Artykuł: Stalowe pokrycia dachowe i runny Blachprofil2

Stalowe pokrycia dachowe i runny Blachprofil2

Kompaktowy rozmiar dachówek modułowych Zet®, w stosunku do klasycznych stalowych pokryć dachowych, przyczynia się do znaczących usprawnień w obszarach transportu, montażu oraz gospodarowania odpadami. Dzięki modułowej formie uzyskujemy szybki i efektywny montaż pokrycia dachowego znacząco ograniczając koszty towarzyszące. 

Przetłoczenia pionowe typu „Z”. Wyróżniającą cechą modułowej dachówki blaszanej Zet® jest forma przetłoczeń (rozwiązanie to jest chronione prawnie). Tradycyjne dachówki blaszane posiadają przetłoczenie nachylone do powierzchni modułu pod kątem prostym. W modułowej dachówce blaszanej Zet® zastosowano bardziej zaawansowane rozwiązanie: przekrój powierzchni dwóch modułów i przetłoczenia pomiędzy nimi tworzy kształt litery „Z”, a uskok przetłoczenia jest nachylony pod kątem ostrym do powierzchni poniższego modułu.  Taka budowa profilu przynosi szereg korzyści:

  • praktyczność: szybszy i prostszy montaż, eliminacja potrzeby stosowania wkrętów na powierzchni przetłoczenia (funkcja zamka)
  • estetyka: brak wkrętów na powierzchniach przetłoczeń oraz mniejsza ilość wkrętów na połaci dachowej. Łączenia na styku trzech arkuszy pozostają mniej widoczne. Ponadto przetłoczenia typu „Z” tworzą głębokie cienie maskujące wkręty oraz poziome łączenia arkuszy, nadając pokryciu wyrazisty charakter, zbliżony w  odbiorze do tradycyjnej dachówki ceramicznej
  • bezpieczeństwo: ściekająca woda omija poziome łączenia arkuszy.

Przetłoczenie typu  „Z” przyjmuje przy składaniu arkuszy funkcję zamka. Eliminuje to potrzebę dodatkowego zszywania arkuszy wkrętami na powierzchni przetłoczeń. Wpływa to korzystnie na bezpieczeństwo i szybkość montażu jak również estetykę pokrycia poprzez zredukowanie ilości widocznych wkrętów.

Zalecenia montażowe

Transport. Dachówka modułowa Zet® dostarczana jest na bezzwrotnych paletach. Do dostarczenia dachu nie jest wymagany specjalistyczny transport. Pojedyncza paleta zawiera 264 arkuszy, czyli 212,5 m² efektywnych pokrycia. Lekkie moduły umożliwiają również transport na miejsce prac montażowych (np. klatką schodową), który może być wykonany przez jedną osobę bez potrzeby zaangażowania zaawansowanego sprzętu. Ze względu na budowę arkuszy (przetłoczenie typu „Z”) nie wolno pobierać kolejnych arkuszy z opakowania podnosząc je bezpośrednio do góry. Przed podniesieniem arkusza należy delikatnie wypchnąć go kilka centymetrów w przód by uniknąć uszkodzenia powłoki arkusza poniżej.

Montaż. Modułowa dachówka blaszana Zet® jest profilem symetrycznym, dlatego kierunek montażu jest dowolny - zakład można wykonać na prawą lub lewą stronę. Wybór kierunku montażu może być podyktowany np. względami estetycznymi. Należy zachować 350 mm rozstaw łat. 

Modułową dachówkę blaszaną ZET roof należy montować na tradycyjnie przygotowane podłoże, z zastosowaniem łat i kontrłat. Montaż i przygotowanie podłoża powinno odbywać się zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o zapewnieniu wentylacji okapowo-kalenicowej. Może być stosowana na dachy o pochyleniu nie o mniejszym niż 9 (15%). Przed montażem należy sprawdzić poprawność wykonania konstrukcji, czyli: przekątne i płaskość. Mocowanie pierwszej łaty uzależnione jest od szerokości rynny i spadku dachu, jednak musi być ona grubsza o ok 2 cm, by zniwelować skok przetłoczenia. Można to uzyskać stosując klocki dystansowe. Odległość pomiędzy pierwszą łatą, a drugą łatą uzależniona jest od sposobu montażu ( głębokość wypuszczenia arkusza do rynny, zastosowanie pasa nadrynnowego). Rozstaw pozostałych łat wynosi 350 mm. Jeżeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pamiętać o tym, aby zamontować go w sposób umożliwiający odprowadzanie z folii do rynny ewentualnych skroplin. Prawidłowym sposobem montażu dachówki modułowej ZET roof jest metoda na tak zwaną „mijankę”, w której poszczególne rzędy arkuszy są przesunięte względem siebie. Rozwiązanie to możliwe jest dzięki symetryczności arkuszy. Atutem takiego układu jest brak punktów styku krawędzi czterech arkuszy. Ponadto nie występują w tych samych miejscach linie łączeń wzdłużnych, co podnosi estetykę pokrycia. Prawidłowy montaż (kolejność układania), w przypadku instalacji arkuszy od prawej strony przedstawia rys. 5. Niedopuszczalne jest użycie narzędzi powodujących efekt termiczny (jak np. szlifierka kątowa) przy montażu modułowej dachówki blaszanej. Przy chodzeniu po dachu należy zastosować szczególną ostrożność (stawiać stopy w zagłębieniach fali oraz zastosować obuwie o czystej i miękkiej podeszwie). Miejsca uszkodzeń i zarysowań powłoki organicznej powinny zostać zabezpieczone lakierem zaprawkowym.

