DACHY PŁASKIE

Czy duże opady śniegu mogą stanowić zagrożenie? Rodzaje dachów płaskich. Czy "zielony dach" można traktować jak powierzchnię biologicznie czynna?