Artykuł: Jaki dom na 2020 – a może dom ekologiczny?

Jaki dom na 2020 – a może dom ekologiczny?

Budowa domu ekologicznego to ogromne wyzwanie, jednak przyniesie nam i środowisku wiele korzyści. Co kryje się pod pojęciem „dom ekologiczny”? Jakie materiały uznaje się za przyjazne środowisku naturalnemu?

Dbałość o energooszczędność domu jest zarazem działaniem sprzyjającym środowisku – im mniej energii wykorzystujemy do ogrzania budynku, tym mniej zużywamy paliw. Jednak energooszczędność nie jest jedynym parametrem podejścia ekologicznego. Liczy się również to, czy materiał do budowy ścian jest wytwarzany z surowców naturalnych, jaką ma energochłonność podczas produkcji oraz jakie są możliwości jego późniejszej utylizacji. Wybór materiału na ściany jest wypadkową wszystkich kryteriów. Dom ekologiczny jest więc tak zaplanowany, aby po wielu latach coroczne zyski energii zrównoważyły nie tylko energię zużywaną na jego eksploatację, ale również tzw. szarą energię, zainwestowaną w dom.

Ekologiczne materiały

By budynki mogły uzyskać certyfikat ekologicznych, należy udokumentować ich zużycie energii oraz okres spłaty długu ekologicznego (ang. Climate payback). Ważnym kryterium jest odnawialność materiałów lub użycie do wytworzenia danego materiału, surowców pochodzenia naturalnego. Jedną z metod jest LCA – ocena cyklu życia danego materiału, ukazująca efekty, jakie wywiera on na środowisko podczas całego życia – najlepiej w takim podejściu wypada drewno. Materiały ekologiczne muszą też zapewnić zdrowe warunki do życia mieszkańcom – np. nie emitować szkodliwych substancji oraz dawać komfort akustyczny. Większość tych warunków spełniają np. silikaty, które składają się wyłącznie z surowców naturalnych – piasku, wapna i wody – i nie generują dużego zużycia energii w czasie produkcji, a dzięki dużemu ciężarowi mają wysoką izolacyjność akustyczną. Materiałami na ekologiczne ściany są te, przy którego uzyskaniu i produkcji nie jest emitowana do atmosfery duża ilość dwutlenku węgla i dwutlenku siarki. Najlepsze są więc surowce mało przetworzone, jak – wspomniane wcześniej – drewno, kamień, cegła czy glina. 

Ekologiczne ściany to energooszczędne ściany

Wśród szeroko rozumianych problemów ekologicznych, duże znaczenie ma także energooszczędność ścian. Ostatnio zmieniły się warunki techniczne, jakie powinny spełniać nowo powstające budynki. Od 2017 roku współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych domu nie powinien przekraczać U = 0,23 W/(m²·K). Aby uzyskać jak niższy współczynnik U ścian jednowarstwowych, do ich budowy należy wybierać materiały, charakteryzujące się jak najlepszą izolacyjnością termiczną, a więc jak najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła λ. W przypadku ścian dwu- i trójwarstwowych kluczową rolę będzie odgrywać materiał ociepleniowy. Zastosowanie izolacji grubości około 20 cm, pozwoli uzyskać naprawdę ciepłe, ekologiczne ściany. Praktycznie, całą grubość ściany szkieletowej stanowi termoizolacja, dlatego to właśnie ona będzie miała największy wpływ na współczynnik U ściany o konstrukcji lekkiego szkieletu. Również w tym przypadku warto sięgać po ocieplenie o niskim współczynniku λ, dzięki któremu ściany będą bardzo ciepłe i jednocześnie niezbyt grube. Na izolacyjność termiczną ścian z bali wpływa rodzaj zastosowanych bali. Aby uzyskać jak najniższy parametr U ścian, powinny być one wykonane z grubych elementów, najlepiej ocieplonych warstwą izolacji termicznej.

Zdrowe ściany

Dobra ochrona przegród zewnętrznych przed ucieczką ciepła wpływa na zdrowie mieszańców w sposób wielowymiarowy. Za zdrowy dom można uznać taki, który zapewni mieszkańcom komfort cieplny, rozumiany jako wyrównana temperatura we wnętrzach. Im mniej ciepła ucieka z budynku, tym bardziej wyrównana jest temperatura. Ciepłe przegrody zewnętrzne pozwalają uzyskać odpowiednią, a co ważne stabilną temperaturę we wnętrzach bez nadmiernego ich przegrzewania. Komfort termiczny w domu zależy nie tylko od użytych do jego budowy materiałów, bardzo ważne jest również solidne wykonawstwo. W utrzymaniu dobrego dla naszego zdrowia mikroklimatu wnętrz bardzo ważną role odgrywa paroprzepuszczalność ścian. Taką zdolność mają wszystkie materiały murowe.

Paroprzepuszczalność materiału zależy od jego struktury – jest tym mniejsza, im bardziej porowata jest struktura: z najbardziej popularnych materiałów ściennych należą do nich ceramika poryzowana, beton komórkowy oraz bloczki z keramzytobetonu. Dzięki porowatej strukturze bloczki czy pustaki są w stanie przyjąć nadmiar wilgoci z pomieszczenia oraz oddać ją, gdy pomieszczenie staje się zbyt suche. Jednak aby nie zaprzepaścić tych właściwości, konieczne jest zastosowanie paroprzepuszczalnych tynków oraz materiałów termoizolacyjnych, jeśli ściana ma budowę warstwową. Takim produktem jest wełna mineralna. Ma ona niski opór dyfuzyjny, co sprawia, że para wodna może swobodnie wydostawać się z przegrody na zewnątrz budynku. Dla zdrowia mieszkańców ważny jest również komfort akustyczny. Wartość wskaźników akustycznych przegród budynku zależy między innymi od rodzaju materiału, grubości przegrody, sposobu wykończenia jej powierzchni, sposobu wymurowania. Izolacyjność akustyczną przegród określa wskaźnik Rw wyrażany w decybelach – im wskaźnik ten jest wyższy, tym przegroda lepiej chroni przed hałasem. Bardzo dobrze chronią przed hałasem także ściany trójwarstwowe. Już sama warstwa nośna z elementów pełnych może zagwarantować wystarczającą izolacyjność akustyczną. Podwyższają ją kolejne warstwy – wełna mineralna, wentylowana pustka powietrzna, a przede wszystkim warstwa osłonowa z klinkieru. Warto jednak pamiętać, że wpływ na właściwości akustyczne ścian zewnętrznych ma także sposób ich wykończenia – np. ocieplenie ścian metodą lekką mokrą może spowodować pogorszenie izolacyjności akustycznej ściany.

Zdjęcia: materiały prasowe

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!