Artykuł: Bidet w łazience

Bidet w łazience

Bidet początkowo używany był tylko przez arystokratów i królów. W II połowie XVIII w. stał się bardzo popularny. Ówczesne bidety to bardzo ozdobne misy, niemal dzieła sztuki. Bardzo często wręczane były w podarunku bogatym damom i utrzymankom króla. Dzisiejsze bidety to praktyczne urządzenia. Wyglądem przypominają miski ustępowe, jednak ich funkcja przybliża je do umywalki. Bidety pozwalają w ciągu dnia szybko zadbać o higienę intymną w wygodnej pozycji siedzącej, są także udogodnieniem dla osób starszych i mniej sprawnych ruchowo. Poza tym bidet może posłużyć dzieciom jako nisko zawieszona umywalka, a dorosłym do mycia nóg. Styliści wnętrz polecają, aby kupić bidet w komplecie z miską ustępową, tak by zachować jednolitą linię wzorniczą i kolorystykę. Istotny jest także podobny sposób montażu urządzeń sanitarnych. Bidet stojący najlepiej prezentuje się przy misce ustępowej stojącej, natomiast wiszący przy misce wiszącej.

Gdzie zainstalować bidet?

Bidet należy zamontować w taki sposób, aby można było z niego swobodnie korzystać. Powinien znajdować się w odległości ok. 30 cm od innych urządzeń sanitarnych lub od ściany – z obu jego stron musi być wystarczająco dużo miejsca na nogi. Przed bidetem powinno być minimum 60 cm wolnej przestrzeni. Ze względów praktycznych bidet montuje się zazwyczaj obok toalety i zwykle jest to także najlepsze rozwiązanie z estetycznego punktu widzenia, a jeśli nie ma takiej możliwości – naprzeciwko niej. Jeśli zależy nam na dostosowaniu wysokości bidetu, np. w sytuacji gdy z bidetu mają korzystać osoby o różnym wzroście czy w różnym wieku, warto zdecydować się na bidet podwieszany (którego wysokość możemy wyregulować o kilka centymetrów podczas montażu). Standardowo górna krawędź bidetu powinna znajdować się ok. 40 cm nad podłogą. W zasięgu ręki powinny znaleźć się mydło i ręcznik. 

Odmiany bidetu

W niewielkiej łazience możemy zainstalować dwa urządzenia w jednym – deskę sedesowo-bidetową z baterią mieszającą. W ten spo­sób, bę­dzie­my się mogli pod­myć za każ­dym razem po sko­rzy­sta­niu z to­a­le­ty. Dostępne są za­rów­no deski z bi­de­tem o bar­dzo pro­stej bu­do­wie, jak i te elek­tro­nicz­ne, po­zwa­la­ją­ce w za­awan­so­wa­ny spo­sób kon­tro­lo­wać tem­pe­ra­tu­rę wody, czy też wy­ko­nu­ją­ce masaż pod­czas mycia. Innym rozwiązaniem jest zamontowanie przy misce ustępowej baterię typu bidetta - pozwala ona korzystać zarówno z sedesu, jak i bidetu. Rączkę używamy siedząc na toalecie.

Bateria do bidetu

Do bidetu musimy dokupić baterie. Najczęściej są to modele sztorcowe, które montuje się w otworze wykonanym w bidecie. Dostępne są także baterie trójotworowe, a także przystosowane do montażu w ścianie. Od baterii umywalkowych różnią się ruchomą końcówką na końcu wylewki, która pozwala skierować strumień w pożądanym kierunku. Najlepiej jeśli bateria bidetowa pochodzi z tej samej serii wzorniczej co umywalkowa. Bardziej funkcjonalna jest bateria jednouchwytowa, niż taka, która ma dwa oddzielne uchwyty do ciepłej i zimnej wody. Szybciej ustawimy temperaturę i strumień wody.

Warto kupić także baterię wyposażoną w ekoprzycisk – elastyczny punkt umiejscowiony w uchwycie armatury wstępnie ogranicza temperaturę wody i siłę strumienia. Sprawia, że użytkownik nie odkręci przypadkiem zbyt gorącej wody, a jednocześnie ją oszczędza,

Wygodnym rozwiązaniem jest zakup baterii w komplecie z automatycznym korkiem.

Materiały

Do produkcji bidetów wykorzystuje się identyczną ceramikę jaka jest stosowana do produkcji toalet czy umywalek. Ceramika może być szkliwiona lub nieszkliwiona, w białym kolorze lub kolorowa. 

Zdjęcia: Fotolia.com

Czytaj także