PLANOWANIE BUDOWY

Jak budować? Budować dom w rok czy w dwa lata? Jak wybrać i sprawdzić wykonawców? Rola kierownika budowy i inspektora nadzoru.