Artykuł: System Bezpieczny Fundament Icopal

System Bezpieczny Fundament Icopal

Profesjonalne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pozwoli nam na uniknięcie wielu problemów w trakcie użytkowaniu domu, które powszechnie występują w domach już istniejących budowanych zazwyczaj sposobem gospodarczym bez należytej wiedzy i staranności wykonawczej oraz przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów bądź po prostu ze źle pojętej oszczędności. Istotnym elementem wpływającym na rozszczelnienie powłoki hydroizolacyjnej jest wykonywanie przejść instalacyjnych po wykonaniu konstrukcji domu dopiero na etapie jego wykończenia i wyposażenia w instalacje elektryczne, gazowe, wodne i kanalizacyjne. 

Wody gruntowe wchłaniane poprzez fundament pozbawiony właściwej izolacji degradują materiały konstrukcyjne budynku. Wilgoć z czasem wędruje w górę i pojawia się na ścianach pomieszczeń. Staje się pożywką dla pleśni i grzybów, które niekorzystnie wpływają na zdrowie. Powoduje również poważne uszkodzenia murów prowadząc do uszkodzenia tynku, łuszczenie się farby, odklejania się tapet. Szkody są często tak duże, że zwykły remont jest nie wystarczający i wymaga dużych nakładów finansowych w celu osuszenia ścian i wprowadzenia napraw powłoki przeciwwilgociowej fundamentów naszego domu. 

Cztery podstawowe zasady, które musimy bezwzględnie przestrzegać, aby w przyszłości uniknąć tych problemów:

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy wykonać rzetelne badanie gruntowo-wodne oraz uwzględnić prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych [burze i intensywne opady deszczu], które stają się coraz bardziej gwałtowne i doprowadzają do wystąpienia lokalnych podtopień.

2. Odpowiednio rozplanować harmonogram prac tak, aby na etapie wykonywania fundamentów i izolacji pionowej i poziomej rozplanować umiejscowienie skrzynki wodomierzowej, elektrycznej i gazowej, wyprowadzić z budynku wyjścia do przyłączy zewnętrznych oraz poprowadzić wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną.

3. Przy wykonywaniu prac izolacyjnych należy stosować materiały wysokiej jakości dostosowane do lokalnych warunków gruntowo-wodnych.

4. Zachowanie należytej staranności i kolejności wykonywania poszczególnych warstw izolacji przeciwwilgociowej pozwoli uniknięcia podstawowych błędów wykonawczych.

https://www.youtube.com/watch?v=Y0Ew6mDSERE


Zastosowanie produktów Systemu Bezpieczny Fundament Icopal:

1. Montaż płyt termoizolacyjnych

Siplast Klej® Szybki Styk SBS - kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu do przyklejania płyt termoizolacyjnych styropianowych EPS i XPS, poliuretanowych PIR i PUR na dachu i do fundamentów oraz pap asfaltowych do siebie i do zagruntowanych podłoży.

W porównaniu do zwykłych klejów bitumicznych zapewnia: 

 • ponad dwukrotnie większą wytrzymałość na odrywanie dzięki zastosowaniu technologii Szybkich SBS-ów poprawiających szybkość czasu wiązania, 
 • prawie dwukrotnie mocniejsze klejenie do podłoża bitumicznego dzięki zastosowaniu unikalnej powłoki kauczukowej SBS z dodatkiem bitumu, która po odparowaniu rozpuszczalnika posiada doskonałe właściwości klejące, 
 • zachowuje elastyczność i skuteczność klejenia nawet w obniżonych temperaturach do -10°C.

Icopal Terokal TK 395 - niskorozprężna pianka poliuretanowa do przyklejania płyt termoizolacyjnych wykonanych ze styropianu EPS/XPS, poliuretanu PUR/PIR, twardej wełny mineralnej oraz innych do praktycznie każdego rodzaju podłoża. 

Jednoskładnikowa, elastyczna niskorozprężna, wodoodporna i niepalna pianka klejąca może być stosowana jako alternatywa dla Siplast Klej® Szybki Styk SBS. 

Pozwala na wygodne niwelowanie nierówności podłoża. 

Dzięki znakomitym właściwościom cieplnym nie powoduje powstania mostków termicznych i akustycznych.

