Artykuł: Zwroty niewykorzystanych materiałów budowlanych

Zwroty niewykorzystanych materiałów budowlanych

Co zrobić, gdy dostarczono nam przez skład budowlany towar zgodnie z zamówieniem, lecz stwierdziliśmy, że materiały budowlane kupiliśmy w nadmiarze lub pochopnie? Kiedy przysługuje nam prawo do zwrotu materiałów budowlanych?

Polskie prawo nie nakłada na sprzedawców obowiązku przyjmowania zwrotów. Nie wyznaczono w tej kwestii żadnych ram czasowych. Prawo do zwrotu materiałów budowlanych zależy od dobrej woli sprzedającego, którą (jak zawsze) warto uwiecznić na piśmie.

Kiedy sprzedawca musi przyjąć zwrot materiałów budowlanych

Zobowiązanie sprzedawcy dotyczące prawa kupującego do dokonania zwrotu jest prawnie wiążące i może być egzekwowane. Sprzedawca może wyznaczyć dowolny termin zwrotu (okres ten możemy negocjować). Ważna jest też treść regulaminu sprzedaży (jeśli taki funkcjonuje). Zapisy zakomunikowanego klientom regulaminu sprzedaży dotyczące zwrotów są bowiem wiążące również dla sprzedawcy.

Jeśli sprzedawca ustnie zapewnił nam przyjęcie zwrotu materiałów budowlanych i nie dotrzymał słowa, zobowiązanie to możemy egzekwować, ale pod warunkiem jego udowodnienia. Pomocne będą zeznania świadków, lecz pamiętajmy, że sądy dysponują prawem do swobodnej oceny dowodów.

Praktyka zwrotów materiałów budowlanych w składach PSB

Robiąc zakupy w składach budowlanych PSB-PROFI ze zwrotem materiałów budowlanych nie powinniśmy mieć problemu. Najczęściej praktykowanym przez składy sposobem na zwrot jest wymiana na towar inny, nowy, w tej samej lub, po dopłacie, wyższej cenie. Pracownicy składu przywożą na plac budowy nowy towar i zabierają ten przyszykowany do zwrotu. Takie rozwiązanie jest korzystne dla nas, jak i dla składu, dopytajmy się więc o nie.

Może się zdarzyć, że jeśli materiał budowlany był kupowany na specjalne zamówienie, skład budowlany nie będzie chciał przyjąć jego zwrotu z bardzo prostej przyczyny – ponieważ trudno może być znaleźć nowego nabywcę.

Zwroty materiałów budowlanych na odległość

Od umowy kupna możemy odstąpić za pośrednictwem telefonu, faksu, poczty i internetu. Jeśli kupiliśmy materiał budowlany na odległość, musimy stosowne oświadczenie (nie musimy podawać przyczyny) złożyć na piśmie w terminie 14 dni (a nie jak do tej pory 10 dni) – nowa ustawa konsumencka weszła w życie 25 grudnia 2014 r. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot materiałów budowlanych powinien nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni. W takim samym terminie sprzedawca powinien zwrócić nam wpłatę.

Uwaga! Nie wysyłajmy oświadczenia razem z towarem. W praktyce znane są przypadki, w których kartka z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy włożona przez kupującego do paczki z towarem nie została przez sprzedawcę znaleziona, a towar (w nieświadomości odstąpienia od umowy) ponownie wysłano do klienta. Najlepiej odstąpienie od umowy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Zwrot niewykorzystanej nadwyżki materiałów budowlanych

Dość powszechną praktyką mającą zachęcić do kupowania w danym składzie jest stworzenie klientom możliwości zwrotu towarów, które nie zostały wykorzystane. W przypadku materiałów budowlanych – kruszyw, bloczków, płyt termoizolacyjnych, zapraw precyzyjne oszacowanie, jaka ilość jest konieczna może sprawić trudność. Często więc kupuje się z zapasem, a po zakończeniu prac okazuje się, że część towarów pozostała. O ile tylko produkty te nie są zniszczone i ich stan daje szansę na to, że da się je sprzedać innemu klientowi, skład przyjmie je z powrotem i zwróci za nie pieniądze.

Zdjęcia: z arch. PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!