Artykuł: Ubezpieczenie budowy

Ubezpieczenie budowy

Wiele firm ubezpieczeniowych ma w swoich ofertach ubezpieczenie budowy. Zanim zdecydujemy się je wykupić, powinniśmy najpierw zastanowić się, czy potrzebujemy takiej ochrony i czy nas na to stać.

Jeśli zdecydujemy się na wykupienie polisy, trzeba dokładnie porównać oferty ubezpieczycieli, koncentrując się na sprawdzeniu zakresu ochrony, jaką uwzględnia dana polisa. Cena ubezpieczenia w największej mierze będzie zależała od tego, na jaką kwotę zostanie ubezpieczona nieruchomość. Często ubezpieczenie budowy jest wymagane przez kredytodawcę.

Kiedy pospisuje się umowę?

Umowę z ubezpieczycielem podpisuje się w momencie, gdy dom jest już budowany. Za dom w budowie można też uznać nadbudowę lub rozbudowę domu istniejącego. Polisa, tradycyjnie, ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty jej wykupienia. Nie zdziwmy się, gdy ubezpieczyciel wymieni w polisie tak zwaną kwotę udziału własnego. To nasz wkład na pokrycie kosztów szkody, odjęty od sumy wypłaconego odszkodowania.

Co można ubezpieczyć?

Ubezpieczenie obejmuje swym zakresem dom, ale nie tylko. Często uwzględnia też inne budynki na posesji, elementy małej architektury trwale połączone z gruntem, szambo i ogrodzenie działki. Ochronie nie będzie natomiast podlegał sam teren, na którym budujemy dom.

Ubezpieczenie budowy gwarantuje nam odszkodowanie w przypadku pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, czy nawet katastrofy pojazdu powietrznego lub naziemnego, gradobicia, trzęsienia ziemi. To zakres podstawowy, który za dopłatą można poszerzyć o powódź, huragan, osuwiska itp.

Zazwyczaj zakres ochrony nie obejmuje zalania deszczem, podtopienia w wyniku podniesienia poziomu wód gruntowych, przepięcia. Niestety domy w budowie są zbyt często na to narażone i ubezpieczyciele o tym doskonale wiedzą, więc nie chcą ryzykować finansowo. Firmy wyłączają też spod ochrony błędy konstrukcyjne zaistniałe na etapie projektowania budynku. Nie wypłacą też ani grosza za szkody powstałe w wyniku prowadzenia prac budowlanych. Wyłączeniu podlegają także szkody powstałe w wyniku aktów terroryzmu, działań wojennych czy niepokojów społecznych.

Dopóki dom nie ma okien, drzwi i bramy garażowej nie ubezpieczymy go przed kradzieżą (dodatkowa opłata do podstawowej polisy). Firmy asekuracyjne nie chcą ubezpieczać sprzętu, materiałów i narzędzi budowlanych składowanych w jakiejś komórce na placu budowy, a tym bardziej pozostawionych „pod chmurką”.

Ubezpieczyciele z reguły nie chcą obejmować ochroną tych budynków, które mają stanąć w miejscach szczególnie zagrożonych – tereny zalewowe lub  tereny szkód górniczych, a jeśli już, to ustalają w tych przypadkach bardzo wysokie ceny za wykupienie polisy. Ubezpieczenie domu w budowie będzie droższe niż ubezpieczenie domu gotowego.

Na co należy zwrócić uwagę?

Umowy z ubezpieczycielami warto dokładnie czytać, bo często najważniejsze ich fragmenty wyszczególnione są mikroskopijną czcionką. Można się na przykład doczytać, że owszem odszkodowanie za kradzież będzie nam przysługiwało, ale tylko jeśli mamy podpisaną umowę z firmą ochroniarską i dom jest podłączony do systemu monitoringu.

Zdjęcia: Fotolia.com

Czytaj także