Artykuł: Standard energetyczny domu WT 2021

Standard energetyczny domu WT 2021

Nowe, obowiązujące od stycznia 2021 roku, przepisy budowlane zaostrzają wymagania odnośnie zapotrzebowania budynku na energię oraz parametry izolacyjności termicznej nowo budowanych domów. Co to oznacza dla inwestorów obecnie budujących swoje domy?

Już od kilkunastu lat głównym kierunkiem rozwoju budownictwa mieszkaniowego jest budownictwo energooszczędne. Wynika on również z regulacji prawnych. Polska jako członek Unii Europejskiej została zobligowana do systematycznego podnoszenia efektywności wykorzystywania energii dostarczanej do domów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z maja 2010 r. zobowiązała państwa członkowskie, aby do 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były niemal zeroenergetyczne (NZEB). Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo dużym stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanych na miejscu lub w pobliżu. W Polsce proces ten został rozłożony na lata 2015-2021. Celem wprowadzonych zmian jest ograniczenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków. W efekcie współczesny inwestor jest aktualnie zmuszony przepisami, aby budowany przez niego dom spełniał standardy budownictwa energooszczędnego.

Współczynniki przenikania ciepła w WT 2021

Zawarte w przepisach zaostrzenia dotyczące zapotrzebowania na energię oraz parametrów termoizolacyjnych przegród zewnętrznych mają na celu budowanie domów energooszczędnych, które pozwalają zaoszczędzić energię i tym samym być tańsze w eksploatacji. Dotyczą one przede wszystkim obniżenia współczynnika przenikania ciepła U przez przegrody zewnętrzne domu (określa on izolacyjność termiczną przegród), jaką mogą uzyskać ściany zewnętrzne, dach, strop, podłoga na gruncie czy okna i drzwi. Im jego wartość jest niższa, tym lepszy poziom izolacji. Od stycznia 2021  r. maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U powinny wynosić U ściany = 0,20 W/(m2·K), U dach = 0,15 W/(m2·K), U podłoga = 0,30 W/(m2·K). Natomiast w domach jednorodzinnych będzie można zamontować okna pionowe o współczynniku przenikania ciepła Uw nie większym niż 0,9 W/(m2·K), dla okien dachowych nie powinien przekraczać 1,1 W/(m2·K).

Współczynnik EP – czym się różnią aktualne zmiany od poprzednich

Nowe przepisy zaostrzają również wysokość współczynnika EP, który określa zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną oraz wykorzystywaną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem domu jednorodzinnego (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylacja czy chłodzenie). Jest on wyrażany w kWh/(m2·rok) – im jego wartość jest niższa, tym wyższa efektywność użytkowania energii oraz większa oszczędność wydatków na ogrzewanie i ochrona zasobów surowców naturalnych i środowiska. Wskaźnik EP dla każdego domu jednorodzinnego obliczany jest indywidualnie na etapie projektu. Według wchodzących w życie przepisów budowlanych musi on wynosić maksymalnie 70 kWh/(m2·rok). Jak osiągnąć tak niskie zapotrzebowanie budynku na energię? Nowe przepisy wprowadzają pod tym względem dużą zmianę – przed ich wprowadzeniem projektant mógł obniżyć zapotrzebowanie na energię przez odpowiednie ocieplenie przegród lub obniżyć wartość energii pierwotnej przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Według aktualnie obowiązujących przepisów oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Niski współczynnik EP – konsekwencje dla systemu grzewczego

Nowe wytyczne mają duży wpływ m.in. na ogrzewanie domu, a dokładniej mówiąc na wybór systemu grzewczego. Nowy standard izolacji cieplnej budynku w dużym stopniu wpływa na jego zapotrzebowanie na energię cieplną, ale nie wystarczy go spełnić, aby uzyskać odpowiednią wartość współczynnika Ep. Największy udział w zużyciu energii pierwotnej mają system wentylacyjny i grzewczy. Spełnienie wymagań WT 2021 wymusi na inwestorze zastosowania urządzenia korzystającego z energii odnawialnej. Im większy będzie udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym domu, tym spełnienie wymagań będzie łatwiejsze. To ogromna zmiana w stosunku do poprzednich przepisów. W praktyce oznacza ona, że od 2021 r. ogrzewanie domu nie będzie mogło bazować na kotle węglowym, będzie trudne w przypadku instalacji zasilanej kotłem olejowym oraz kotłem gazowym. Spełnią natomiast wymogi WT kotły na biomasę. Jest to możliwe dzięki temu, że biomasa charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem nakładu energii pierwotnej (wi = 0,2). Urządzenia, które pozwolą uzyskać niski współczynnik Ep budynku jest pompa ciepła oraz fotowoltaika, które będą musiały być zastosowane jako podstawowe urządzenia lub uzupełniające inne, korzystające ze źródeł konwencjonalnych.

zdjęcie tytułowe: K. Jankowska

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!