Artykuł: System hydroizolacji łazienki Tytan Professional

System hydroizolacji łazienki Tytan Professional

Jeżeli w pomieszczeniach brakuje odpowiedniej wentylacji, dzięki której wilgotne i gorące powietrze znajduje ujście na zewnątrz, elementy konstrukcyjne budynku są narażone na zawilgocenie. Codzienne czynności domowników, przede wszystkim gotowanie i kąpiele, powodują utrzymywanie się wilgoci w pomieszczeniach. Dodatkowo różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku sprawia, że para wodna skrapla się na oknach, ścianach i domowych sprzętach. W zawilgoconym budynku z czasem zaczyna panować chłód, a zamarzające w ścianach cząsteczki wody rozsadzają je. Elementy drewniane butwieją, tracąc elastyczność i twardość. Odchodzące od ścian kafelki i pęczniejąca farba to sygnał, że w pomieszczeniach panuje zbyt wysoki poziom zawilgocenia. Natomiast brunatny lub czarny nalot na ścianach oraz biały wykwit na drewnie wskazują na zagrzybienie. Pomieszczeniami najbardziej zawilgoconymi są zwykle kuchnia i łazienka. Przy budowie czy remoncie domu warto zadbać o właściwą izolację właśnie tych pomieszczeń. Aby nie dopuścić do sytuacji wymagającej procesu odgrzybiania, czy konieczności położenia nowej glazury wystarczy przed położeniem płytek ceramicznych w łazience czy kuchni użyć nieskomplikowanych metod zabezpieczania ścian i podłóg. W stworzeniu efektywnej izolacji przeciwwilgociowej pomogą nam produkty firmy Selena z serii Tytan Professional: Grunt Głęboko Penetrujący, Płynna folia. Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej szczególną uwagę należy zwrócić na naroża, krawędzie, szczeliny dylatacyjne, pęknięcia podłoża oraz przejścia rur instalacyjnych. Do ich zabezpieczenia przeznaczone są taśmy, narożniki i mankiety na bazie dzianiny poliestrowej Tytan Professional. Dzięki nim skuteczne zabezpieczymy spoiny między płytkami przed przenikaniem wody i wilgoci. 

Przystępując do wykonania hydroizolacji łazienki należy zadbać, by podłoże było suche, stabilne, odtłuszczone oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Stare powłoki malarskie, tynkarskie i elementy o niedostatecznej przyczepności należy usunąć mechanicznie. Ubytki i nierówności na ścianach i posadzkach uzupełnić Zaprawą Wyrównującą Tytan TEO 124. Ewentualne spadki na posadzkach również wykonać przy użyciu zaprawy Tytan TEO 124. Po pełnym utwardzeniu podłoża, minimum 24 godziny przed zastosowaniem hydroizolacji, całość przemalować preparatem gruntującym Tytan Grunt Uniwersalny (wyrównanie chłonności podłoża i zwiększenie przyczepności) lub Tytan Grunt Głęboko Penetrujący (wzmocnienie podłoża, wyrównanie chłonności podłoża i zwiększenie przyczepności). Na tak przygotowane podłoże Płynną Folię Tytan należy nanieść w minimum dwóch warstwach. Czynność tę wykonujemy przy użyciu wałka , pędzla, gładkiej szpachli lub pacy stalowej, dbając żeby uzyskana warstwa była szczelna i o jednolitej grubości. W narożach, miejscach występowania dylatacji i przejść rur instalacyjnych należy zastosować wzmacniające taśmy, narożniki i mankiety Tytan. Elementy te należy wkleić w podłoże przy pomocy płynnej folii Tytan. Miejsca występowania elementów wzmacniających pokrywamy hydroizolacją i bezzwłocznie dociskamy do niej te elementy. Po wyschnięciu sprawdzamy skuteczność montażu i całe izolowane podłoże pokrywamy drugą warstwą płynnej folii. Na powierzchniach narażonych na intensywne działanie wilgoci zaleca się nałożenie trzeciej warstwy Płynnej Folii Tytan. Czas całkowitego utwardzenia wykonanej powłoki uszczelniającej wynosi minimum 24 godziny. Do klejenia okładzin ceramicznych należy przystąpić po całkowitym wyschnięciu Płynnej Folii Tytan.

Grunt Głęboko Penetrujący 

Grunt Głęboko Penetrujący to drobnocząsteczkowa emulsja gruntująca przeznaczona do gruntowania powierzchni chłonnych i porowatych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki dużej zdolności głębokiej penetracji nadaje się na podłoża typu podłogi, jastrychy, ściany i sufity. Dodany do zapraw klejowych i fug poprawia ich elastyczność i mrozoodporność. 

  • znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży mineralnych oraz zmniejsza chłonność podłoży porowatych wymalowanych wcześniej ścian i elewacji 
  • skutecznie wzmacnia podłoże, które jest przeznaczone pod tapetowanie, czy kładzenie płytek ceramicznych 
  • chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci 
  • zwiększa przyczepność do powierzchni 
  • gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych (betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i płyt g-k, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych) 
  • podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, szpachlówki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne 
  • powłoka ochronna dla wylewek, ułatwia konserwację i zapobiega osadzaniu się kurzu.

Przed przystąpieniem do gruntowania podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i smarów Grunt nanosić na podłoże w postaci rozcieńczonej z wodą 2:1 wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Podłoża bardzo chłonne (jak płyta G-K) muszą być gruntowane 2-3 razy metodą mokre na mokre. Przy pierwszym gruntowaniu można go rozcieńczyć, następne warstwy należy nakładać gruntem nie rozcieńczonym. Nakładanie poszczególnych warstw powinno być wykonane w odstępach około 3-4 godzinnych.

Płynna folia HYDRO

Płynna folia HYDRO jest gotowym jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na powierzchniach narażonych na zawilgocenie lub czasowy kontakt z wodą. Tworzy szczelną i wysoko elastyczną powłokę mostkującą rysy podłoża oraz trwale uszczelniającą naroża pomieszczeń, szczeliny dylatacyjne i przejścia rur sanitarnych w połączeniu ze specjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi z systemu hydroizolacji Tytan. Stosowana w łazienkach, kuchniach, pralniach, pomieszczeniach technicznych oraz na balkonach. Do nanoszenia na typowe podłoża budowlane takie jak tynki gipsowe, cementowo-wapienne, płyty G-K i cementowowiórowe, wylewki anhydrytowe i cementowe, beton komórkowy, pustaki i cegły ceramiczne, stare płytki oraz na podłoża drewnopochodne i podłogi ogrzewane. 

Podłoża, na których będziemy aplikować folię w płynie powinny być odpowiednio wysezonowane i zagruntowane. Powierzchnie betonowe powinny mieć co najmniej 3 miesiące i wilgotność <4%, tynki i jastrychy cementowe co najmniej 28 dni i wilgotność <4%, podłoża anhydrytowe wilgotność <0,5%, tynki i podłoża gipsowe <1% wilgotności. Płynną folie należy nakładać na przygotowane podłoże w co najmniej dwóch warstwach. Pierwszą warstwę nałożyć pędzlem lub wałkiem w grubości zapewniającej dokładne i szczelne pokrycie izolowanego podłoża, zaczynając prace od miejsc, gdzie będą stosowane taśmy dylatacyjne oraz kołnierze uszczelniające. W świeżo nałożoną płynną folie należy wtopić stosowane akcesoria uszczelniające, zwracając szczególną uwagę na precyzję wtopienia. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (ok. 3 godziny) można przystąpić do nakładania kolejnej. Czynność tę należy wykonać na całej izolowanej powierzchni pędzlem lub gładką paca stalową. Ewentualne kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu wcześniejszych. Prace wykonywać w temperaturze powietrza, podłoża i produktu od +5°C do +25°C, chroniąc świeżo nałożoną warstwę przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi oraz działaniem wilgoci aż do pełnego utwardzenia. Uzyskaną powłokę należy trwale zabezpieczyć okładziną. Pod okładziny z płytek ceramicznych powinny być stosowane taśmy i mankiety do elastycznego i wodoszczelnego zabezpieczenia naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, pęknięć podłoża, przejść rur instalacyjnych przy wykonywaniu izolacji i hydroizolacji przeciwwodnej, czy przeciwwilgociowej skutecznie zabezpieczają spoiny przed przenikaniem wody i wilgoci. Są elastyczne, odporne na agresywne media oraz paroprzepuszczalne. 

Klej SUPERFLEX S1 

Klej SUPERFLEX S1 przeznaczony jest do skutecznego przyklejania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) oraz konglomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w tym balkony i tarasy, posadzki z ogrzewaniem podłogowym, kuchnie, łazienki, baseny, elewacje, ciągi komunikacyjne. ZALECANE Podłożami mogą być beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (również ogrzewane), sztywne podłogi drewniane i drewnopochodne w tym OSB oraz stare okładziny z płytek ceramicznych. Klej nadaje się także na surową powierzchnię wykonaną z cegieł, betonu komórkowego, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych i wapienno-piaskowych. Klej posiada idealną przyczepność do wszystkich hydroizolacji w systemach do płytek TS. 