Posiadając współczynnikowi przewodzenia ciepła: λ = 0,035 W/mK doskonale nadaje się do stosowania przy budowie domu energooszczędnego lub pasywnego. 


2, 3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych 

2. Układ hydroizolacyjny złożony z preparatu gruntującego Siplast Primer® Szybki Grunt SBS oraz z dwuch warstw papy asfaltowej modyfikowanej Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS stosowany do zabezpieczenie przed wodą wywierającą  ciśnienie hydrostatyczne na fundament.

Siplast Primer® Szybki Grunt SBS to asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe, do izolacji fundamentów oraz pokryć dachowych, zabezpieczania i konserwacji konstrukcji stalowych oraz impregnacji drewna. Dzięki unikalnej technologii kruchego asfaltu SBS oraz specjalistycznego rozpuszczalnika, w porównaniu ze zwykłymi środkami do gruntowania, Siplast Primer® Szybki Grunt SBS obniża koszty inwestycji i przyspiesza rozpoczęcie kolejnych prac budowlanych.

Czas schnięcia - jego średni czas schnięcia 1 godzina 46 minut, czyli schnie ponad 7 razy szybciej od zwykłych środków, których średni czas schnięcia to 12 godzin 32 minuty. [Źródło: za Icopal - Badanie porównawcze Politechniki Poznańskiej 2006 (Opracowanie Naukowo-Techniczne nr 11-791/2008)]

Wydajność - jego średnia wydajność to 0,211 l/m², czyli jest ponad 3 razy wydajniejszy od zwykłych środków, których średnia wydajność to 0,656 kg/m².

Penetracja - jego głębokość penetracji podłoża betonowego, odpowiedzialna za skuteczność wiązania powłoki hydroizolacyjnej, wynosi 2-3 mm, czyli ponad 2 razy głębiej od zwykłych środków, których penetracja jest powierzchowna i wynosi tylko 0,5-1 mm. [Źródło: za Icopal - Badanie porównawcze Politechniki Poznańskiej 2006 (Opracowanie Naukowo-Techniczne nr 11-791/2008)]

Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS to specjalistyczna papa modyfikowana kauczukiem SBS zaprojektowana wyłącznie do zabezpieczania fundamentów.

W porównaniu do zwykłych pap zgrzewalnych zapewnia:

 • całkowitą szczelność połączenia dzięki umieszczeniu pogrubionej warstwy długowiecznej powłoki asfaltowo-kauczukowej, 
 • funkcjonalną żywotność papy równą technicznej żywotności budynku, 
 • zwiększoną odporność na przebicia dynamiczne w trakcie prac budowlanych, 
 • odporność na korozję biologiczną pochodzącą z gruntu dzięki dodatkom przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni,
 • sześciomiesięczną odporność na promieniowanie UV w trakcie prac, 
 • odporność na osiadanie ław i ruchy podłoża.

3. Układ hydroizolacyjny złożony z preparatu gruntującego Siplast Primer® Szybki Grunt SBS [ patrz opis w pkt 2 ] oraz z dwuch warstw powłokowej masy bitumicznej Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS stosowany do zabezpieczenie przed wodą nie wywierającą  ciśnienia hydrostatycznego na fundament.

Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS to kauczukowo-bitumiczna masa powłokowa modyfikowana SBS do szczelnej hydroizolacji i zabezpieczenia fundamentów, do wykonywania izolacji pionowej części podziemnych obiektów budowlanych w celu zabezpieczenia przed wilgocią i wodą opadową, nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego na fundament. 

W przeciwieństwie do zwykłych mas powłokowych:

 • zapewnia całkowicie szczelną powłokę kauczukowo-bitumiczną, która samoistnie zasklepia pory i pęknięcia w płycie lub ścianie fundamentowej,
 • zachowuje elastyczność i odporność na pęknięcia podłoża nawet w temperaturze -15°C,
 • jest odporny na spływność z pionowych powierzchni nawet w temperaturze do +90°C,
 • nie zmienia konsystencji pod wpływem temperatury i promieni słonecznych UV,
 • zapewnia odporność na korozję oraz przemarzanie pochodzące z gruntu. 

