Artykuł: Ucieczka ciepła przez ściany zewnętrzne domu

Ucieczka ciepła przez ściany zewnętrzne domu

Podczas budowy domu szczególną uwagę należy zwrócić na eliminację mostków termicznych występujących w ścianach zewnętrznych. Którędy może uciekać drogocenne ciepło? Jak zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku? Jak zbudować ciepłe ściany zewnętrzne?

Mostki termiczne to miejsca największej ucieczki ciepła z budynku. Powodem ich powstawania w obrębie ścian zewnętrznych są zazwyczaj błędy wykonawcze lub projektowe. Choć ich całkowite wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe, ważne jest, aby przyłożyć jak największą uwagę do starannego wykonywania poszczególnych prac podczas znoszenia przegród zewnętrznych. Istotne są bowiem nie tylko wysokiej jakości materiały termoizolacyjne, ale również fachowe ich zastosowanie. Dlatego podczas budowy domu energooszczędnego, przy której zniwelowanie miejsc potencjalnej ucieczki ciepła jest szczególnie ważne, zaangażowane powinny być tylko wyspecjalizowane, solidne i godne polecania ekipy.

Ciepłe ściany zewnętrzne: eliminacja niebezpiecznych miejsc

Mostki termiczne w ścianach jednowarstwowych mogą występować w najbardziej newralgicznych miejscach, takich jak nadproża, wieńce oraz otwory okienne. Ucieczce ciepła przez nadproża zapobiec mogą specjalne prefabrykowane belki nadprożowe o izolacyjności termicznej zbliżonej do izolacyjności materiału ściennego. Również wieniec w ścianie jednowarstwowej powinien mieć współczynnik przenikania ciepła U jak najbardziej zbliżony do ściany. Aby go uzyskać, wieniec izoluje się od zewnątrz co najmniej 6-centymetrową warstwą styropianu lub wełny mineralnej. Producenci oferują również specjalne płytki do obudowy wieńca wykonane z tego samego materiału co elementy murowe, np. ceramiki czy betonu komórkowego.

Mostki termiczne w ścianach dwuwarstwowych pojawiają się w miejscu połączenia ściany zewnętrznej z fundamentową, gdy izolacja termiczna ściany domu jest poprowadzona jedynie do cokołu, a ściany fundamentowe nie są ocieplone. Aby zapobiec ucieczce ciepła, należy wykonać izolację termiczną z polistyrenu XPS, sięgającą co najmniej 1 m w głąb gruntu. Na powstawanie mostków cieplnych w ścianie dwuwarstwowej narażone jest także nadproże żelbetowe. Aby było ono odpowiednio ocieplone, przedłuża się warstwę termoizolacji ściany o 2-3 cm tak, aby nachodziła ona na część ościeżnicy.

W ścianie trójwarstwowej należy wykonać dwa nadproża (w warstwie nośnej i elewacyjnej) i zachować ciągłość termoizolacji. Aby odciąć drogę ciepłu uciekającemu przez wieniec, opiera się go na wewnętrznej warstwie nośnej i osłania termoizolacją oraz warstwą elewacyjną.

Ciepłe ściany zewnętrzne: izolacja wieńca

W celu uniknięcia powstania mostków termicznych na połączeniu stropu i ścian wewnętrznych, należy zadbać o odpowiednią izolację termiczną wieńca stropowego, czyli belki żelbetowej, która jest o wiele zimniejsza niż materiał, z którego wykonuje się ściany zewnętrzne. Dlatego też wymaga on docieplenia. W ścianach jednowarstwowych zewnętrzną płaszczyznę wieńca należy ocieplić kilkucentymetrową warstwą styropianu lub wełny mineralnej i wykonać osłonę z tego samego materiału, z którego zbudowane są przegrody zewnętrzne. Pozwoli to uniknąć problemów z tynkowaniem ścian. Można w tym celu zastosować systemowe elementy docieplenia wieńca. W przypadku ścian dwu- i trójwarstwowych wieńce wykonuje się na pełną szerokość muru nośnego, a potem całość ociepla.

Ciepłe ściany zewnętrzne a elewacja

Miejsca ucieczki ciepła mogą powstać również na samej elewacji budynku. Aby uniknąć mostków termicznych w warstwie izolacji ścian, warstwa ocieplenia musi tworzyć nieprzerwaną otulinę ogrzewanej części budynku. Termoizolacja powinna mieć formę ciągłą, czyli wszystkie jej elementy, w tym te montowane na styku ścian i dachu, powinny łączyć się ze sobą. Należy unikać przerw, pocienień i przebić warstwy ocieplenia. Do montażu materiału termoizolacyjnego należy używać łączników o jak najmniejszym współczynniku przewodzenia ciepła. Producenci oferują termodyble lub specjalnie zaizolowane kotwy.

Zdjęcia: Fotolia.com, Solbet, Rockwool. Xella Polska

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także