Artykuł: Sposób na łatwe wyrównanie podłoża

Sposób na łatwe wyrównanie podłoża

Nowoczesne metody układania płytek ceramicznych oparte są na stosowaniu zapraw klejowych cienkowarstwowych w grubości zaledwie kilku milimetrów. Zatem równoczesne układanie płytek i wyrównywanie podłoża jest i nieprawidłowe i uciążliwe, a w większości przypadków nie zapewni też spodziewanego efektu.

Szpachle samopoziomujące, w porównaniu z tradycyjnymi szpachlami stabilnymi, charakteryzują się wyższym komfortem pracy. Wyrównanie nimi podłoża – dzięki ich bardzo dobrej rozpływności, postępuje szybko i sprawnie. Obróbkę prowadzi się głównie w pozycji stojącej, bez konieczności pochylania się czy pracy klęcząc. Płynna konsystencja szpachli samopoziomującej nie wymaga dodatkowych czynności związanych z montażem prowadnic, należy jedynie wytyczyć kilka punktów wysokościowych. Z drugiej strony szpachle nie mogą być stosowane na powierzchniach wymagających kształtowania spadku. Zastosowanie szpachli samopoziomujących jest rozwiązaniem, które w krótkim czasie pozwala uzyskać bardzo równą powierzchnię. Można je nanosić zarówno ręcznie, jak i przy wykorzystaniu specjalnych agregatów. Dostępne na rynku szpachle samopoziomujące są zaprawami wysoko zmodyfikowanymi chemicznie. Produkowane są zazwyczaj na bazie specjalnych cementów lub z siarczanu wapnia (anhydrytu), pozyskiwanego w wyniku odsiarczania spalin.

Nowa generacja cementowych szybkowiążących szpachli samopoziomujących, jak np. Sopro NSM 550, wyróżnia się długim czasem wykorzystania (ułatwia to zabudowę materiału), a jednocześnie umożliwia szybkie obciążanie wykonanej powierzchni oraz niezwłoczne przystąpienie do prac okładzinowych dzięki wysokiemu przyrostowi wytrzymałości i szybkiej utracie wilgotności. Takie cechy materiałów nabierają szczególnego znaczenia przy planowaniu i realizacji prac pod presją czasu.

Masy szpachlowe na bazie siarczanu wapnia (anhydrytu) charakteryzują się niewielkim skurczem podczas utwardzania. Jednak powszechnie wiadomo, że są one bardzo wrażliwe na wilgoć. Z tego względu nie powinny być stosowane w pomieszczeniach mokrych. Należy także zauważyć, że szpachle anhydrytowe wymagają większej precyzji w dozowaniu wody zarobowej, gdyż mają tendencję do sedymentacji (oddzielania) warstw spoiwa. W konsekwencji na powierzchni szpachli może pojawić się nienośne mleczko gipsowe, które przed układaniem np. parkietu lub okładziny ceramicznej - musi być zeszlifowane. Należy również pamiętać, że podłoże anhydrytowe - przed rozpoczęciem prac okładzinowych - musi wykazywać bardzo niską wilgotność resztkową, zbliżoną do zera, co w wielu sytuacjach jest trudne do osiągnięcia i może prowadzić do wydłużenia czasu przystąpienia do dalszych prac.

Dawniej stosowane czysto cementowe płynne masy szpachlowe, często wykazywały duży skurcz podczas wysychania, podobnie jak tradycyjne jastrychy cementowe. W nowoczesnych szpachlach samopoziomujących, w których do spoiwa cementowego powszechnie stosuje się jako dodatki superplastyfikatory oraz wykorzystuje zjawisko kontrolowanego powstawania etryngitu, zjawisko skurczu podczas utwardzania zostało zredukowane do minimum. Współczesne cementowe szpachle samopoziomujące odznaczają się odpornością na wilgoć, niektóre z nich znajdują zastosowanie także na zewnątrz. Ponadto nie wymagają one szlifowania.

Szpachle samopoziomujące Sopro

  • Sopro NSC 587 Szpachla samopoziomująca classic 3-15 mm. 