4. Drenaż pionowy

Icodren 10 Szybki Drenaż® SBS to Lekka, przestrzenna i elastyczna mata drenarska na bazie geokompozytów do zabezpieczenia podziemnych części konstrukcji inżynierskich, ścian, piwnic, suteren i garaży podziemnych przed wpływem wilgoci i wody. Mata filtruje wodę całą swoją powierzchnią, co ją odróżnia od tradycyjnych rozwiązań. Jest montowana pionowo, do ściany budynku.

W przeciwieństwie do zwykłych rozwiązań zapewnia: 

 • funkcje drenarskie, gdyż filtruje wodę całą swoją powierzchnią,
 • funkcje drenarskie, gdyż filtruje wodę całą swoją powierzchnią, 
 • zabezpieczenie fundamentów przed nasiąkaniem wodą i spękaniami zimą przez cały okres technicznej żywotności budynku,
 • idealne dopasowanie się do kształtów fundamentu,
 • ochronę termoizolacji przed jej uszkodzeniami mechanicznymi dzięki równomiernemu rozłożeniu nacisku na całej powierzchni podczas zasypywania fundamentów, 
 • pełną ochronę rdzenia drenującego przed zamuleniem oraz zatykaniem jej ilastymi cząsteczkami gruntu, 
 • zabezpieczenie bitumicznej powłoki hydroizolacyjnej fundamentu przed uszkodzeniami mechanicznymi z gruntu. 

Porównanie cech maty drenarskiej i folii kubełkowej 

5. Zabezpieczenie łączenia izolacji pionowej i poziomej

Siplast Elastic® Szybki Uszczelniacz PUR to elastyczne uszczelnienie bitumiczno-poliuretanowe zbrojone taśmą poliamidową przeznaczone do hydroizolacji miejsc szczególnych, w tym połączenia izolacji pionowej i poziomej na zewnątrz budynków oraz przejść elementów przez fundamenty. 

Cechy charakterystyczne Systemu:

 • gwarantowana wodoszczelna izolacja powłokowa,
 • prosta aplikacja,
 • produkty nanoszone na zimno bez użycia ognia otwartego,
 • aplikacja bezpośrednio z puszki po wymieszaniu,
 • zbrojenie elastyczną taśmą poliamidową o rozciągliwości względnej 600%,
 • długoletnia szczelność zabezpieczona gwarancją.

6. Zabezpieczenie ścian piwnicy przed grzybami.

Grzybo-Izol Mur to specjalistyczny grzybobójczy środek ochronny do zwalczania grzybów pleśniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wilgoć, a w konsekwencji grzyby pleśniowe wewnątrz pomieszczeń, stwarzają realne zagrożenie zdrowotne dla domowników – mają działanie rakotwórcze, wpływają na rozwój chorób układu oddechowego, są przyczyną alergii i innych dolegliwości i schorzeń, takich jak grzybice czy reumatyzm. 

W porównaniu z niektórymi zwykłymi preparatami grzybobójczymi:

 • pełni dwie funkcje: zwalcza istniejące grzyby i zabezpiecza przed rozwojem pleśni,
 • likwiduje naloty z grzybów pleśniowych,
 • usuwa czarne naloty i osady,
 • nie przebarwia zabezpieczanych powierzchni,
 • nadaje się do stosowania w pomieszczeniach mokrych np. pralnie, kuchnie, łazienki, piwnice i inne, w których występuje wilgoć. 

Zabezpieczenie domu przed grzybami i pleśnią już w trakcie budowy

• Wewnątrz budynku należy pomalować całe ściany w piwnicy oraz ściany powyżej poziomu zero nad piwnicą do wysokości 40 cm (na cegłę lub tynk lub na obie warstwy). 

• Na zewnątrz budynku należy pomalować ściany do wysokości 40 cm nad gruntem (na cegłę lub tynk lub na obie warstwy).

7. Uszczelnienie dylatacji i spękań.

Siplast Kit® Szybka Izolacja SBS to elastyczny kit kauczukowy SBS z dodatkiem bitumu do uszczelniania połączeń oraz wypełniania szczelin, pęknięć i naroży w częściach podziemnych budynku i na zewnątrz obiektu (połączenia ławy ze ścianą fundamentową poprzez rozłożenie klinów uszczelniających wzdłuż linii łączenia, uszczelnienia szczelin dylatacyjnych pomiędzy elementami prefabrykowanymi w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym, uszczelnienia dylatacyjne balkonów, tarasów, kominów, kominków oraz elementów wystających ponad właściwe pokrycie dachowe, uszczelnienia prefabrykowanych elementów betonowych szamb, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telekomunikacyjnych).