Pełna oferta klejów do płytek Tytan GEA

Przygotowanie podłoża. Podłoże powinno być stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku, a także resztek farb olejnych i emulsyjnych. Stare, kredujące i pylące podłoża oraz podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować gruntem do powierzchni chłonnych Tytan. Podłoża powinny być odpowiednio wysezonowane, powierzchnie betonowe powinny mieć co najmniej 3 miesiące i wilgotność <4%, tynki i jastrychy cementowe co najmniej 28 dni i wilgotność <4%, podłoża anhydrytowe wilgotność <0,5%, tynki i podłoża gipsowe powinny mieć <1% wilgotności. Nieznaczne nierówności (do 5mm.) można wyrównać klejem, większe Szybkowiążącą szpachlą wyrównującą 3-30. 

Przygotowanie zaprawy. Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka (25 kg) do odmierzonej dokładnie ilości (6-6,5 litra) czystej i chłodnej wody i wymieszanie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i ponownym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu 3 godzin. W przypadku zgęstnienia nie dodawać wody, lecz ponownie wymieszać. 

Klejenie. Klej SUPERFLEX S1 stosuje się w cienkowarstwowej metodzie przyklejania płytek. Cienką warstwę kleju należy nanieść na podłoże gładką stroną pacy stalowej, następnie nanieść grubszą warstwę kleju i „przeczesać” całość ząbkowaną krawędzią pacy, zachowując kąt nachylenia 45-60° do podłoża. Wielkość zębów pacy należy dopasować do wielkości płytek i nierówności podłoża. Powierzchnia z nałożonym klejem powinna być dopasowana do możliwości ułożenia płytek tak, aby nie został przekroczony czas otwarty kleju. Po rozprowadzeniu kleju należy przyłożyć płytkę jak najbliżej poprzedniej i następnie docisnąć ją i przesuwać tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem. W przypadku układania płytek w miejscach gdzie będą one stale narażone na zawilgocenie lub duże obciążenia należy stosować metodę kombinowaną. W tym celu zaprawę należy nanieść zarówno na podłoże, jak i na całą powierzchnię montażową płytki, pasy kleju powinny się krzyżować pod kątem 90°. Następnie postępować tak samo jak w poprzedniej metodzie. Metodę kombinowaną zaleca się zawsze do przyklejania płytek gresowych. Czas korekty położenia płytki wynosi ok. 30 minut od momentu dociśnięcia. Przed pełnym utwardzeniem zaprawy należy usunąć ze spoin jej pozostałości, a zabrudzenia na płytkach umyć wodą. Płytki można spoinować po ok. 12 godzinach na ścianach, a po 24 godzinach na posadzkach. Pełną wytrzymałość użytkową zaprawa uzyskuje po upływie 14 dni. Dopuszczalny jest ruch pieszy i obciążenia statyczne nie przekraczające 150 kg/m² po upływie 3 dni. Należy jednak unikać obciążeń krawędzi płytek i obciążeń punktowych lub dynamicznych (np. nóżki mebli).

Fuga Szeroka GEA 746

Fuga Szeroka GEA 746 przeznaczona jest do wypełniania spoin o szerokości 4-20 mm na ścianach i podłogach wykonanych z płytek ceramicznych (glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki) płytek lastrykowych i cementowych, płyt z kamienia naturalnego i syntetycznego. Dzięki specjalnie dobranej kompozycji wysokogatunkowych cementów, mączek mineralnych i żywic, produkt ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i przyczepnością oraz bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi takimi jak odporność na spękania, zarysowania oraz odspajanie od płytek. Stosowana może być zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Wysokie parametry techniczne tego produktu pozwalają używać go na powierzchniach odnawianych. 

Przygotowanie podłoża. Spoinowanie można rozpocząć gdy klej mocujący płytki lub zaprawa wiążąca cegły klinkierowe jest stwardniała i wyschnięta. Brzegi płytek lub cegieł powinny być całkowicie czyste, wolne z pozostałości kleju i kurzu. Aby uzyskać jednolity kolor fugi należy zadbać o jednakową głębokość szczelin pomiędzy płytkami czy cegłami. 

Przygotowanie zaprawy. Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka (25 kg) do odmierzonej dokładnie ilości 5,0 litrów czystej i chłodnej wody, i wymieszanie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Fuga szeroka GEA 746 nadaje się do użycia po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu. Czas gotowości do użycia po wymieszaniu z wodą wynosi do 2 godzin. 

Fugowanie. Elastyczną fugę szeroką GEA 746 należy nakładać za pomocą pacy lub szpachelki gumowej, zwracając szczególną uwagę, aby dokładnie wypełnić przestrzenie pomiędzy płytkami na całej ich głębokości. Używając tej samej pacy w pozycji pionowej należy skutecznie usunąć nadmiar materiału. Po wstępnym związaniu zaprawy można przejść do czyszczenia używając do tego celu czystej, lekko zwilżonej gąbki lub pacy z gąbką. Nie należy zbytnio moczyć świeżych spoin, ponieważ może to spowodować wypłukanie pigmentów lub wymywanie zaprawy. Ślady po zaprawie, które pozostają na płytkach mogą być łatwo usunięte następnego dnia za pomocą suchej i miękkiej szmatki. Dylatacje, naroża, połączenia z urządzeniami itp. należy wypełnić silikonem Tytan Professional.

