na przykład zajmującym się tym firmom.

Samodzielne wykonanie kosztorysu budowy domu

Możemy pokusić się o własnoręczne wykonanie kosztorysu budowy domu. Na stronach internetowych możemy znaleźć przykłady kosztorysów inwestorskich, które są wykonane przez firmy projektowe. Na ich podstawie możemy obliczyć przybliżone zestawienie kosztów własnej inwestycji. Pomocne w tym będą cenniki dostępne na stronach internetowych producentów poszczególnych materiałów budowlanych. Natomiast uważajmy na koszty budowy podawane w wirtualnych dziennikach budowy i na forach internetowych. Ceny usług i materiałów mogą bowiem bardzo różnić się w zależności od regionu kraju. Nie jest to jednak łatwe zadanie i możemy popełnić błędy, szczególnie jeśli nie znamy się na budownictwie.

Kosztorys domu jednorodzinnego z kalkulatorem

By wykonać kosztorys budowy domu, możemy również posłużyć się gotowymi kalkulatorami. Pozwalają one wyliczyć ilość niezbędnych materiałów oraz koszt. Z tego narzędzia korzysta ostatnio wielu inwestorów. Po wprowadzeniu do kalkulatora parametrów domu takich jak jego powierzchnia, rodzaj kondygnacji, stropu itp., możliwe jest obliczenie kosztów budowy w trzech zakresach cenowych – niskim, średnim lub wysokim. Użytkownik może ponadto wybrać tylko części prac lub materiałów. 

Takie ich ograniczenie jest bardzo przydatne, gdy chcemy samodzielnie wykonać niektóre prace, na przykład ułożyć tynki lub posadzki czy pomalować ściany. Wyliczenia te często jednak odbiegają od rzeczywistych kosztów, gdyż nie biorą pod uwagę specyfiki regionu, w jakim budowany jest dom.

Profesjonalny kosztorys budowy domu 

Najlepiej powierzyć sporządzenie kosztorysu budowy domu kierownikowi budowy lub profesjonalnemu kosztorysantowi, którzy znają rzeczywiste koszty i niuanse związane z prowadzeniem budowy. Kosztorys inwestorski może być sporządzony na podstawie projektu budowlanego (to ten, który składamy razem ze zgłoszeniem budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, w przypadku gmin będzie to starostwo, w przypadku miast – urząd miasta), ale lepiej na podstawie projektu wykonawczego zawierającego więcej szczegółów.

Zdjęcia: Fotolia.com, K. Jankowska, materiały prasowe

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także