8. Izolacja pozioma 

Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250 jest przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentów na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

W porównaniu do zwykłych folii budowlanych: 

 • tworzy całkowicie szczelną barierę hydroizolacyjną, 
 • zabezpiecza przed przedostawaniem się metanu, dwutlenku węgla oraz radonu, czyli gazów szkodliwych dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
 • jest odporna na większość występujących powszechnie w trakcie budowy substancji chemicznych, w tym olejów, większości typów rozpuszczalników, benzyn oraz innych, 
 • dzięki swojej bardzo mocnej, zbrojonej i wielowarstwowej strukturze zapewnia najwyższą odporność na ekstremalne warunki występujące na budowach (posiada bardzo wysoką odporność na przebicia, rozrywanie i rozciąganie), 
 • instalacja poszczególnych pasów odbywa się za pomocą klejów i taśm uszczelniających bez konieczności używania środków gruntujących i otwartego ognia; na większych powierzchniach może być również zgrzewana za pomocą zgrzewarek na gorące powietrze. 

9. Uszczelnienie przejść rurowych

Uszczelnienie Rurowe Ścienne (URS) Systemu Bezpieczny Fundament Icopal przeznaczone jest do wykonania szczelnego przejścia rury względem ściany fundamentowej lub piwnicznej w budynku nowo wznoszonym z uwzględnieniem wodo- i gazoszczelności. Uszczelnienie URS może służyć do wykonywania przepustów rur wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych bądź ciepłowniczych. Uszczelnienie Rurowe Ścienne Systemu BFI charakteryzuje się wysoką skutecznością działania w wypadku zaistnienia wysokiego poziomu wody gruntowej, jak również zagrożenia promieniowaniem radonowym.

Uszczelnienie należy montować bezpośrednio do ściany fundamentowej lub piwnicznej wykonanej z betonu szczelnego lub zabezpieczonej izolacją pionową z papy Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS (Fundament Antyradon 4,0 Szybki Profil® SBS).

Uszczelnienie Rurowe Ścienne URS daje możliwość przemieszczenia rury względem przegrody budowlanej w trzech płaszczyznach bez rozszczelnienia połączenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku budynków nowych podlegających osiadaniu, bądź w wypadku wystąpienia różnic w osiadaniu budynku i rurociągu.

Kołnierz Uszczelniający (KU) Systemu Bezpieczny Fundament Icopal przeznaczony jest do wykonania szczelnego przejścia rury przez wylewkę betonową na gruncie, płytę fundamentową, strop międzykondygnacyjny, ścianę fundamentową lub piwniczną w budynku nowo wznoszonym. Kołnierz KU może służyć do wykonywania przepustów rur wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych bądź ciepłowniczych.

Montaż polega na nasunięciu kołnierza na rurę w miejscu planowanej przegrody (np. pomiędzy szalunkami bądź w miejscu wylania płyty fundamentowej), zabezpieczeniu go opaskami zaciskowymi, a następnie wylaniu i starannym zagęszczeniu betonu. Kołnierz Uszczelniający wykonany w ten sposób jest nierozbieralny. Nie można go stosować w przegrodach już istniejących. 

99 lat Wieczystej Gwarancji ICOPAL

Aby uzyskać 99 lat wieczystej gwarancji, zastosuj jedno z 64 rozwiązań technicznych Systemu Bezpieczny Fundament Icopal i zarejestruj się na www.gwarancje.icopal.pl w ciągu 45 dni od daty zakupu.

Korzyści unikalnej Gwarancji Jakości Icopal SA 

Imienna rejestracja – gwarancja jest zarejestrowana w bazie danych koncernu Icopal i ma swój numer. 

Jawność i czytelność – firma udziela gwarancji na piśmie.

Wartość – zastosowanie przy budowie produktów z imienną Gwarancją Jakości Icopal SA zwiększa wartość domu. 

Prostota i dostępność – nikogo nie musisz prosić o gwarancję, rejestrując się na sam decydujesz czy, i kiedy, ją uzyskasz. 

Zobacz: Procedury uzyskania 99 lat Wieczystej Gwarancji Icopal

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także