Artykuł: Architektura łącząca dom z ogrodem

Architektura łącząca dom z ogrodem

Nie wymaga ona specjalistycznych materiałów (np. klejów elastycznych i mrozoodpornych), wykonywania dość drogiej i czasochłonnej izolacji przeciwwilgociowej, jest szybsza w wykonaniu i na dodatek pozwala powtórnie wykorzystać bruk w tym samym bądź innym miejscu z zachowaniem jego pierwotnej jakości i estetyki (ponieważ nie jest przyklejony na stałe do podłoża, a jedynie ułożony na warstwie podsypki). Wybierając projekt i decydując się na określoną technologię budowy należy pamiętać, iż tarasy przydomowe powinny spełniać kilka podstawowych wymogów:

 • współgrać z architekturą i bryłą budynku;
 • być oddzielone od bryły budynku niewielkim progiem, który będzie przeciwdziałał napływaniu wody do budynku, a jednocześnie będzie stanowił płynne i naturalne przedłużenie powierzchni użytkowej domu;
 • być położone nieco powyżej poziomu gruntu, jednak na tyle nieznacznie, aby nie zakłócać harmonijnego przejścia i nie stawiać sztucznych barier architektonicznych;
 • ich powierzchnie powinny mieć 1,5-2% spadku, aby ułatwić w ten sposób odprowadzanie wody do ogrodu. W tarasach, ścieżkach i schodach zbudowanych na warstwach przepuszczalnych dopuszczalne jest wykonywanie spadku 0%, ponieważ woda opadowa nie spływa wtedy po powierzchni, ale przesącza się przez szczeliny miedzy kostkami bruku spływając w głębsze partie podbudowy aż do warstw gruntu rodzimego;
 • materiały jakich wymaga konstrukcja pod taras muszą być odporne na wahania temperatur, mróz i ścieranie. Tylko takie cechy pozwolą uniknąć szybkich zniszczeń i kosztownych remontów;
 • wierzchnia warstwa powinna być zawsze równa i antypoślizgowa;
 • w przypadku tarasu ze schodkami ważne jest, aby stopnie, które go tworzą były dość niskie i szerokie, co podnosi komfort ich użytkowania. Mogą być one wykończone brukiem klinkierowym kładzionym na rolkę lub też kostką granitową.

Bruk klinkierowy - zawsze jak nowy

Bruk to produkt znany doskonale chyba wszystkim. Stykamy się z nim w naszym codziennym życiu - spacerując po wykonanych z niego chodnikach, uliczkach, tarasach, ścieżkach ogrodowych, alejkach itp. Nie każdy jednak wie, że bruk brukowi nierówny. Bruk klinkierowy to naturalny materiał ceramiczny wypalany tylko z gliny i czystego płukanego piasku, więc jest ekologiczny bez żadnych sztucznych dodatków, domieszek i barwników.. Bruk klinkierowy CRH o grubości 45 mm ma 4 x większą wytrzymałość niż kostka betonowa o grubości 80 mm, ponieważ uformowana i sprasowana glina w czasie wypału tworzy spieki gwarantujące bardzo wysoką wytrzymałość materiału - 200 MPa. Jest uniwersalny - może być wykorzystywany do budowy ścieżek, tarasów, podjazdów. Kostka ma trwały i odporny na blaknięcie kolor, taki sam w całym przekroju. Bogactwo barw uzyskuje się dzięki wykorzystaniu różnych glin, które naturalnie wypalają się na różne kolory, bez żadnych sztucznych dodatków czy barwników. Można go w każdej chwili wyjąć, obrócić czy przełożyć w inne miejsce, ponieważ nie jest na stałe związany z gruntem i ma aż pięć możliwych do wykorzystania powierzchni (2 powierzchnie płaskie + 2 główki + 1 wozówka), bo powierzchnie boczne bruku klinkierowego są gładkie, co pozwala je wykorzystać także do wykończeń obrzeży, krawężników, schodów i murków. Zachowuje najwyższą odporność na poślizg (klasa U3) w każdych warunkach (powierzchnia sucha i wilgotna), ponieważ w wyniku użytkowania jego powierzchnia nie ulega polerowaniu oraz do 40 x mniejsza ścieralność, bo bruk klinkierowy to spiek ceramiczny w którym trudno wyodrębnić i oderwać pojedyncze ziarna, dzięki czemu jego ścieralność jest minimalna. Wykorzystywana do produkcji klinkieru glina jest odporna na działanie kwasów, detergentów i innych substancji żrących, co zapewnia łatwość pielęgnacji i odporność na zabrudzenia. O bruk klinkierowy dba sama natura - dobrze wpływa na niego słońce (osusza go i eksponuje piękny, żywy kolor) i deszcz (spłukuje zanieczyszczenia). 

