Artykuł: Przepisy budowlane 2017 - wybór materiałów budowlanych w budownictwie jednorodzinnym

Przepisy budowlane 2017 - wybór materiałów budowlanych w budownictwie jednorodzinnym

Zmiany, które obowiązują od stycznia 2017 roku są wynikiem dostosowania się do przepisów obowiązujących w UE. Pierwsze zmiany zostały wprowadzone w 2014 r., a następne czekają nas w 2021 roku. Mają na celu budowanie budynków bardziej energooszczędnych, czyli takich, które pozwalają zaoszczędzić energię i tym samym być tańsze w eksploatacji.

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną - wskaźnik EP

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną oraz wykorzystywaną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem domu jednorodzinnego (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylacja czy chłodzenie) określana jest za pomocą współczynnika EP wyrażanego w kWh/(m2·rok). Im jego wartość jest niższa, tym wyższa efektywność użytkowania energii oraz większa oszczędność wydatków na ogrzewanie i ochrona zasobów surowców naturalnych i środowiska. Wskaźnik EP dla każdego domu jednorodzinnego obliczany jest indywidualnie na etapie projektu. Obecnie musi on wynosić 95 kWh/(m2·rok), natomiast od 2021 r. 70 kWh/(m2·rok).

Niższy współczynnik przenikanie ciepła U

Przepisy obowiązujące od stycznia br. określają również maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U (określa on izolacyjność termiczną przegród), jaką mogą uzyskać ściany zewnętrzne, dach, strop, podłoga na gruncie czy okna i drzwi. Im jego wartość jest niższa, tym lepszy poziom izolacji. Obecnie maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U wynoszą: Uściany = 0,23 W/(m2·K), Udach = 0,18 W/(m2·K), Upodłoga = 0,30 W/(m2·K). Natomiast w domach jednorodzinnych można zamontować okna pionowe o współczynniku przenikania ciepła Uw nie większym niż 1,1 W/(m2·K) (od 2021 r. - 0,9 W/(m2·K)) , dla okien połaciowych nie powinien przekraczać on 1,3 W/(m2·K) (od 2021 r. - 1,1 W/(m2·K)).


Jak wybudować dom zgodnie z przepisami

Budowanie „ciepłych” domów jednorodzinnych, spełniających obowiązujące przepisy jest możliwe dzięki zastosowaniu grubszych materiałów izolacyjnych i/lub o wyższej jakości, lepszych parametrach (o niskich wartościach współczynnika przewodzenia ciepła λ). Chociaż te podnoszą koszty budowy domu, jednak szybko się zwrócą, dzięki niższym kosztom eksploatacyjnym. Nowe rozwiązania wprowadzają dolne wartości nominalne, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować skuteczniejsze od proponowanych rozwiązania.

W przypadku ścian dwu- i trójwarstwowych bardzo ważną rolę odgrywa materiał ociepleniowy. Docelowo, w 2021 r. grubość termoizolacji ścian zewnętrznych ma wynosić 15-17 cm, a dachów 25 cm. Obecnie według przepisów grubość ocieplenia wykonanego ze styropianu powinna wynosić 18 cm (przy współczynniku przewodzenia λ = 0,045 W/(m·K)), zaś z wełny mineralnej 17 cm (przy λ = 0,036 W/(m·K)). Aby ściany jednowarstwowe spełniały obowiązujące normy, możemy je wykonać z betonu komórkowego czy pustaków ceramicznych, które charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, czyli dużą izolacyjnością termiczną. Jednym z najnowszych i ciepłych rozwiązań są pustaki ceramiczne wypełnione wełną mineralną. Takie rozwiązanie pozwoliło uzyskać niższy współczynnik przewodzenia ciepła bez zmiany grubości elementu.

Niskim współczynnikiem λ powinniśmy się także kierować budując domy w technologii szkieletowej, gdzie całą grubość ściany stanowi termoizolacja. Natomiast na izolacyjność domów z bali wpływa grubość elementów - wybierajmy jak najgrubsze bale, najlepiej ocieplone warstwą izolacji termicznej. 

Poniżej zamieszczamy tabele, w których przedstawiamy minimalne grubości izolacji ścian zewnętrznych dwuwarstwowych, dachów stromych i stropów. Grubość izolacji zależy od wartości współczynnika przewodzenia λ. Dane dotyczą domów jednorodzinnych, w którym nie występują żadne mostki termiczne oraz przekroje przegród wykonane są wyłącznie z materiałów termoizolacyjnych. Pamiętajmy, że za każdym razem, projektując dom jednorodzinny przeprowadza się właściwe obliczenie. Są one niezbędne, aby określić czy wartość współczynnika U poszczególnych przegród osiąga prawidłową wartość. Dlatego też podane w tabelach wartości są szacunkowymi grubościami minimalnymi.

Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe



Grubość izolacji [cm]

λ [W/(m·K)]

2017 r.; U = 0,23 W/(m2·K)

2021 r.; U = 0,20 W/(m2·K)

Budynki niskoenergetyczne; U = 0,14 W/(m2·K)

Budynki pasywne; U = 0,10 W/(m2·K)

0,030


13

15

22

30

0,031


14

16

23

31

0,032


14

16

23

3

0,033


15

17

24

33

0,034


15

17

25

34

0,035


16

18

25

35

0,036


16

18

26

36

0,037


17

19

27

37

0,038


17

19

28

38

0,039


17

20

28

39

0,040


18

20

29

40

0,041


18

21

30

41

0,042


19

21

30

42

0,043


19

22

31

43

0,044


20

22

32

44

0,045


20

23

33

45


Dach stromy lub stropodach



Grubość izolacji [cm]

λ [W/(m·K)]

2017 r.; U = 0,18 W/(m2·K)

2021 r.; U= 0,15 W/(m2·K)

Budynki niskoenergetyczne; U = 0,14 W/(m2·K)

Budynki pasywne; U = 0,10 W/(m2·K)

0,030


17

20

22

30

0,031


18

21

23

31

0,032


18

22

23

32

0,033


19

22

24

33

0,034


19

23

25

34

0,035


20

24

25

35

0,036


20

24

26

36

0,037


21

25

27

37

0,038


22

26

28

38

0,039


22

26

28

39

0,040


23

27

29

40

0,041


23

28

30

41

0,042


24

28

30

42

0,043


24

29

31

43

0,044


25

30

32

44

0,05

25

30

33

45

Zdjęcia: Rockwool, Termo Organika, Fotolia.com

Czytaj także