INSTALACJA KANALIZACYJNA

System kanalizacyjny wewnątrz domu. Jak działa instalacja dualna? Jakie są sposoby odbioru ścieków? Zagospodarowanie wód opadowych.