Artykuł: Ściany zewnętrzne – trendy w budownictwie jednorodzinnym

Ściany zewnętrzne – trendy w budownictwie jednorodzinnym

Ściany zewnętrzne to jedne z ważniejszych elementów domu - przenoszą obciążenia dachu i stropów na fundamenty, izolują wnętrza domu przed zimnem, czynnikami atmosferycznymi i hałasem pochodzącym z zewnątrz.

Wybór rodzaju ścian zewnętrznych pociąga za sobą konsekwencje nie tylko ekonomiczne, ale też użytkowe, powinien więc być przemyślany pod kątem energooszczędności, lecz także dostosowany do potrzeb i możliwości inwestora. Dominujące kierunki w tym elemencie domu to energooszczędność, komfort akustyczny, a także efektowne elewacje. Współczesne technologie produkcji materiałów budowlanych umożliwiają̨ coraz lepsze spełnienie tych funkcji.

Niski współczynnik U

W budowie domu energooszczędnego wybór rodzaju ścian zewnętrznych oraz materiałów, z których będą zbudowane jest kluczową decyzją – przez ściany zewnętrzne ucieka z domu 20-30% ciepła. O tym, czy ściana ma odpowiednią izolacyjność́ termiczną, decyduje jej współczynnik przenikania ciepła U. Według nowych Warunków technicznych od stycznia 2017 r. nie może on przekraczać́ 0,23 W/(m2∙K), a od 2021 r. może wynosić́ nie więcej niż̇ 0,2 W/(m2∙K), czyli tyle, ile obecnie wynosi maksymalna wartość́ współczynnika U ścian domu energooszczędnego.

Materiały o wysokich parametrach termicznych

Oferta materiałów, z których można wymurować́ ciepłe ściany, jest bogata: beton komórkowy, ceramika porysowana, keramzytobeton. W przypadku ścian warstwowych na ostateczny wynik składa się̨ warstwa ocieplenia. Producenci proponują̨ „cieplejsze” wersje tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych: tzw. szary styropian (nazywany naporem) oraz wełnę̨ mineralną nowej generacji, ale coraz większą popularność́ zdobywają̨ nowoczesne materiały izolacyjne, takie jak pianka poliuretanowa PIR, która pozwala zachować́ niską wartość́ współczynnika przenikania ciepła przy mniejszej grubości warstwy w porównaniu z tradycyjną termoizolacją, czy odporny na wilgoć́ polistyren ekstrudowany. Ważne, aby materiał izolacyjny miał jak najmniejszy współczynnik przewodzenia ciepła λ.

Kompletne systemy ociepleniowe

Materiał termoizolacyjny musi być́ dobrany do metody ocieplenia. Producenci oferują̨ dzisiaj kompleksowe systemy ociepleń́, na które składają̨ się̨ materiały dociepleniowe, tynk oraz niezbędna chemia budowlana. Wybór kompletnego systemu jest gwarancją zachowania odpowiedniej izolacyjności termicznej ściany oraz zapewnienia trwałej ochrony elewacji.

Podejście ekologiczne

Dbałość́ o energooszczędność́ domu jest zarazem działaniem sprzyjającym środowisku - im mniej energii wykorzystujemy do ogrzania budynku, tym mniej zużywamy paliw. Jednak energooszczędność́ nie jest jedynym parametrem podejścia ekologicznego. Liczy się̨ również̇ to, czy materiał do budowy ścian jest wytwarzany z surowców naturalnych, jaką ma energochłonność́ podczas produkcji oraz jakie są̨ możliwości jego późniejszej utylizacji. Wybór materiału na ściany jest wypadkową wszystkich kryteriów.

Energooszczędne nie tylko murowane

Dzięki materiałom izolacyjnym nowej generacji budowane dzisiaj domy szkieletowe mogą̨ osiągać́ parametry budynków energooszczędnych, a nawet pasywnych. Powstają̨ też domy energooszczędne budowane z prefabrykatów – ściany w konstrukcji szkieletowej wypełnione izolacją termiczną z poszyciem z płyt oraz dodatkową warstwą ocieplenia na zewnątrz jako gotowy element przygotowywane są poza placem budowy.

Modne elewacje

Warstwa zewnętrzna ścian buduje wizerunek domu. Może być́ tak, że wybrany przez nas materiał elewacyjny narzuca rodzaj ściany, np. cegła elewacyjna wiąże się̨ z koniecznością̨ budowy ściany trójwarstwowej. Prawdziwy renesans przeżywa drewniana oblicówka znacznie bardziej trwała niż̇ kiedyś́ dzięki nowoczesnym środkom chemicznym do zabezpieczenia drewna, a także stosowaniu nowych gatunków czy też tzw. termodrewna. Do budownictwa jednorodzinnego przenikają również inne materiały do niedawna stosowane głównie w budownictwie wielkoformatowym: płyty włókno-cementowe, panele lub kasetony z blachy, płyty laminowane HPL czy panele ceramiczne. 

Zdjęcia: Fotolia.com, Hanse Haus, Śnieżka, Wienerberger

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także