Artykuł: Źródła finansowania budowy

Źródła finansowania budowy

Budowa własnego domu angażuje nas we wszystkich możliwych sferach, rodzi też wiele emocji. Od początku jej trwania są one w największym stopniu związane z finansami – zazwyczaj przeciętny inwestor nigdy nie musi zarządzać takimi kwotami, jak podczas tego przedsięwzięcia. W jaki sposób możemy sfinansować naszą budowę?

Wznosząc budynek, większość z nas ciągle myśli o my nie tylko o pozyskiwaniu źródeł jej finansowania. Ze względu na ogromną skalę wydatków, niewiele jest osób, które mogą sobie pozwolić na budowanie domu pod klucz z własnych środków. Zazwyczaj szukamy dodatkowych źródeł i nie zawsze musi być to kredyt, który zwłaszcza w czasach niestabilnej gospodarki czy sytuacji politycznej może generować przykre niespodzianki.

Własne zasoby

To one powinny być punktem wyjścia do rozpoczęcia budowy domu. Jednak nawet jeśli większość wydatków budowlanych będziemy w stanie sfinansować z własnych oszczędności, to koniecznie trzeba wnikliwie rozważyć, czy powinniśmy uruchamiać na budowę wszystkie rezerwy finansowe. Likwidacja wszystkich lokat, polis ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych jest posunięciem mocno ryzykownym. Zapewnią one poczucie bezpieczeństwa rodziny choćby  w nieprzewidzianych sytuacjach losowych.

Pomoc najbliższych

Czasami możemy liczyć na pomoc finansową rodziny oraz przyjaciół. Musimy jednak pamiętać, że darowizny są zwolnione z podatku jedynie w pierwszej linii pokrewieństwa. Większe darowizny od teściów czy wujostwa są już obciążone podatkiem. Jesteśmy zobligowani do jego odprowadzenia, jeśli wartość darowizny przekroczyła kwotę zwolnioną od podatku dla danej grupy podatkowej.

Sprzedaż mieszkania

To często spotykane źródło finansowania budowy. Sprzedaż mieszkania pozwoli sfinansować dużą część inwestycji. Warto jednak dobrze policzyć koszty związane z taką operacją. Mogą się one wiązać na przykład z koniecznością wynajmu innego mieszkania na czas trwania budowy, co może być nieopłacalne, gdy skalkulowany przez nas czas trwania inwestycji wydłuża się. Warto rozważyć sprzedaż posiadanego lokum jeśli łączy się ona  z zapłaceniem podatku, gdy mieszkanie sprzedaje się przed upływem pięciu lat od momentu jego nabycia.

Kredyt

Trudno o jednoznaczną opinię w sprawie opłacalności jakiejś formy kredytu. Warto zasięgnąć rady doradcy kredytowego, ale nie łudźmy się – nawet najwybitniejszy analityk finansowy i znawca rynku nieruchomości nie ma dostatecznej wiedzy dotyczącej przyszłości w tej dziedzinie. Tego typu źródło finansowania jest najbardziej opłacalne w okresie stabilnej gospodarki, dlatego zazwyczaj bezpieczniejszą formą jest kredyt na krótki okres. Kredyt na 25 czy 30 lat może przynieść inwestorom wiele nie zawsze miłych niespodzianek.

Zdjęcia: Fotolia.com

Czytaj także