Wyróżniającą cechą modułowej dachówki blaszanej ZET roof jest forma przetłoczeń. Tradycyjne dachówki blaszane posiadają przetłoczenie nachylone do powierzchni modułu ® pod kątem prostym. W modułowej dachówce blaszanej ZET roof zastosowano bardziej zaawansowane rozwiązanie: przekrój powierzchni dwóch modułów i przetłoczenia pomiędzy nimi tworzy kształt litery „Z”, a uskok przetłoczenia jest nachylony pod kątem ostrym do powierzchni niższego modułu. Taka budowa profilu przynosi szereg korzyści podczas montażu. Uskok przetłoczenia „Z” przyjmuje przy składaniu arkuszy funkcję zamka zatrzaskowego. Eliminuje to potrzebę dodatkowego zszywania arkuszy wkrętami na powierzchni przetłoczeń. Wpływa to korzystnie na bezpieczeństwo i szybkość montażu jak również estetykę pokrycia, poprzez zredukowanie ilości widocznych wkrętów. Bardzo ważne jest, aby podczas montażu górny arkusz maksymalnie dosunąć na łączeniu do arkusza niższego, tak żeby nie wystąpił luz na zamku. Znaczące udogodnienie przy montażu stanowi symetryczność profilu ZET roof, dzięki temu kierunek instalacji arkuszy jest dowolny. Wybór kierunku montażu może być podyktowany np. względami estetycznymi. Dodatkowo, w przypadku stosowania danego profilu w miejscach gdzie występują silne podmuchy wiatru, można dopasować kierunek łączeń wzdłużnych arkuszy do ich kierunku. Pamiętając jednak w takim przypadku, aby wektor układania pokrycia był przeciwny do kierunku, z którego najczęściej wieje wiatr. Ułożenie takie w znacznym stopniu zwiększa odporność dachu na silne podmuchy.

Arkusze dachówki ZET roof do łat mocujemy wkrętami 4,8 x 35 mm. Wkręty mocujące arkusz umieszcza się w dole fali za pomocą nasadki magnetycznej wkrętarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelność połączenia gwarantują wkręty posiadające uszczelkę z EPDM, która przy prawidłowym (prostopadłym) dokręceniu wkręta powinna wyjść poza obręb podkładki. Średnie zużycie wkrętów to ok 3 sztuki na jeden arkusz (w rejonach narażonych na silne podmuchy wiatru należy zagęścić punkty mocowań). Gąsiory mocujemy krótkimi wkrętami 4,8 x 20 mm „blacha z blachą” w co drugim grzbiecie fali stosując uprzednio taśmę kalenicową lub uszczelki profilowane. Do montażu obróbek zalecamy stosowanie wkrętów 4,8 x 35 mm. Zastosowanie śniegołapów na dachach o znacznym nachyleniu połaci pozwala uniknąć wiosną naprawy/wymiany systemu rynnowego i likwiduje niebezpieczeństwo zsunięcia się śniegu na przechodzące osoby.

Materiałem wykorzystywanym do produkcji modułowej dachówki blaszanej ZET są blachy z powłoką HERCULIT®.  Jest to powłoka opracowana w ścisłej współpracy z wiodącym producentem lakierów dla najlepszych hut w Europie, firmą Akzo Nobel. Długotrwałe studiowanie dotychczas stosowanych powłok i monitorowanie potrzeb klientów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dekarzy pozwoliło nam skondensować tak wiele rożnych zalet w jednym produkcie. HERCULIT® to utwardzony poliester o wysokiej odporności na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne o grubości 35 mikronów. HERCULIT® to jedwabista miękkość w dotyku i estetyka jakiej nie ma żadna inna powłoka. HERCULIT® to do 30 lat* gwarancji oraz powtarzalność barw i struktury powłoki. HERCULIT® to Hercules wśród powłok.

