Artykuł: Nowoczesne wykończenie łazienki – bidet w łazience

Nowoczesne wykończenie łazienki – bidet w łazience

Bidet w łazience jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem. Jaki bidet wybrać? Do czego służy bidet? Czy jest to zbędny luksus zajmujący tylko miejsce?

Bidet w łazience jest coraz częściej postrzegany jako niezbędny element jej wyposażenia. Dzisiejsze bidety wyglądem przypominają miski ustępowe, jednak ich funkcja przybliża je do prysznica lub wanny. Pozwalają w ciągu dnia szybko zadbać o higienę intymną w wygodnej pozycji siedzącej, są także udogodnieniem dla osób starszych i mniej sprawnych ruchowo. Poza tym bidet w łazience może posłużyć dzieciom jako nisko zawieszona umywalka, a dorosłym do mycia nóg. Styliści wnętrz polecają, aby kupić bidet w komplecie z miską ustępową, tak by zachować jednolitą linię wzorniczą i kolorystykę. Istotny jest także podobny sposób montażu urządzeń sanitarnych. Bidet stojący najlepiej prezentuje się przy misce ustępowej stojącej, natomiast wiszący przy misce wiszącej.

Do produkcji bidetów wykorzystuje się identyczną ceramikę jaka jest stosowana do produkcji toalet czy umywalek. Ceramika może być szkliwiona lub nieszkliwiona, w białym kolorze lub kolorowa. 

Gdzie zainstalować bidet w łazience?

Bidet w łazience należy zamontować w taki sposób, aby można było z niego swobodnie korzystać. Powinien znajdować się w odległości ok. 30 cm od innych urządzeń sanitarnych lub od ściany – z obu jego stron musi być wystarczająco dużo miejsca na nogi. Przed bidetem powinno być minimum 60 cm wolnej przestrzeni. Ze względów praktycznych bidet w łazience montuje się zazwyczaj obok toalety i zwykle jest to także najlepsze rozwiązanie z estetycznego punktu widzenia, a jeśli nie ma takiej możliwości – naprzeciwko niej. Jeśli zależy nam na dostosowaniu wysokości bidetu, np. w sytuacji gdy z bidetu mają korzystać osoby o różnym wzroście czy w różnym wieku, warto zdecydować się na bidet podwieszany (którego wysokość możemy wyregulować o kilka centymetrów podczas montażu). Standardowo górna krawędź bidetu powinna znajdować się ok. 40 cm nad podłogą. W zasięgu ręki powinny znaleźć się mydło i ręcznik. 

Bidet w łazience w wielu odmianach

W niewielkiej łazience możemy zainstalować dwa urządzenia w jednym – deskę sedesowo-bidetową z baterią mieszającą. W ten spo­sób, bę­dzie­my mogli go użyć za każ­dym razem po sko­rzy­sta­niu z to­a­le­ty. Dostępne są za­rów­no deski z bi­de­tem o bar­dzo pro­stej bu­do­wie, jak i te elek­tro­nicz­ne, po­zwa­la­ją­ce w za­awan­so­wa­ny spo­sób kon­tro­lo­wać tem­pe­ra­tu­rę wody, czy też wy­ko­nu­ją­ce masaż pod­czas mycia. Innym rozwiązaniem jest zamontowanie przy misce ustępowej baterię typu bidetta – pozwala ona korzystać zarówno z sedesu, jak i bidetu. Rączkę używamy siedząc na toalecie.

Bateria do bidetu w łazience

Do bidetu musimy dokupić baterie. Najczęściej są to modele sztorcowe, które montuje się w otworze wykonanym w bidecie. Dostępne są także baterie trójotworowe, a także przystosowane do montażu w ścianie. Od baterii umywalkowych różnią się ruchomą końcówką na końcu wylewki, która pozwala skierować strumień w pożądanym kierunku. Najlepiej jeśli bateria bidetowa pochodzi z tej samej serii wzorniczej co umywalkowa. Bardziej funkcjonalna jest bateria jednouchwytowa, niż taka, która ma dwa oddzielne uchwyty do ciepłej i zimnej wody. Szybciej ustawimy temperaturę i strumień wody.

Warto kupić także baterię wyposażoną w ekoprzycisk – elastyczny punkt umiejscowiony w uchwycie armatury wstępnie ogranicza temperaturę wody i siłę strumienia. Sprawia, że użytkownik nie odkręci przypadkiem zbyt gorącej wody, a jednocześnie ją oszczędza,

Wygodnym rozwiązaniem jest zakup baterii w komplecie z automatycznym korkiem.

Zdjęcia: Fotolia.com

Czytaj także