Artykuł: Nowoczesny dach płaski

Nowoczesny dach płaski

Dach płaski jest rozwiązaniem rekomendowanym do budownictwa energooszczędnego, gdyż jest to przegroda pozbawiona skosów i załamań, co wpływa na mniejszy stosunek kubatury ogrzewanej części budynku do powierzchni przegród zewnętrznych, a w konsekwencji poprawia ogólny bilans energetyczny budynku.

Nowoczesny dach płaski dobrze zaizolowany

Aby uzyskać izolacyjność dachu zgodną z przepisami, wystarcza 25 cm wełny mineralnej lub styropianu. Taka warstwa ocieplenia zapewnia osiągnięcie wymaganego współczynnika przenikania ciepła U = 0,18 W/(m2∙K). W nowoczesnym dachu domu energooszczędnego dąży się do uzyskania współczynnika przenikania ciepła dachu nie większego niż 0,15 W/(m2∙K), co otrzymamy stosując co najmniej 30 cm ocieplenia. Aby wyeliminować mostki cieplne na łączeniach płyt, warstwy izolacji najlepiej układać krzyżowo, jedna warstwa na drugiej. W stropodachu niewentylowanym należy pod ociepleniem ułożyć szczelną paroizolację, zabezpieczającą go przed parą wodną z wnętrza domu. Paroizolacja jest konieczna, ponieważ zawilgocenie ocieplenia pogorszy znacznie jego właściwości izolacyjne. Właściwie wykonane pokrycie dachu płaskiego chroni latem przed nagrzaniem, a zimą przed chłodem.

Co zagraża dachowi płaskiemu

W czasie eksploatacji powierzchnia dachu płaskiego i warstwy izolacyjne narażone są na ekstremalnie różne warunki klimatyczne i inne zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz pracami konserwacyjnymi. Nie zaleca się stosowania konstrukcji stropodachu niewentylowanego – w tym rodzaju dachu płaskiego, brak jest pustki powietrznej – izolacja przeciwwilgociowa znajduje się na ociepleniu, ułożonym bezpośrednio na stropie. Jest to najgorszy rodzaj konstrukcji dachu płaskiego, jaki można wykonać nad pomieszczeniami mieszkalnymi. Bez większego ryzyka można go stosować jedynie nad pomieszczeniami nieogrzewanymi. Izolacja przeciwwilgociowa, przeważnie z papy, ułożona bezpośrednio na warstwie ocieplenia lub warstwie wyrównawczej z betonu, stanowi zawsze barierę dla pary docierającej tu z wnętrza domu. Skutek: para wodna wykrapla się pod zimną papą i powoduje zawilgocenie izolacji cieplnej, a zimą – jej zamarzanie. Taki stropodach dość szybko przestaje pełnić swoje funkcje. Zamarznięta izolacja termiczna nie chroni przed ucieczką ciepła, a przez popękaną papę – narażoną na duże zmiany temperatury – woda bez przeszkód wnika do wnętrza domu.

Izolacja w stropodachach wentylowanych

Prawidłowo wykonana warstwa izolacji dachu płaskiego zapobiega kondensacji pary wodnej na powierzchni elementów konstrukcyjnych, tłumi hałas, tworzy warstwę ochronną – przeciwogniową. W stropodachach wentylowanych na stropie układa się izolację termiczną, która od izolacji przeciwwilgociowej oddzielona jest pustką powietrzną, zapewniającą cyrkulację powietrza – pod tym względem konstrukcja stropodachu przypomina dach stromy. Obecność wentylowanej przestrzeni z ciągłą wymianą powietrza z otoczeniem pozwala uniknąć kondensacji pary wodnej. Jeśli strop nad ostatnią kondygnacją jest żelbetowy, to można na nim ułożyć bezpośrednio warstwę termoizolacyjną (bez stosowania paroizolacji od cieplejszej strony). Natomiast w przypadku, gdy jego konstrukcję stanowią dźwigary drewniane, to warstwę ociepleniową należy osłonić od wnętrza domu paroizolacją z folii polietylenowej.

Warstwy w dachu odwróconym

W dachu odwróconym zamieniono kolejność warstw: ociepleniowej i przeciwwodnej. Izolację przeciwwodną (najczęściej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej) układa się bezpośrednio na podłożu (na wyrównanej płycie stropowej z ukształtowanym spadkiem), a dopiero na niej – ocieplenie. Taki sposób krycia stropodachów stał się możliwy dopiero po wprowadzeniu na rynek izolacji styropianowej odpornej na trwałe zawilgocenie – w postaci płyt hydro oraz polistyrenu ekstrudowanego. Ocieplenie w postaci płyt frezowanych układamy na zakładkę, a następnie przykrywamy geowłókniną, chroniącą przed przenikaniem zanieczyszczeń. Tak wykonaną hydro- i termoizolację zabezpiecza się przed uszkodzeniem warstwą dociskową. Najczęściej jest to podsypka żwirowa lub betonowe płyty chodnikowe; można również wykonać podkład pod płytki ceramiczne. Stropodach z odwróconym układem warstw jest też podstawą konstrukcji dachów zielonych, które po pokryciu warstwą odpowiedniego substratu glebowego można obsadzać roślinnością.

Zdjęcia: Baumit, Fotolia.com, Isover, K. Jankowska, PSD, Wienerberger, Wolf System

Czytaj także