Artykuł: Jak zagospodarować plac budowy

Jak zagospodarować plac budowy

Dbałość o środowisko naturalne i jakość przyszłych prac już na etapie przygotowania placu budowy przyniesie wiele korzyści. Odpowiednia organizacja placu budowy usprawni przebieg prac, sprawi, że wykonawcy bez trudu będą przechodzić przez ich kolejne etapy, a działka zostanie przygotowana do nadchodzących zmian bez narażania inwestora na dodatkowe koszty.

Zanim budowa domu ruszy pełną parą, należy zadbać o odpowiednią organizację placu budowy – wyznaczyć strefy poszczególnych prac i składowania materiałów, zadbać o odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie budowy, a także zaplecze socjalne dla wykonawców. Planując plac budowy, warto mieć również na uwadze przyszłe zagospodarowanie działki, tak aby poczynione na budowie działania nie odbiły się negatywnie chociażby na roślinności, którą chcieli byśmy zachować np. na potrzeby przyszłego ogrodu. 

Sprawna organizacja placu budowy

Planując organizację placu budowy zacznijmy od wyznaczenia terenu, na którym stanie dom. W jego bezpośrednim sąsiedztwie zaplanujmy strefy na poszczególne prace i określmy jasno ich granice – ograniczmy w ten sposób zasięg prac, które mogłyby wpłynąć na degradację działki i zredukujemy ekspansję terenu budowy. W wyznaczeniu stref poszczególnych prac, w taki sposób, aby przebiegały one jak najsprawniej może nam pomóc kierownik budowy. Podpowie on również, gdzie najlepiej zaplanować miejsce na składowanie poszczególnych materiałów, tak aby wykonawcy nie musieli przemierzać całej działki po niezbędne im produkty. Dla materiałów wrażliwych na wilgoć jak np. ceramika, drewno czy styropian zaplanujmy zadaszone miejsce składowania. Dobrze, jeśli w poszczególne materiały będziemy się zaopatrzyć systematycznie, dzięki temu ograniczymy teren niezbędny do ich składowania. Mniejsze będzie również ryzyko ich zniszczenia na skutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz ryzyko kradzieży w czasie przerw w pracach budowlanych. Pozostawione bez opieki materiały budowlane często bowiem padają łupem złodziei. Zadbajmy też o jedno miejsce, w którym będą składowane odpadki i ustawmy na nim kontener na śmieci – nie będą się one wówczas poniewierać po placu budowy, a teren po zakończonych pracach będzie łatwiejszy do uprzątnięcia. Planując ogrodzenie placu budowy, pomyślmy o jak najkorzystniejszej lokalizacji bramy wjazdowej. Najlepiej, jeśli umożliwi ona samochodom dostawczym czy betoniarkom wjazd na teren budowy w linii prostej i po jak najkrótszej drodze – unikniemy wówczas kłopotliwego manewrowania pojazdami, które mogą rozjeżdżać i niszczyć grunt wokół przyszłego domu, oraz późniejszego wyrównywania terenu.

Organizacja placu budowy z dobrym zapleczem 

Prace na budowie będą przebiegać sprawnie i bezproblemowo, jeśli zapewnimy wykonawcom właściwe zaplecze socjalne. Pamiętajmy bowiem, że komfort ich pracy przekłada się w znacznym stopniu na jej jakość. Zadbajmy więc o godne warunki do przebierania się i mycia, jedzenia posiłków czy załatwiania potrzeb fizjologicznych. Miejsca te muszą być zadaszone, osłonięte przed wiatrem deszczem i chłodem. Warto rozważyć wypożyczenie na czas budowy kontenera socjalnego, który można wykorzystać jako szatnię dla wykonawców, pomieszczenia do spożywania posiłków czy nawet pomieszczenia noclegowe, gdy część z nich pozostaje na placu budowy do czasu zakończenia robót. Niezbędna będzie również toaleta – najlepiej jeśli skorzystamy z usług firm oferujących wypożyczanie toalet przenośnych – tak zwany toi toi. Nie będziemy musieli wówczas martwić się o zagospodarowanie nieczystości, nie będą też przenikać do gruntu, powodując zanieczyszczenie działki.

Organizacja placu budowy z myślą o środowisku

Przed rozpoczęciem budowy dobrze jest wykonać szybką inwentaryzację działki i zastanowić się, którą roślinność warto zachować na potrzeby przyszłego ogrodu. Ograniczmy w ten sposób wydatki związane z jego założeniem. Pozostawione na placu budowy drzewa i krzewy należy osłonić – krzewy np. niewielkim ogrodzeniem z siatki, a pnie drzewa zabezpieczyć deskowaniem. Unikniemy w ten sposób ich uszkodzenia w czasie prac budowlanych. Humus pozostały po wykopach warto składować w jednym miejscu i wykorzystać w późniejszych pracach związanych z zagospodarowaniem działki. Aby zapobiec degradacji naszego najbliższego otoczenia ograniczmy prace przygotowawcze na placu budowy do minimum. Zamiast impregnować drewno na budowie, kupmy już zaimpregnowane. Dzięki dobrej dobrej organizacji placu budowy ryzyko przedostania się do gruntu szkodliwych preparatów impregnujących będzie zerowe. Jeśli na budowie niezbędny okaże się węzeł betoniarski, teren na którym ma się znaleźć należy zabezpieczyć aby mieszanka nie zanieczyściła gruntu.

Zdjęcia: Fotolia.com

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!