Organizacja placu budowy

Do obowiązków inwestora należy zapewnienie na placu budowy przede wszystkim bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na budowie. Równie istotne jest zabezpieczenie mienia. Dobra organizacja placu budowy wpływa korzystnie na jakość prac budowlanych oraz na koszty budowy.