Artykuł: W walce ze smogiem – zdrowe paliwa grzewcze

W walce ze smogiem – zdrowe paliwa grzewcze

W dzisiejszych czasach równie istotne, jak cena paliwa jest to, w jaki sposób jego spalanie wpływa na środowisko naturalne. Które paliwa grzewcze wybrać, aby nie przyczyniać się do powstawania niebezpiecznego smogu?

Wciąż popularne w naszym kraju kotły węglowe nie należą do urządzeń ekologicznych. Podczas spalania węgla emitują do atmosfery spore ilości tlenku węgla, pyłów i gazowych zanieczyszczeń organicznych. O tym, jak szkodliwe jest to dla środowiska i dla nas samych przekonać się można zwłaszcza zimą, kiedy to silne mrozy i bezwietrzna pogoda powodują, że wiele miast naszego kraju spowija niebezpieczny smog. Astma, nowotwory, choroby układu oddechowego czy krążenia to m.in. konsekwencje złego stanu powietrza. Z myślą o poprawie jego jakości w niektórych regionach kraju zaczęła obowiązywać tzw. uchwała antysmogowa. Dokument ten wprowadza ograniczenia m.in. w używaniu pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej). Zakazują też palenia opałem słabej jakości.
Jeśli nie chcemy przyczyniać się do powstawania niebezpiecznego smogu, stojąc przed budową lub modernizacją domu powinniśmy postawić na paliwa grzewcze, których spalanie nie obciąża środowiska w tam dużym stopniu, jak np. spalanie węgla.

Gazowe paliwa grzewcze

Za paliwa grzewcze bardziej przyjazne środowisku uznaje się paliwa gazowe, czyli gaz ziemny oraz płynny. Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Stanowi mieszaninę metanu z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi. Jego skład uzależniony jest od miejsca wydobycia oraz technologii zgazowania. Jakość gazu ziemnego dostarczonego do odbiorcy określają natomiast przepisy. Zawartość metanu w tym paliwie powoduje, że w procesie spalania przez kotły gazowe nie tworzą się pyły i nie powstają stałe odpady. Podczas spalenia 1 m3 gazu ziemnego emitowanych jest do atmosfery 0,08 gram tlenków siarki, 1,65 gram tlenków azotu, 0,30 gram tlenku węgla, 2000 gram dwutlenek węgla oraz 0,0005 (właściwie brak) pyłu zawieszonego. Dla porównania w przypadku węgla typu eko-groszek wartości te prezentują się następująco: przy spaleniu 1 tony węgla emitowanych jest 9,60 kilogramów tlenków siarki, 3,20 kg tlenków azotu, 10 kg tlenku węgla, 2130 kg dwutlenek węgla oraz 10 kg pyłu (zawieszonego).
Jednym z „czystych” źródeł energii grzewczej jest również gaz płynny LPG. Skroplony gaz ziemny to propan, butan lub ich mieszanka. Są to czyste chemicznie gazy, nie zawierają domieszek, a ich spalanie wiąże się ze znacznie niższym poziomem emisji szkodliwych substancji niż w przypadku oleju czy węgla. Przy spalaniu gazu płynnego emitowanych jest o 20% mniej dwutlenku węgla niż podczas spalania oleju opałowego i o 50% mniej niż podczas spalania węgla. 

Energia pozyskiwana ze środowiska

Coraz większe obciążenia środowiska naturalnego powodują, że powinniśmy poważnie myśleć o wykorzystywaniu alternatywnych źródeł energii. W przypadku ogrzewania budynków najkorzystniejszym rozwiązaniem m.in. z ekologicznego z punktu widzenia jest energia odnawialna. Zalicza się do niej m.in. energia pozyskiwana z gruntu, wody czy powietrza, czyli energia, którą wykorzystują pompy ciepła. Urządzenia te pracują w sposób nieszkodliwy dla środowiska – nie produkują dymu, popiołu ani żadnych innych substancji szkodliwych dla środowiska. Użytkowanie pompy ciepła nie wiąże się więc z emisją tlenków węgla, azotu i siarki, które zatruwają bezpośrednie otoczenie.
Jako argument przeciw pompom ciepła, sceptycy mogą podawać fakt, że urządzenia te do swojej pracy zużywają energię elektryczną. Warto jednak podkreślić, że pobierając z gruntu 3 kW ciepła, zużywają przy tym 1 kW energii elektrycznej i oddają ciepło grzewcze w ilości 4 kW. Pompy ciepła mogą pracować również całkowicie ekologicznie, wykorzystując do zasilania sprężarki energię elektryczną przekształconą z energii promieniowania słonecznego. Aby było to możliwe w budynkach wykonuje się odpowiednią instalację fotowoltaiczną. Wytworzony przez nią prąd solarny może być wykorzystywany nie tylko do ogrzewania czy chłodzenia domu przez pompę ciepła, ale służyć również do zasilania wentylacji z odzyskiem ciepła oraz innych odbiorników elektrycznych w domu. Na rynku dostępne są także tzw. absorpcyjne pompy ciepła, które do pracy nie potrzebują prądu, gdyż zasilane są gazem.  

Zdjęcia: Fotolia.com

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także