Bruki klinkierowe CRH Klinkier dostępne są w najszerszej na rynku bazie kolorystycznej: od żółci, pomarańczy, czerwienie po przez brązy, szarości a skończywszy na brukach rustykalnych. Aplikacja - Zaprojektuj klinkier w swoim domu i ogrodzie.

Budowa tarasu krok po kroku

Wykonanie tarasu na warstwach żwiru to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Umożliwia bowiem odprowadzenie wilgoci i eliminuje uszkodzenia elementów nawierzchni - woda i skutki wywołane jej obecnością są największym wrogiem każdej konstrukcji. Nie wymaga wylewki, izolacji przeciwwilgociowej i żadnych innych materiałów aranżacyjnych (wykończeniowych). Układa się go luźno na podsypce żwirowej metodą półsztywną - wszystkie warstwy podbudowy (podsypka, podbudowa zasadnicza oraz, jeśli to konieczne, podbudowa pomocnicza) są wykonane z kruszyw różnych frakcji oraz przestrzenie między kostkami bruku wypełnione są zaprawą do spoinowania. W metodzie tej dopuszczalne jest również wykonanie warstwy podsypki jako warstwy kruszywa stabilizowanego cementem (np. piasek mieszany z cementem). Budując konstrukcję, jaką może być taras, ścieżka czy schody wejściowe, należy najpierw zamocować krawężnik [np. z bruku lub cegły pełnej ustawionej na sztorc] przy użyciu zaprawy do murowania klinkieru. Następnie wypełniamy wnętrze obramowania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu, zagęszczamy i układamy wierzchnią warstwę bruku. W przypadku schodów mocujemy kolejny stopień, układamy kolejną warstwę kruszywa, zagęszczamy i powtarzamy te czynności, aż do osiągnięcia żądanego poziomu. 

Ogólny przebieg brukowania

 • Podłoże - musi być stabilne, wolne od warstwy próchniczej, by mogło bezpiecznie przenieść obciążenia z nawierzchni za pośrednictwem warstwy nośnej.
 • Warstwa nośna - ma za zadanie rozłożenie ciężaru przyjmowanego przez warstwę klinkieru i odprowadzenie wsiąkającej deszczówki.
 • Podsypka - w postaci drobnego żwiru lub gruboziarnistego piasku płukanego - stanowi warstwę ochronną dla klinkieru (zapobiega uszkodzeniom bruku przez należytą stabilizację w podłożu) i służy jednocześnie do zaznaczania pochyłości.
 • Warstwa klinkieru - odporna na ścieranie nawierzchnia z klinkieru, ułożona z bruku o dowolnych kolorach, formatach i kształtach.
Przygotowanie warstwy gruboziarnistej. Z podłoża usypanego z pozbawionej warstwy próchniczej ziemi, powstaje warstwa gruboziarnista. Do jej wykonania zasadniczo wystarcza wyrównanie i odpowiednie ubicie powierzchni.

Przygotowanie warstwy nośnej. Zadaniem warstwy nośnej jest rozłożenie ciężaru nawierzchni klinkierowej w ten sposób, żeby został on przyjęty przez warstwy leżące niżej oraz przez podłoże. Poza tym warstwa ta musi przepuszczać wnikającą przez szczeliny między brukiem wodę i odprowadzać ją. Warstwę nośną usypuje się zwykle z mieszanki minerałów i ubija warstwowo z uwzględnieniem spadku ok. 1,5-2%. Powstała w ten sposób warstwa ma grubość min. 10 cm.

Przygotowanie obramowania bocznego. Zadaniem obramowania bocznego jest zapobieganie przesuwania się bruku klinkierowego CRH podczas jego układania i użytkowania. Kostki brukowe tworzące krawędź układamy na zaprawę cementową, umacniając je od zewnątrz warstwą zaprawy. Aby podczas brukowania uniknąć konieczności częstego przycinania klinkieru, należy ustalić odległość między krawędzią, a np. ścianą domu, układając rząd klinkieru z 3-5 mm fugą. Wysokość na jaką wystaje ponad warstwę nośną wyliczamy dodając do grubości podsypki (ok. 3 cm) wybraną grubość klinkieru. Podłoże z zaprawy należy odpowiednio dopasować do powierzchni warstwy nośnej, uwzględniając spadek ok. 1,5-2,0%.

Przygotowanie podsypki. W obrębie zamkniętego obramowania bocznego umieszczamy podsypkę (piasek o grubości ziaren 0-5 mm). Ilość potrzebnego materiału można obliczyć zakładając, że grubość tej warstwy po ubiciu nie powinna przekroczyć 3 cm. Powierzchnia podsypki zostaje dokładnie wygładzona między szablonami. Jako szablon służą rury, które układamy w taki sposób, że ich spadek od domu do krawędzi, ew. do ogrodu wynosi ok. 1,5-2%. Równocześnie należy zwrócić uwagę na to, by warstwa podsypki umieszczona była na tyle głęboko, żeby ułożony na niej klinkier wystawał nieznacznie nad obramowanie. W ten sposób w trakcie opadów woda może swobodnie spływać do ogrodu. Na koniec podsypkę należy ubić.