Samopoziomująca, szybkowiążąca, cementowa masa szpachlowa do podłóg, do wyrównywania podłoży mineralnych oraz wytwarzania płaskich i gładkich powierzchni, przygotowanych pod wszelkiego rodzaju okładziny jak płyty i płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny tekstylne i elastyczne oraz parkiet.

  • Sopro NSM 550 Szpachla samopoziomująca 2-25 mm

Wszechstronna, szybkowiążąca, cementowa masa szpachlowa o wysokokrystalicznym wiązaniu wody oraz bardzo dobrej rozpływności. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i przyczepnością do podłoży mineralnych dzięki zastosowaniu technologii Mikrodur®. Przeznaczona do wykonania równych i gładkich powierzchni pod wszelkiego rodzaju okładziny. Nadaje się również do stosowania w połączeniu z cienkowarstwowymi systemami ogrzewania podłogowego. Możliwość chodzenia po 2-3 godzinach. Możliwość układania płytek: po ok. 24 godzinach

  • Sopro FS 45 546 Szpachla samopoziomująca, grubowarstwowa 5-45 mm

Szybkowiążąca, cementowa masa szpachlowa o wysokokrystalicznym wiązaniu wody oraz bardzo dobrej rozpływności, wysokiej wytrzymałości i przyczepności do podłoża dzięki zastosowaniu technologii Mikrodur®. Przeznaczona do wykonywania równych i gładkich powierzchni pod wszelkiego rodzaju okładziny. Nadaje się również na podłogi ogrzewane. Bardzo szybko utwardza się i wysycha. Możliwość chodzenia po około 2-3 godzinach. Możliwość układania płytek po ok. 24 godzinach.

  • Sopro Dur HF-S 563 Szpachla samopoziomująca - wysokowytrzymała 4-40 mm. 

Wysokowytrzymała, szybkowiążąca, cementowa masa szpachlowa o wysokokrystalicznym wiązaniu wody, nadaje się do wytwarzania bezpośrednio użytkowanych powierzchni w grubości warstwy 4-40 mm. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie, zginanie i ścieranie - dzięki zastosowaniu technologii Mikrodur®. Bardzo szybko utwardza się i wysycha. Możliwość układania paroszczelnych i wrażliwych na wilgoć okładzin po ok. 24-36 godzinach (wymagane określenie wilgotności resztkowej). Możliwość układania płytek i płyt ceramicznych i kamiennych: po ok. 12 godzinach. Nadaje się również do zastosowań zewnętrznych.

  • Sopro FAS 551 Szpachla samopoziomująca do podłoży drewnianych 3-40 mm. 

Wzmocniona włóknami, elastyczna, szybkowiążąca, cementowa masa szpachlowa do wyrównywania drewnianych i mineralnych podłoży, w warstwie o grubości 3-40 mm. Szczególnie nadaje się na podłoża podlegające naprężeniom, jak np. podłogi drewniane i podłoża krytyczne, podczas renowacji i modernizacji. Charakteryzuje się bardzo szybkim utwardzaniem. Możliwość chodzenia: po ok. 2 godzinach. Możliwość układania płytek: po ok. 24 godzinach.

  • Sopro Rapidur FE Jastrych płynny 20-70 mm

Gotowa, sucha mieszanka, wzbogacona specjalnymi spoiwami i dodatkami, do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Nadaje się do jastrychów ogrzewanych, zespolonych oraz jastrychów na warstwie oddzielającej i warstwie izolacji termicznej. Do układania wszelkiego rodzaju podłogowych materiałów okładzinowych, jak płyty i płytki ceramiczne i z kamienia naturalnego, wykładziny dywanowe i elastyczne. Również jako bezpośrednio użytkowane powierzchnie np. w pomieszczeniach gospodarczych. Możliwość uzyskania dekoracyjnej faktury po szlifowaniu. Bardzo dobre właściwości robocze i wytrzymałościowe dzięki technologii Mikrodur®. Szczególnie do wytwarzania jastrychów, gdy konieczna jest oszczędność czasu lub do pilnych realizacji.

