Artykuł: Wentylacja hybrydowa – co to jest?

Wentylacja hybrydowa – co to jest?

Wentylacja hybrydowa, inaczej nazywana mieszaną to system, w którym wentylatory wspomagają pracę wentylacji grawitacyjnej. Dla zapewnienia dobrej jakości powietrza w budynku, wykorzystuje więc zalety wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Wentylacja hybrydowa może być z powodzeniem stosowana w różnych typach obiektów.

O wentylacji hybrydowej mówimy wtedy, gdy instalacja działa naprzemiennie w sposób mechaniczny i naturalny lub gdy działanie obydwu tych systemów się uzupełnia. Jej celem jest maksymalne ograniczenie zużycia energii niezbędnej do pracy instalacji przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej intensywności wymiany powietrza, dzięki której można zapewnić właściwą jakość powietrza wewnętrznego. Montaż wentylacji hybrydowej jest niekłopotliwy i możliwy, nawet gdy obiekt jest już użytkowany. 

Wentylacja hybrydowa w świetle nowych przepisów

Nowe Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jakie obowiązują od 2014 r. wprowadziły zmiany dotyczące warunków stosowania wentylacji hybrydowej. Zmiany dopuszczają możliwość stosowania wentylacji hybrydowej z wentylacją grawitacyjną wszędzie tam, gdzie zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza nie wymaga zastosowania wentylacji mechanicznej, z wykluczeniem budynków wysokich i wysokościowych. Wentylacji hybrydowej nie należy stosować w pomieszczeniach z instalacją wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji pobierającej powietrze z zewnątrz. Wentylacji hybrydowej nie należy stosować również, gdy w budynku znajdują się paleniska na paliwa stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin. Nowe Warunki Techniczne wprowadzają również wymóg stosowania wentylatorów o regulowanej wydajności we wszystkich układach wentylacji hybrydowej oraz mechanicznej wywiewnej i nawiewno-wywiewnej. Ma to na celu obniżenie zapotrzebowania na energię do ich napędu i dostosowania wydajności wentylatorów do aktualnych potrzeb.

Zasada działania wentylacji hybrydowej

W wentylacji hybrydowej sprawna wymiana powietrza zachodzi w sposób naturalny przy sprzyjających warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, a gdy są one niewystarczające, zaczyna działać w sposób mechaniczny. I odwrotnie, wentylacja hybrydowa działa w sposób mechaniczny, a gdy tylko jest to możliwe jest wspomagana lub zastępowana przez naturalną wymianę powietrza.

Podstawową wentylacji hybrydowej jest tradycyjny schemat wymiany powietrza w budynku. Świeże powietrze z zewnątrz dostaje się do domu najczęściej nawiewniki okiennymi, a następnie przepływa w kierunku kanałów wywiewnych ulokowanych w kuchni, łazienkach i toaletach oraz w pomieszczeniach gospodarczych bez okien (na przykład garderobach, schowkach), a także w pokojach na górnej kondygnacji mieszkań dwupoziomowych.

Aby ciąg w kominie był optymalny, montuje się w nim specjalną nasadę hybrydową (turbinę). Wykorzystuje one energię wiatru do wytwarzania podciśnienia w kominie i usuwania zużytego powietrza. Gdy wiatr przestaje wiać, nasada nadal obraca się, dzięki umieszczonemu w nim silnikowi o niewielkiej mocy. Natomiast gdy wiatr jest zbyt silny, silnik powoduje spowolnienie obrotów turbiny. Taki sposób wymiany powietrza jest możliwy dzięki zastosowaniu elementów sterujących pracą obu układów, monitorujących warunki zewnętrzne i parametry pracy instalacji wentylacyjnej. Czujniki sprzężone z układem sterowania umożliwiają przełączanie trybu pracy systemów – naturalnego i mechanicznego. Nasady hybrydowe pracują z wydajnością nawet powyżej 300 m3/h, co pozwala na skuteczną wentylację kilku pomieszczeń jednocześnie.

Sterowanie wentylacją hybrydową

Do sterowanie wentylacją hybrydową w nowoczesnym domu wykorzystuje się elektroniczne sterowniki. Umożliwiają one dobór prędkości nasady do warunków panujących na zewnątrz, a także określonych godzin, a nawet dni. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ w nocy czy gdy domownicy są w szkole lub pracy, można zmniejszyć wydajność pracy nasady. W ten sposób ograniczamy zużycie energii elektrycznej. Na rynku dostępne są także sterowniki regulujące pracę nasady w zależności od wilgotności w pomieszczeniu. 

Elementy systemu wentylacji hybrydowej można także włączyć do zintegrowanych systemów domowej automatyki (czyli instalacji inteligentnego budynku).

Zdjęcia: Fotolia.com

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także