Artykuł: Schody wewnętrzne

Schody wewnętrzne

We współczesnych wnętrzach pojawiają się modne schody ażurowe czy wyglądające wyjątkowo lekko schody dywanowe, które zazwyczaj pozbawione są balustrad.

Schody żelbetowe

Są stosunkowo niedrogie, trwałe, łatwe w budowie i można im nadać praktycznie dowolny kształt. Mają jeszcze jedną zaletę - można z nich korzystać podczas budowy domu. Schody żelbetowe mogą mieć konstrukcję płytową, policzkową lub wspornikową. Płyta żelbetowa schodów płytowych opiera się na belkach spocznikowych albo na ścianie. Schody płytowe mogą być jedno-, dwubiegowe albo kręte. Konstrukcję nośną schodów policzkowych wykonuje się z żelbetowych belek policzkowych opartych na ścianach lub stropach. Stopnie mogą się opierać z obu stron na belkach albo z jednej strony na belce, a z drugiej na ścianie nośnej. Stopnie schodów wspornikowych mocuje się z jednej strony w ścianie, z drugiej natomiast pozostają wolne. Można je także osadzić w belce żelbetowej biegnącej w połowie ich szerokości.

Schody żelbetowe wylewa się, gdy wykonany jest już strop. Przed wylaniem robi się deskowanie, a następnie układa na nim zbrojenie. Tak przygotowaną konstrukcję pokrywa się betonem. W tym celu stosuje się beton C12/15 (dawne B15) lub C16/20 (B20). Najlepiej, jeśli całe schody zostaną wylane jednego dnia – pozwoli to uniknąć pęknięć wywołanych nierównomiernym odkształcaniem się deskowania i skurczem betonu. 

Schody drewniane

Mają konstrukcję samonośną, nie wymagają więc dodatkowych przygotowań konstrukcyjnych. Są lżejsze niż schody żelbetowe i nie przytłaczają tak wnętrza. Wykonywane są na zamówienie przez specjalizujące się w ich budowie firmy. Schody drewniane montuje się najczęściej na etapie wykańczania domu (po ułożeniu posadzek na obu kondygnacjach). Z drewna można wykonać schody kręte, o konstrukcji wspornikowej, policzkowej, modułowej czy dywanowej.

Stopnie schodów wspornikowych są pod­trzymywane w środkowej części przez jed­ną, dwie lub trzy belki nośne. Gdy schody są proste, jednobiegowe, bel­ki są rozpięte między stropem a podłogą. W przypadku bardziej skomplikowanych schodów o kilku biegach konieczne jest wy­konanie dodatkowych podpór.

Konstrukcję schodów policzkowych stano­wią dwie belki będące oparciem dla krawę­dzi stopni. W przypadku schodów o skompli­kowanym kształcie, konstrukcja policzkowa wspierana jest dodatkowymi wspornikami.

Schody o konstrukcji modułowej zbudo­wane są z modułów (stopni połączonych ze wspornikami), które mocuje się do ścian lub pionowych słupów (to rozwiązanie sto­suje się w przypadku modułowych scho­dów krętych). Odmianą schodów modu­łowych są schody dywanowe zbudowane wyłącznie ze stopni i podstopnic. Ich stop­nie są mocowane do ścian specjalnymi wspornikami. 

Schody o konstrukcji stalowej

Konstrukcja stalowa jest stosunkowo lekka i daje duże możliwości kreowania kształtu schodów. Schody stalowe przywożone są zwykle na budowę w częściach i tu montowane. Takie schody wykonuje się najczęściej ze stali nierdzew­nej oraz malowanej proszkowo. Zastoso­wanie stali malowanej proszkowo pozwala wybrać dowolny kolor schodów. 

Wykończenie schodów żelbetowych

Schody wykonane z betonu architekto­nicznego, charakteryzujące się gładką po­wierzchnią można pomalować. Jako materiał wykończeniowy często sto­suje się płytki ceramiczne (terakotę, klinkier lub gres), a także kamień naturalny (np. gra­nit, bazalt, twardy piaskowiec oraz marmu­ry kalcytowe). Popularnym materiałem wykończeniowym jest też drewno, które nadaje schodom cie­pły charakter i sprawia, że są one przyjem­ne w dotyku. Do wykańczania stopni scho­dów używa się zwykle litego drewna. Coraz częściej stosuje się również drewno klejone warstwowo oraz elementy małoformatowe, np. deskę parkietową. Na schodach często pojawia się dąb, jesion, buk, wiśnia, orzech, a także tek, ipe, iroko, merbau, kempas oraz bambus. Schody żelbetowe można wykończyć także wykładziną dywanową lub elastyczną.