Artykuł: Bezpieczny i trwały fundament domu jednorodzinnego

Bezpieczny i trwały fundament domu jednorodzinnego

Fundament domu jednorodzinnego, chociaż go nie widać, to niezwykle ważny element konstrukcji całego budynku. To na nim wznosi się ściany, a następnie kolejne elementy budynku. Dlatego też prawidłowe wykonanie fundamentów domu jednorodzinnego, gwarantuje stabilność, wytrzymałość oraz izolację cieplną budynku.

Fundamenty przenoszą ciężar domu i przekazują obciążenia działające na budynek na podłoże gruntowe. Ich zadaniem jest także skompensowanie skutków nierównomiernego osadzania gruntu, które niekiedy bywa powodem zarysowania i pękania ścian. Trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji zapewnia nie tylko wykonanie fundamentów domu jednorodzinnego zgodnie ze sztuką budowlaną, ale też użycie do budowy trwałych materiałów. Muszą one charakteryzować dużą wytrzymałością na obciążenia i małą nasiąkliwością oraz odpornością na działanie mrozu, substancji chemicznych i biologicznych.

Budowa fundamentów domu jednorodzinnego w zgodzie z projektem

Prace przy fundamentach domu jednorodzinnego należy rozpocząć od analizy projektu – znajdziemy tam informacje, w jaki sposób budynek musi być posadowiony, na jakie obciążenia narażone będą fundamenty oraz jaka jest nośność gruntu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku projektów katalogowych podaje się statystyczne dane o gruncie. Rzeczywiste warunki gruntowe terenu, na którym ma zostać postawiony budynek, mogą się znacznie różnić od danych katalogowych.

Rodzaj gruntu a fundamenty domu jednorodzinnego

Głębokość fundamentów domu jednorodzinnego i ich posadowienie zależy od rodzaju gruntu oraz głębokości jego przemarzania. Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić badania geotechniczne. Grunty niespoiste – żwir, piasek – są dobrym podłożem pod fundamenty ze względu na małą ściśliwość i wysoką przepuszczalność wody. Domy na gruntach spoistych (glina, iły, które zwiększają swoją objętość po zamarznięciu w nich wody i powodują uniesienie budynku) powinno się posadawiać poniżej głębokości przemarzania gruntu. Natomiast grunty organiczne (torfy i namuły, które są złym podłożem pod fundamenty, gdyż znacznie się odkształcają pod wpływem obciążeń) oraz grunty nasypowe (czyli uformowane przez człowieka, bardzo często bez odpowiedniego zagęszczenia, które najczęściej znajdują się nad różnego typu wyrobiskami) praktycznie nie nadają się do posadowienie domu.

Bardzo ważne znaczenie mają również warunki wodne danego terenu, czyli poziom, na którym znajduje się zwierciadło wody gruntowej. Wykonywanie fundamentów domu jednorodzinnego poniżej tego poziomu wymaga zabezpieczenia wykopów przed zalaniem oraz wykonania ciężkich izolacji przeciwwodnych i drenażu, co oczywiście znacznie podnosi koszty budowy domu. 

Skuteczna ochrona fundamentów domu jednorodzinnego

Fundamen­ty domu jednorodzinnego powinny być zabezpieczone przed wyziębianiem oraz przed działaniem wilgoci, mokre szybko bowiem nisz­czeją wskutek zamarzania znajdu­jącej się w nich wody. Zmniejsza się też przez to ich izolacyjność termicz­na, a w związku z tym przez pod­łogę na gruncie czy strop nad piw­nicą oraz przez ściany szybciej ucieka ciepło. W przypadku źle wykonanej izolacji poziomej zawilgoco­ne fundamenty prowadzą do poja­wienia się wilgoci w ścianach parteru, łuszczenia się farb, a w końcu w do­mu powstają grzyby i pleśń. Za za­bezpieczenie przeciwwilgociowe od­powiadają nowoczesne folie EPDM z kauczuku syntetycznego, membra­ny kauczukowo-bitumiczne, masy bitumiczne i mineralne, panele lub membrany zawierające bentonit. Również przy izolacji poziomej uży­wa się nowoczesnych pap – na osno­wie z włókna szklanego lub polipropy­lenu. Mają lepsze właściwości, są od­porne na uszkodzenia mechaniczne, niską i wysoką temperaturę oraz inne warunki atmosferyczne. Natomiast skutecz­ną ochronę cieplną zapewniają izo­lacje nowej generacji, takie jak płyty z polistyrenu ekstrudowanego.

Ławy fundamentowe w zgodzie ze sztuką budowlaną

Najczę­ściej stosowanym w budownictwie jedno­rodzinnym rozwiązaniem są ławy fundamentowe (wykonane przeważnie z betonu i żelbetu) najczęściej o przekroju poprzecznym prosto­kątnym. Znajdują się one między gruntem a ścianą fundamentową i to na nich spoczywa cały budynek, Wymiary ław zależą od nośności grun­tu oraz wielkości obciążenia przekazywa­nego przez obiekt.

Na ławach wykonuje się ściany fundamentowe jedno-, dwu- lub trójwarstwowe, które zwykle wystają 30-50 cm powyżej terenu. Szerokość ścian naj­częściej wynosi 24-38 cm i zależy przede wszystkim od grubości spoczywających na nich ścian oraz sposobu ich ocieplenia (jeśli są to ściany zewnętrzne). Ściany fundamentowe domu jednorodzinnego moż­na zbudować m.in. z bloczków betonowych lub keramzytowych, ale także producen­ci silikatów mają w swojej ofercie specjal­ne bloczki fundamentowe. Kształty oraz wymiary bloczków pozwalają zbudować ściany różnej grubości (jednorodne, z ociepleniem). Ściany fundamentowe można też wykonywać z betonowych pustaków zasypowych, które najpierw muruje się lub stawia na sucho, a następnie wypełnia betonem. W przypadku ścian tego typu można zastosować zbrojenie fundamentów.

W budynkach o konstrukcji szkieletowej, gdzie większość obciążeń przekazywanych jest przez słupy, fundamenty buduje się w postaci stóp fundamentowych. Stopy fundamentowe a dokładnie ich podstawa jest najczęściej kwadratowa, choć zdarzają się prostokątne. Wymiary i zbroje­nie stóp zależą od wymiarów elementów na nich posadowionych, obciążenia i no­śności gruntu.

Bezpieczny fundament domu jednorodzinnego na trudnym gruncie

W przypadku budowania domu na gruntach o skomplikowanych warunkach gruntowych (np. słaba nośność gruntu, nierównomierne osiadanie, wysoka woda gruntowa) można wykonać fundament domu jednorodzinnego w formie płyty fundamentowej. Wtedy dom postawiony jest na płycie żelbetowej, która zapewnia równomierne osiadanie całej budowli i rozkłada jej obciążenia na dużą powierzchnię. Na trudne warunki gruntowe można zastosować także fundament w postaci rusztu. W budynkach o konstrukcji szkieletowej, gdzie większość obciążeń przekazywanych jest przez słupy, fundamenty buduje się w postaci stóp fundamentowych

zdjęcia: AdobeStock

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!