Sposób użycia

Zalety i korzyści korzystania z cementowych mas samopoziomujących widoczne są szczególnie podczas zabudowy tych materiałów. Dzięki płynnym właściwościom szpachle te bardzo łatwo rozprowadza się na podłożu, obróbka ograniczona jest do odpowietrzenia specjalnym walce kolczatym, a efekty przeprowadzanych prac widoczne są w krótkim czasie. Stosowanie tych szpachli daje ogromną, nawet 50-75% przewagę czasową w porównaniu z tradycyjnymi (stabilnymi) szpachlami wyrównawczymi.

Podłoża przeznaczone do szpachlowania muszą być czyste, trwałe, nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione pęknięć oraz wszelkich substancji obniżających przyczepność. Po obwodzie ścian i elementów konstrukcyjnych, przechodzących przez posadzkę zamontować taśmę dylatacji brzegowej Sopro ERS 961, aby zapobiec powstawaniu naprężeń w posadzce. W przypadku podłóg nieogrzewanych maksymalna powierzchnia bez dylatacji wynosi 60 m² , maksymalna długość boku wynosi 8 m; przy jastrychach ogrzewanych maksymalna powierzchnia bez dylatacji wynosi 40 m² , a maksymalna długość boku wynosi 6,5 m. Najkorzystniejszy jest kwadratowy układ pól dylatacyjnych lub prostokątny w proporcji 1:2 (długość boków). Podłoże zagruntować. Do czystego naczynia wlać wodę i mechanicznie wymieszać z zaprawą, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, masy (proporcje różne w zależności od rodzaju szpachli).

Wymieszaną masę wyrównującą wylać na przygotowane podłoże i rozprowadzić równomiernie przy pomocy rakli lub kielni gładkiej. W celu usunięcia zamkniętych w masie pęcherzyków powietrza, świeżą masę szpachlową należy przewalcować walcem kolczastym. Warstwa o wymaganej grubości, w miarę możliwości, powinna zostać naniesiona w jednym cyklu pracy. Jeśli w indywidualnych przypadkach wymagana jest konstrukcja o większej ilości warstw, należy odczekać z naniesieniem następnej warstwy do osiągnięcia przez poprzednią stanu możliwości chodzenia. Przy niewielkiej wilgotności powietrza i podwyższonej temperaturze w pomieszczeniu oraz występujących przeciągach i bezpośrednim nasłonecznieniu, świeżą warstwę szpachli należy przykryć folią, aby zabezpieczyć jej powierzchnię przed powstawaniem rys i zapewnić optymalne warunki wiązania. Dla dużych powierzchni szpachla może być wymieszana i nanoszona przy pomocy pompy do mas samopoziomujących .

Zastosowanie samopoziomujących mas szpachlowych nie musi ograniczać się jedynie do wyrównywania posadzki. Nowoczesne cienkowarstwowe instalacje ogrzewania podłogowego wymagają zastosowania, szybkowiążącej szpachli samopoziomującej o określonych parametrach. System ten charakteryzuje się niewielką grubością zabudowy, zaledwie 17 mm i dlatego okazuje się idealny do wykorzystania w istniejących, remontowanych obiektach budowlanych. Wraz z samopoziomującą szpachlą cementową Sopro NSM 550, która wypełnia strukturę specjalnej maty systemowej oraz tworzy kilkumilimetrową otulinę rurek grzewczych, otrzymujemy odpowiednio nośną, równą i gładką powierzchnię dla wykonania późniejszych prac okładzinowych.

Przygotowanie odpowiednio równej posadzki jest niezbędne dla wykonania trwałych i satysfakcjonujących swym wyglądem wszelkich powierzchni okładzinowych. Cementowe szpachle samopoziomujące Sopro umożliwiają wyrównanie istniejących posadzek, przeznaczonych pod różne typy okładzin m.in. pod wykładziny winylowe, dywanowe, parkiety drewniane, płytki ceramiczne i kamienne. Dzięki nim uzyskuje się powierzchnie równe i gładkie, w znacznie krótszym czasie i przy mniejszym nakładzie pracy, niż stosując tradycyjne masy szpachlowe.

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.