Artykuł: Technologie budowy ścian

Technologie budowy ścian

 1. Funkcję konstrukcyjną - posiada zdolność do przeniesienia wszelkich założonych obciążeń
 2. Funkcję izolacyjną - zapewnia dostateczną izolacyjność termiczną i akustyczną 
 3. Funkcję osłonową - chroni elementy konstrukcji przed wpływem czynników atmosferycznych oraz stanowi trwałe i estetyczne wykończenie elewacji.

Ściana jednowarstwowa

Użyty do ich wzniesienia materiał pełni rolę zarówno konstrukcyjną, jak i izolacyjną. Rozwiązanie to jest wystarczające w nieco cieplejszym klimacie, natomiast coraz częściej odchodzi się od niego w naszym położeniu geograficznym. W celu zapewnienia znacznie wyższego komfortu cieplnego, akustycznego oraz znacznie niższych kosztów wieloletniej eksploatacji ten rodzaj ścian zastępowany jest murami wielowarstwowymi.

Zalety:

 • przyspieszenie i uproszczenie budowy ścian zewnętrznych wynikające z braku warstwy termoizolacji;
 • przy zastosowaniu tynków mineralnych łatwe przenikanie pary wodnej i mniejsze ryzyko wystąpienia zjawiska hermetyzacji budynku.

Niedogodności:

 • konieczność docieplania wieńców, nadproży;
 • konieczność murowania elementów na zaprawie ciepłochronnej;
 • konieczność utrzymywania bardzo dużej dokładności murowania;
 • technologia nie wybacza żadnych błędów. 1 błąd = 1 mostek termiczny (miejsce, przez które ucieka ciepło);
 • trudności w transportowaniu i wbudowywaniu gabarytowo dużych pustaków;
 • przewymiarowane ściany konstrukcyjne - duże grubości ścian (40-50 cm);
 • niemożliwe do usunięcia mostki termiczne w postaci spoin, które stanowią często ok. 10-20% powierzchni ścian;
 • brak warstwy, która pozwala na zniwelowanie błędów wykonawczych.

Ściany warstwowe 

Powstałe z 2 lub 3 warstw odpowiednio dobranych materiałów budowlanych. Nośna warstwa wewnętrzna powstała np. z pustaków konstrukcyjnych przenosi obciążenia i zapewnia izolacyjność akustyczną. Warstwa elewacyjna natomiast stanowi zabezpieczenie ściany przed wpływem czynników atmosferycznych i decyduje o estetyce obiektu.

Najważniejsze zalety ścian wielowarstwowych to:

 • możliwość kształtowania współczynnika przenikania ciepła, co pozwala na znaczną oszczędność energii potrzebnej do ogrzania budynku;
 • likwidacja mostków cieplnych (miejsc, przez które ucieka ciepło);
 • duża dowolność w kształtowaniu estetyki elewacji domu (np. tynki, okładziny, cegły klinkierowe);
 • możliwość uzyskania większej powierzchni wewnętrznej budynku dzięki mniejszej grubości ścian zewnętrznych (szczególnie przy ścianach dwuwarstwowych);
 • komfort (doskonały mikroklimat, bardzo dobra izolacyjność akustyczna (40-50 dB), odporność na działanie czynników atmosferycznych, korozję biologiczną, uderzenia i ścieranie, bezpieczeństwo (pełna mrozo- i ognioodporność, niska nasiąkliwość cegieł klinkierowych tworzących warstwę elewacyjną), trwałość barw i prestiż w przypadku ścian trójwarstwowych.

Ściany dwuwarstwowe

Najpopularniejsze w Polsce. Powstają przy wykorzystaniu warstwy konstrukcyjnej, warstwy izolacji cieplnej (jej grubość decyduje o wartości współczynnika przenikania ciepła - U) oraz elewacyjnej (np. tynku lub płytki klinkierowej).

Zalety:

 • prosta i sprawdzona technologia;
 • pozwala tak jak w ścianie trójwarstwowej na zachowanie ciągłości termoizolacji;
 • duże możliwości wykonania tanim kosztem elementów architektonicznych takich jak boniowania, gzymsy, pilastry itp.;
 • różnorodne faktury wypraw elewacyjnych;
 • możliwość stosowania płytek klinkierowych zamiast wypraw elewacyjnych.


Niedogodności:

 • trudność w zabezpieczeniu partii cokołowej i styku z gruntem przed uszkodzeniami mechanicznymi i ich następstwami;
 • warstwy wykończeniowe mają często większy opór dyfuzyjny niż wewnętrzne warstwy ściany. Szczelne wyprawy tynkarskie (w szczególności z kopolimerów akrylu i silikonowe) ograniczają dyfuzje pary wodnej;
 • okładziny ulegają przebarwieniu na skutek działania promieni słonecznych;
 • konieczność odświeżania elewacji co 3-5 lat;
 • wymiana lub renowacja tynku co około 15 lat.


Ściana trójwarstwowa

Złożone z warstwy konstrukcyjnej, warstwy izolacji cieplnej, szczeliny powietrznej oraz warstwy osłonowej (np. z cegieł klinkierowych). Technologia ściany trójwarstwowej zakłada, że każda warstwa pełni w konstrukcji właściwą funkcję ze względu na własną specyfikę i parametry:

Funkcja konstrukcyjna - pozwala bezpiecznie przenieść wszelkie założone obciążenia, zarówno te ze ścian wyższych kondygnacji, dachu, jak i środowiskowe (parcie/ssanie wiatru). 

Funkcja izolacyjna - chroni ścianę konstrukcyjną przed przemarzaniem. W połączeniu z materiałami ściennymi pełni też poniekąd rolę izolacji akustycznej.

Funkcja osłonowa - dotyczy elewacji z kamienia naturalnego lub klinkieru. Chroni dwie poprzednie warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz środowiskowymi (deszcz, śnieg, wiatr). Pełni też rolę reprezentacyjną, odpowiadając za odczucia estetyczne odbiorcy.

Zalety:

 • znana od wieków i sprawdzona technologia;
 • trwała i odporna na uszkodzenia oraz bezkosztowa w okresie użytkowania elewacja;
 • doskonały mikroklimat. Przepuszcza parę wodną, lecz nie pozwala na jej kondensację w przegrodzie – ściana nigdy nie jest zawilgocona;
 • pozwala na zachowanie ciągłości termoizolacji;
 • dzięki ścianie osłonowej z klinkieru oraz termoizolacji przegroda doskonale tłumi hałas;
 • najkorzystniejszy z punktu widzenia fizyki budowli układ warstw w ścianie trójwarstwowej sprawia, że w porze letniej w pomieszczeniach jest stosunkowo chłodno, natomiast w sezonie zimowym ściany akumulują ciepło i oddają je w razie potrzeby z powrotem do wnętrza;
 • szeroka paleta kolorów i faktur cegieł klinkierowych daje niezliczone możliwości aranżacyjne.

Niedogodności:

 • wyższe koszty budowy;
 • pracochłonność wykonania i podatność na błędy budowlane.


Źródła: Cerpol, Wienerberger

Czytaj także