Akcesoria

  • Membrany dachowe są stosowane jako warstwy wstępnego krycia pod pokryciami dachów pochyłych. Zapobiegają przedostawaniu się do termoizolacji i konstrukcji dachu podwiewanych tam opadów: deszczu i śniegu. Osłaniają przed skroplinami powstającymi pod pokryciami zasadniczymi. Dodatkowo dzięki wysokiej paroprzepuszczalności utrzymują cały dach w stanie suchym co ma istotny wpływ na obniżenie zużycia energii w budynkach.
  • Gąsiory i obróbki blacharskie są nieodłącznym elementem każdego prawidłowo wykonanego pokrycia. Zabezpieczają przed podciekaniem i podwiewaniem, a jednocześnie dzięki nim dach zyskuje na estetyce.
  • Silikiony dekarskie to specjalna masa silikonowa przeznaczona do wykonywania elastycznych uszczelnień połączeń blach, obróbek, rynien itp. Dostępne w standardowych, uniwersalnych kolorach: bezbarwnym, brązowym, czerwonym, szarym, czarnym i ceglastym. Polecane przez fachowców.
  • Taśma kalenicowa stosowana jest do uszczelniania gąsiorów wentylowanych pokryć dachów skośnych leżących na łatach i kontrłatach. Mocuje się ją na kalenicach oraz narożach, pod gąsiorami, na ułożone już pokrycia.  Taśma zapewnia dobre warunki wentylacji połaci i zabezpiecza przed wnikaniem wody (śniegu, deszczu), oraz pyłu i kurzu pod pokrycie.
  • Lakiery zaprawkowe stosowane są do zabezpieczenia krawędzi ciętych oraz ewentualnych uszkodzeń powłoki pokrycia powstałych podczas montażu. Poza funkcją ochronną pozwalają utrzymać najwyższą estetykę pokrycia dachowego.

Systemy rynnowe INGURI® 

Systemy INGURI 125/87 (powierzchnia dachu do 200 m2) oraz 150/100 (powierzchnia dachu do 300 m2) są kompletnymi systemami rynnowymi produkowanymi z najwyższej jakości obustronnie powlekanej stali. Zastosowanie właściwego systemu rynnowego umożliwia efektywne odprowadzanie wody z pokrycia dachowego, co ma kluczowe znaczenie dla jego trwałości i funkcjonalności. Chroni też elewację budynku przed szkodami powodowanymi przez wilgoć.

Wszystkie elementy systemów zostały zaprojektowane w sposób zapewniający poprawne spasowanie i łatwość oraz szybkość montażu systemu. Kształt i głębokość rynien zapewniają skuteczne odprowadzenie wody nawet podczas intensywnych i długotrwałych opadów. Dostawcami materiału do produkcji rynien INGURI są renomowane koncerny stalowe dostarczające najwyższej jakości stal w postaci blach ocynkowanych i powlekanych stanowiących materiał wsadowy do produkcji rynien. Staranny dobór dostawcy materiału wsadowego ma zasadniczy wpływ na jakość i trwałość produktu. Wyraża się to jego odpornością na korozję i przebarwienia koloru. Dlatego systemy rynnowe INGURI objęte są wieloletnią gwarancją.

Rynny INGURI® produkowane są z blachy na bazie wsadu cynkowanego ogniowo, który po chemicznym oczyszczeniu i poddaniu pasywacji zostaje wielowarstwowo powleczony warstwami antykorozyjny i dekoracyjną powłoką organiczną. Grubość blachy to 0,6 mm, natomiast warstwą organiczną jest poliuretan o grubości 50 µm. - materiał o bardzo wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne oraz na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie promieni słonecznych (UV) odpowiedzialnych za utratę koloru. Systemy INGURI® produkowane są także z blach Aluzinc 185 z dodatkową obustronną powłoką polimerową SPT Easy Film. Jest to blacha stalowa obustronnie pokryta stopem aluminium i cynku w procesie zbliżonym do cynkowania ogniowego. Dzięki temu spełnia najostrzejsze wymagania odporności blach na korozję atmosferyczną i korozję w środowiskach wilgotnych. Posiada dodatkowo ochronną powłokę polimerową SPT (tzw. Easy Film), która zabezpiecza również brzegi stali w kręgach oraz podnosi estetykę powierzchni.

Czytaj także