Artykuł: ZCB Owczary - system ściany o parametrach domu pasywnego

ZCB Owczary - system ściany o parametrach domu pasywnego

W domach pasywnych redukcja zapotrzebowania na ciepło jest tak duża, że nie stosuje się w nich tradycyjnego systemu grzewczego, a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Do zbilansowania zapotrzebowania na ciepło wykorzystuje się również promieniowanie słoneczne, odzysk ciepła z wentylacji (rekuperacja), a także zyski cieplne pochodzące od wewnętrznych źródeł, takich jak urządzenia elektryczne i mieszkańcy. Idea domów pasywnych nie jest opatentowana, zastrzeżona ani nie podlega innym formom ochrony prawnej. Możliwe jest wznoszenie domów pasywnych w różnych technologiach budowlanych. 

Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła. Aby to osiągnąć wszystkie przegrody zewnętrzne posiadają niski współczynnik przenikania ciepła. Ponadto zewnętrzna powłoka budynku jest nieprzepuszczalna dla powietrza. 

Charakterystyczny dla standardu budownictwa pasywnego jest fakt, że w przeważającej części zapotrzebowanie na ciepło zostaje zaspokojone dzięki zyskom cieplnym z promieniowania słonecznego oraz ciepłu oddawanemu przez urządzenia i przebywających w budynku ludzi. Jedynie w okresach szczególnie niskich temperatur stosuje się dogrzewanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń. 

Poziom komfortu oraz energooszczędności każdego budynku wyznaczają jego parametry cieplno-wilgotnościowe, akumulacyjne, izolacji akustycznej, paroprzepuszczalności oraz parochłonności. Wręcz idealnymi wskaźnikami, w zakresie wymienionych cech charakteryzuje się pustak TERMOton. Wynika to z faktu, że produkt ten stanowi połączenie tradycyjnego, znanego od tysięcy lat materiału, jakim są wyroby ceramiczne, nowoczesnej myśli technicznej, innowacyjnej konstrukcji oraz wysokiej jakości surowców użytych do jego wytworzenia. 

Bazą każdego pustaka ceramicznego TERMOton jest przede wszystkim glina (łupki kajprowe) oraz dodatki w postaci trocin i pulpy celulozowej. W procesie produkcji dodatkowe składniki wypalają się, co wpływa na zwiększenie poryzacji materiału. Dzięki temu obniża się wartość współczynnika przewodności cieplnej pustaka. Dodatkowo powietrze zamknięte w porach zwiększa jego alumulacyjność cieplną.

Poryzacja materiału ma również wpływ na jeszcze jeden, ważny czynnik,  oddziałujący na energooszczędność domów pasywnych. Jest nim dyfuzja pary wodnej, zwana powszechnie paroprzepuszczalnością. W odróżnieniu od wielu nowoczesnych materiałów budowlanych, pustaki ceramiczne pozwalają ścianom i budynkowi oddychać. Należy pamiętać, że sam wysoki opór cieplny nie gwarantuje  niskich  kosztów  ogrzewania. Dlatego często mamy do czynienia z sytuacją, w której budynek, do którego budowy użyto materiałów o niskiej paroprzepuszczalności i niskim współczynniku przewodzenia ciepła jest zamknięty na wzór termosu. Wówczas oszczędzoną energię traci się w trakcie wietrzenia zawilgoconych pomieszczeń.

Oprócz wysokiej poryzacji, ważnym aspektem wpływającym na energooszczędność pustaków TERMOton jest wysoki udział drążeń. Wyrażenie „wysoki” ma tutaj znaczenie technologiczne, ponieważ drążenie wymusza bardzo długą drogę przepływu strumienia ciepłego powietrza z jednej powierzchni pustaka do drugiej. Długa droga została osiągnięta dzięki wprowadzeniu bardzo dużej ilości ścianek wewnętrznych o grubości 3-4mm. W ten sposób stworzono pustak o ultra wysokim oporze cieplnym gwarantujący wysoką izolacyjność.

System Ściany TERMOton DIAMENT

Jest to ściana dwuwarstwowa o grubości 45 cm, w której skład wchodzi Pustak Ceramiczny TERMOton P+W 25 DIAMENT oraz warstwa ocieplenia o grubości 20 cm. Współczynnik przenikalności cieplnej muru wynosi 0,126 W/m2K, biorąc pod uwagę grubość muru (w tym wypadku 45cm) system ściany TERMOton S-45 umożliwia wybudowanie ściany o kilka centymetrów cieńszej niż dostępne na rynku materiały na ścianę jednowarstwową. Koszt budowy ściany w tym systemie przy odpowiednio dobranych materiałach jest także zdecydowanie niższy niżeli dostępne na polskim rynku wyroby na ścianę jednowarstwową.

System Ściany TERMOton S-45

Jest to ściana dwuwarstwowa o grubości 45 cm, w której skład wchodzi Pustak Ceramiczny TERMOton P+W 25 oraz warstwa ocieplenia o grubości 20 cm. Współczynnik przenikalności cieplnej muru wynosi 0,15 W/m2K, biorąc pod uwagę grubość muru (w tym wypadku 45cm) system ściany TERMOton S-45 umożliwia wybudowanie ściany o kilka centymetrów cieńszej niż dostępne na rynku materiały na ścianę jednowarstwową. Koszt budowy ściany w tym systemie przy odpowiednio dobranych materiałach jest także zdecydowanie niższy niżeli dostępne na polskim rynku wyroby na ścianę jednowarstwową.

.

Pustak TERMOton oraz inne produkty oferowane przez producenta z Owczar produkowane są wyłącznie z naturalnych składników. Nie zawierają oraz nie emitują żadnych niebezpiecznych substancji. Są, więc w pełni bezpieczne dla człowieka i tworzą budynki o zdrowym mikroklimacie. Nowoczesna technologia ich wytwarzania wyróżnia je spośród innych produktów ceramicznych. Związane jest to z niską gęstością objętościową przy jednoczesnej, wysokiej wytrzymałości. Budowane przy ich udziale domy są trwałe i bezpieczne. Dodatkowo pustaki ceramiczne nie starzeją się i z biegiem czasu nie zmieniają swoich właściwości. 

Źródło: ZCB Owczary

Czytaj także