Artykuł: Nowoczesne ogrzewanie kominkowe w domu

Nowoczesne ogrzewanie kominkowe w domu

Kominek w domu przestał już być tylko estetycznym elementem dekoracyjnym, wprowadzającym do wnętrza przyjemny klimat. Nowoczesne rozwiązania sprawiły, że stał się praktycznym i wydajnym źródłem ciepła.

Wyposażanie domowych kominków we wkład zamknięty to już standard. Taki wkład rozwiązuje problem nieefektywnego zużycia opału i strat ciepła, które w przypadku otwartych kominków w większości ulatniało się przez komin wraz ze spalinami. Wyposażenie kominka we wkład zamknięty znacznie zwiększa jego sprawność, a dzięki dodatkowym rozwiązaniom wytworzone ze spalania drewna ciepło może być wykorzystywane do ogrzewania praktycznie całego domu oraz wody w instalacji centralnego ogrzewania.  

Kominek z systemem dystrybucji gorącego powietrza

Kominek zwykle ogrzewa skutecznie pomieszczenie, w którym jest zamontowany. Aby ciepło z kominka docierało również do innych pomieszczeń w domu, wykonuje się system DGP, czyli dystrybucji gorącego powietrza. Kominek z systemem DGP może efektywnie dogrzewać dom w okresach przejściowych, czyli wczesną wiosną i jesienią, kiedy uruchamianie kotła nie jest jeszcze opłacalne. Takie rozwiązanie pozwala również obniżyć koszty ogrzewania domu kotłem węglowym, gazowym lub olejowym w sezonie grzewczym.
O zastosowaniu DGP warto pomyśleć już na etapie projektowania domu. Wówczas właściwe umiejscowienie kominka, zaplanowanie i późniejsze rozprowadzenie przewodów dystrybuujących ciepłe powietrze do poszczególnych wnętrz, będzie bezproblemowe. Co najważniejsze, podjęcie decyzji na etapie projektu pozwoli prawidłowo dobrać rodzaj systemu do budynku (grawitacyjny lub wymuszony), nie tylko na podstawie analizy jego planu, ale również na podstawie odpowiednich obliczeń i analiz.
W niewielkich domach stosuje się zwykle system grawitacyjny. Sprawdza się on dobrze m.in. w wąskich oraz wysokich domach o niedużej powierzchni. W przypadku większych powierzchni, zwłaszcza gdy pomieszczenia, do których chcemy doprowadzić przewody DGP znajdują się na jednym poziomie, konieczne może okazać się wykonanie systemu z wymuszonym przepływem powietrza. Jest on wymuszany wentylatorem (turbiną) z silnikiem elektrycznym. Ciepło transportowane z kominka do poszczególnych wnętrz napływa do nich poprzez montowane najczęściej w ścianach kratki lub anemostaty.  

Kominek z płaszczem wodnym

To urządzenie, które ogrzewa nie tylko pomieszczenie, w którym jest zainstalowany, ale również wodę krążącą w instalacji centralnego ogrzewania, a nawet wodę użytkową, bardzo dobrze zastępując w tej roli tradycyjny kocioł c.o. Od zewnątrz wkłady kominkowe z płaszczem wodnym praktycznie nie różnią się od tradycyjnych wkładów zamkniętych. 

Zasadnicza różnica tkwi natomiast w budowie korpusu wkładu. W przypadku wkładów z płaszczem wodnym ma on podwójne ścianki, między którymi znajduje się przestrzeń. Przepływa nią woda, która ogrzewana jest ciepłem wytwarzanym ze spalania drewna. Aby kominek ogrzewał również wodę użytkową, którą wykorzystujemy m.in. do mycia, wkład z płaszczem wodnym powinien być dodatkowo wyposażony w specjalną wężownicę. 

Pracą kominka z płaszczem wodnym można sterować ręcznie lub automatycznie. W pierwszym przypadku będziemy mieć jedynie możliwość regulowania intensywność spalania – zmniejszając lub zwiększając ręcznie ilość powietrza dopływającego do kominka. Jeśli zdecydujemy się na automatyczne sterowanie pracą kominka to elektroniczne sterowniki będą kierować pracą przepustnicy podłączonej do kanału doprowadzającego powietrze do kominka z zewnątrz. Ilość doprowadzanego do komory spalania powietrza będzie precyzyjnie dobrana tak, aby możliwe było, utrzymywanie zadanej temperatury. W ten sposób proces spalania drewna stanie się bardziej ekonomiczny. Bardziej energooszczędne sterowanie automatyczne umożliwi nam dodatkowo montaż termostatu przy pompie obiegowej. Dzięki niemu, gdy woda w płaszczu kominka osiągnie wymaganą temperaturę pompa włączy się automatycznie, a ciepła woda będzie transportowana do instalacji i grzejników. Gdy temperatura wody w płaszczu spadnie poniżej zadanej wartości pompa wyłączy się.


Zdjęcia: Fotolia.com

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także