Artykuł: Nowoczesne okna dźwiękoszczelne

Nowoczesne okna dźwiękoszczelne

Naprawdę ciche okna powinny charakteryzować się wskaźnikiem izolacyjności akustycznej RA2 (dawniej Rw) równym 40-50 dB. Im większy jest ten wskaźnik, tym okna będą stanowiły lepszą barierę dla dźwięków. 

Jednak wybierając okna dźwiękoszczelne, należy przede wszystkim dowiedzieć się, jakiego typu hałas dominuje w okolicy oraz jakie jest jego natężenie. Na wsi i na peryferiach miasta wystarczy nam standardowe 30-32 dB, w centrum miasta najlepsze będzie okno o RA2 wynoszącym minimum 35 dB, natomiast mieszkając przy autostradzie czy lotnisku współczynnik ten powinien być jeszcze wyższy, np. 45 dB. 

Konstrukcja okien dla komfortu akustycznego

O izolacyjności akustycznej okien decyduje jego konstrukcja oraz materiały użyte do jego produkcji. Okno będzie skutecznie tłumiło dźwięki docierające z zewnątrz, jeśli zostało wykonane na szerokim, co najmniej 70 mm profilu zbudowanym z 4, 5 lub większej ilości komór. Taki profil musi być odpowiednio wzmocniony stalą lub wzmocnieniami termicznymi, co dodatkowo poprawia jego właściwości dźwiękochłonne. Oprócz konstrukcji profilu ważna jest również szczelność okna, na która wpływ ma m.in. rodzaj zastosowanych uszczelek czy gęstość ryglowania okuć.  

Szyby zespolone a dźwiękoszczelność okna

Konstrukcja szyby zespolonej, a więc rodzaj i grubość szyb składowych, dystans między szybami oraz rodzaj gazu wypełniającego tę przestrzeń ma również bardzo duży wpływ na akustykę okna. Okna, w których większy nacisk kładzie się na izolacyjność akustyczną, mają zwykle pakiety szybowe składające się z kilku tafli o zróżnicowanej grubości – jednakowe szyby przy pewnej częstotliwości dźwięku wpadają ze sobą w rezonans, co znacznie obniża ich izolacyjność akustyczną.

Dobrą izolacyjność akustyczną wykazują także okna z szybami warstwowymi, składającymi się z dwóch lub trzech szklanych tafli połączonych folią PVB oraz te z szybami ze szkła laminowanego specjalną żywicą, które pochłaniają dźwięki.

Lepszą dźwiękochłonność okien osiąga się również poprzez zwiększenie odległości między taflami szklanymi oraz wypełnienie przestrzeni międzyszybowej ciężkim gazem (np. kryptonem, ksenonem czy dźwiękochłonnym sześciofluorkiem siarki).

Jeśli nawiewniki, to akustyczne

Izolacyjność akustyczną okien może pogorszyć zastosowanie w nich nawiewników. Odczuwalne pogorszenie właściwości akustycznych okna jest większe w przypadku nawiewników montowanych w małych oknach, w małych pomieszczeniach. Im kubatura pomieszczenia jest większa, tym mniej odczuwalne jest pogorszenie izolacyjności akustycznej.

Aby okna dobrze tłumiły dźwięki i jednocześnie zapewniały dopływ powietrza do wnętrza, warto wybrać nawiewniki akustyczne z materiałem tłumiącym, np. pianką dźwiękochłonną. 

„Cichy” montaż  

Należy pamiętać, że nawet najcichsze okno nie jest w stanie skutecznie stłumić hałasu, jeżeli zostały popełnione błędy podczas jego montażu. Dlatego ten etap inwestycji powinien być przeprowadzony precyzyjnie i z użyciem odpowiednich materiałów, takich jak taśmy rozprężne czy piany. Nawet małe zaniedbania w czasie montażu mogą bowiem zniweczyć cały wysiłek włożony w zapewnienie ciszy we wnętrza naszych domów.

Zdjęcia: Haas, Fotolia.com, WeberHaus

Czytaj także