Artykuł: Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Dokument zwany świadectwem charakterystyki energetycznej budynku zawiera informacje niezbędne do oszacowania wartości rocznego zapotrzebowania na energię przyszłego domu. Jednak nie każdy inwestor jest zobowiązany do jego sporządzenia.

Do marca 2015 roku właściciele wszystkich nowo powstałych budynków mieli obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej, czyli certyfikatu energetycznego budynku. W tej chwili obowiązek uzyskania tego dokumentu nie dotyczy osób budujących na własne potrzeby i tych, którzy zdecydowali się jedynie na dostosowanie do obowiązujących przepisów bez ubiegania o żadne dotacje, ani potwierdzania standardu energooszczędności certyfikatami. Jednak budując dom w standardzie energooszczędnym, nie unikniemy tego obowiązku.

Czym jest świadectwo?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający m.in. wartość energii niezbędną do ogrzewania domu, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia wnętrz oraz wentylacji, a także w przypadku budynków niemieszalnych również oświetlenia. Zawarte w nim informacje pozwolą właścicielowi nieruchomości lub najemcy określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, energię końcową i pierwotną. Dzięki temu możliwa będzie przybliżona ocena kosztów utrzymania domu. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości

Kto jest zobowiązany do jego sporządzenia?

Dokładną charakterystykę energetyczną powinien zawierać każdy projekt sprzedawany jako projekt budynku energooszczędnego. Świadectwem charakterystyki sporządzonym na podstawie obliczeń muszą się wykazać inwestorzy ubiegający się o dopłatę do budowy domu energooszczędnego z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Co powinno zawierać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Projektowana charakterystyka energetyczna (która wchodzi w skład dokumentacji projektowej) powinna zawierać zestawienie projektowanych rozwiązań z wymaganiami minimalnymi, jakie musi spełniać dany budynek, określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. Zestawienie to dotyczy zarówno izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, jak również wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.
Za spełnienie minimalnych wymagań odpowiada projektant na etapie tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego, a podczas budowy domu – kierownik budowy. Zarówno projektant, jak i kierownik budowy są zobligowani do tego, aby przy projektowaniu oraz budowie brać pod uwagę przepisy techniczno-budowlane (między innymi w sprawie warunków technicznych). Znowelizowane przepisy stosuje się zawsze w przypadku nowo wznoszonych budynków, a w przypadku istniejących wówczas, gdy podlegają one między innymi przebudowie.  

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Do sporządzenia świadectw energetycznych upoważnione są osoby, które:

  • - ukończyły studia magisterskie (jakiekolwiek) albo studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;

  • - mają uprawnienia budowlane (projektowe lub wykonawcze) w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej bądź odbyły szkolenie o programie określonym w przepisach i zdały ministerialny egzamin, albo ukończyły na odpowiednim kierunku (architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewny w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków);

  • - zawarły umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami autorem świadectwa może być zarówno projektant budynku, jak i jego wykonawca.

    Zdjęcia: Fotolia.com, Kueche

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!