Silikon Sanitarny UPG

Silikon sanitarny UPG stosowany jest do wykonywania spoiny w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, jak: kuchnie, łazienki, toalety, uszczelnienia dookoła wanien, umywalek i kabin prysznicowych oraz wypełnienia szczelin między płytkami a urządzeniami sanitarnymi. To jednoskładnikowe, szybko-utwardzalne szczeliwo w reakcji z wilgocią atmosferyczną tworzy trwałą i elastyczną spoinę odporną na działanie pleśni, grzybów i glonów. Silikon zawiera unikalną formułę konserwantów, a specjalna kapsularyczna postać jednego z komponentów zapewnia długotrwałe działanie oraz dłuższą ochronę spoiny. Innowacyjna formuła UPG gwarantuje 5-letnią ochronę spoiny przed bakteriami, grzybami i pleśnią oraz zapewnia długotrwałą czystość miejsc szczególnie narażonych na działanie grzybów - uszczelnień przy wannach, umywalkach, kabinach prysznicowych, toaletach. Testy obciążeniowe przeprowadzone w Laboratoriach Mikrobiologicznych w Niemczech oraz Francji wykonywane wg europejskiej normy ISO 846 metodą A (badanie poziomu infekcji grzybowej) oraz metodą B (określenie poziomu skuteczności działania hamującego rozwój grzybów) wskazują na bardzo wysoką skuteczność środków grzybobójczych. Silikon Sanitarny UPG można też stosować na zewnątrz, wytrzymuje duże różnice temperatur, promieniowanie ultrafioletowe, a dodatkowo jego właściwości zapobiegające porostowi grzybów sprawiają, że silikon nie zmienia swego wyglądu i parametrów fizycznych przez wiele lat. Silikon Sanitarny UPG to masa uszczelniająca i klejąca, doskonale przylegające do większości powierzchni, np. do szkła, glazury, ceramiki, powierzchni powlekanych, drewna. Dzięki innowacyjnej formule i regulowanemu aplikatorowi 360° uszczelniacz gwarantuje użytkownikowi trwałość spoiny i komfort używania. 

Przygotowanie podłoża. Łączone powierzchnie powinny byd czyste, bez kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza lub farb, smarów i olejów. Powierzchnię należy odtłuścić przy pomocy acetonu lub etanolu (szkło, glazura, metale) albo detergentu (tworzywa sztuczne). Podłoże dokładnie osuszyć. Silikon Sanitarny UPG nie wymaga stosowania podkładu na większości podłoży, jednak na niektórych specyficznych powierzchniach konieczne może być zastosowanie podkładu dla polepszenia przyczepności. 

Projektowanie złącza. Szerokość złącza należy przyjąć taką, aby była w stanie przenosić ruch, minimalna szerokość spoiny powinna wynosić 6 mm. W przypadku złączy o szerokości powyżej 12 mm stosunek szerokości do głębokości powinien wynosić 2:1. Maksymalna głębokość szczeliny to 12 mm, w przypadku szczelin głębszych należy zastosować elastyczne wypełnienie stałe (np. polietylenowy pręt wypełniający), przy czym minimalna grubość warstwy uszczelniacza nad wypełnieniem powinna wynosić 6 mm. Elastyczne wypełnienie stałe powinno być stosowane wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić naprężenia zwrotne oraz gdzie może wystąpić przyleganie uszczelniacza do trzech powierzchni, co ogranicza jego przystosowanie do ruchu.

Aplikacja uszczelniacza. Uszczelniacz wyciskamy z kartusza przy pomocy wyciskaczy. Przed zastosowaniem należy skośnie obciąć końcówkę dyszy aplikatora (na szerokość spoiny). W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny, należy zastosować taśmę maskującą, którą usuwamy natychmiast po zakończeniu obróbki złącza. Spoinę należy wygładzić kostką Tytan do rozprowadzania silikonu, szmatką lub gładką szpatułką zamoczoną dla zmniejszenia przyczepności w roztworze mydła. Nadmiar nieutwardzonego uszczelniacza z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni usuwa się papierowym ręcznikiem. Po utwardzeniu uszczelniacz usuwa się z rąk wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny. Nie należy stosować silikonu Sanitarnego UPG w całkowicie zamkniętych przestrzeniach, ponieważ do jego utwardzenie niezbędna jest wilgoć z powietrza.


Katalog produktów chemii budowlanej Tytan Professional


Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także