Układanie bruku klinkierowego. Bruk klinkierowy CRH powinno się układać mieszając go z kilku palet, aby otrzymać naturalną grę kolorów. Należy rozpocząć przy umocnionym obrzeżu (krawędź boczna, mury, schody) i wyłożyć najpierw kilka rzędów lub małą powierzchnię według obranego wzoru. W ten sposób powstanie moduł, który za pomocą sznurów zostanie przeniesiony na całą powierzchnię, którą chcemy wybrukować. Dzięki sznurom łatwiej jest wyznaczyć przebieg spoin w dalszej części brukowania. Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie jednakowej szerokości szczelin, przynajmniej 3-5 mm. Żeby uniknąć przesuwania się klinkieru podczas pracy zaleca się wypełnianie szczelin gruboziarnistym piaskiem już podczas układania kostek. Mniejsze kawałki należy przyciąć za pomocą tarczy do cięcia kamienia lub piły diamentowej. Przed ubiciem gotowej powierzchni zagęszczarką z gumową lub neoprenową płytą ochronną, należy spoiny zaszlamować piaskiem (0-2 mm). Po ubiciu fugi należy ponownie "zamknąć" gruboziarnistym piaskiem.

Koszty wykonania tarasu w różnych technologiach

W celu porównania kosztów różnych technologii budowy bierzemy pod uwagę taras 4 m x 8 m = 32 m2 z dwoma schodami (o długości 8 m każdy), na podbudowie z kruszywa łamanego drogowego 2-32 mm (bruk) lub na płycie żelbetowej (płytki). Kosztorys według KNR i cen Sekocenb ud z IV kwartału 2014 r. (ceny netto). Kopie kosztorysu do wglądu. W kosztorysie przyjęto:

 • bruk CRH Kalahari N 200 x 100 x 45 mm w cenie 76,80 zł/m2, obrzeża schodów założono jako wykonane z bruku ustawionego na sztorc na zaprawie do murowania klinkieru,
 • bruk betonowy barwiony w masie na czerwono 200 x 100 x 60 mm w cenie 65,00 zł/m2, obrzeża schodów założono jako wykonane z palisady 12 x 12 x 40 cm w kolorze czerwonym, w cenie 8,20 zł/szt. na zaprawie cementowo--piaskowej,
 • płytki gresowe 30 x 30 cm w cenie 55,00 zł/m2, układane na kleju elastycznym mrozoodpornym.

Projekt w cenie bruku

Sprzedającym projekt jest firma CRH Klinkier Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 309.

Klient - osoba fizyczna lub prawna, która zamówi projekt za pośrednictwem strony internetowej CRH ma prawo zakupić projekt nawierzchni z bruku klinkierowego o powierzchni nie większej niż 600 m² w jednej z 3 (trzech) wersji: 

 • wersja standard ( koncepcja 2D rzut z góry + wymiarowanie; projekt wykonawczy) za kwotę 369 zł. brutto
 • wersja medium (wersja standard + SZKIC 3D z uproszczoną bryłą budynku) za kwotę 492 zł. brutto
 • wersja exclusive ( wersja standard + wizualizacja 3D w kolorze z uproszczoną bryłą budynku) za kwotę 615 zł. brutto

Warunkiem wykonania projektu jest wypełnienie formularza projektowego i przesłanie go wraz z mapą w określonej skali lub planem sytuacyjnym na adres e- mail: projektzabruk@klinkier.pl i zapłata całości kwoty zakupu wybranego projektu na rachunek bankowy CRH.  Klient może skorzystać z promocji "Projekt za Bruk" i otrzymać zwrot kosztów projektu. Promocja polega na zwrocie kwoty za zakupiony w CRH projekt w przypadku zakupu przez Klienta bruku klinkierowego z oferty CRH w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia przez CRH faktury obejmującej zakup wybranego projektu. Aby otrzymać zwrot kwoty za zakupiony w CRH projekt nawierzchni z bruku klinkierowego:

 • w wersji standard (cena projektu 369 zł. brutto) Klient jest zobowiązany kupić bruk klinkierowy z oferty CRH w ilości minimalnej 3.000 sztuk;
 • w wersji medium (cena projektu 492 zł. brutto ) Klient jest zobowiązany kupić bruk klinkierowy z oferty CRH w ilości minimalnej 4.000 sztuk;
 • w wersji exclusive (cena projektu 615 zł. brutto) Klient jest zobowiązany kupić bruk klinkierowy z oferty CRH w ilości minimalnej 5.000 sztuk;

Aby otrzymać zwrot kwoty za projekt Klient jest zobowiązany przedstawić fakturę potwierdzającą zakup projektu w CRH i rachunek potwierdzający zakup bruku klinkierowego z oferty CRH. Regulamin promocji na stronie CRH Klinkier.

Czytaj także