Artykuł: Niskoszumowa kanalizacja domowa Wavin

Niskoszumowa kanalizacja domowa Wavin

To zadanie musi spełnić poprawnie wykonana instalacja kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej, która obejmuje cały zestaw elementów do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych wewnątrz budynków (podejścia, przewody spustowe, wentylacyjne i odpływowe, kratki ściekowe i syfony). Następnie nieczystości wyprowadza poza budynek do miejskiej sieci kanalizacyjnej, szamba szczelnego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

W domach jednorodzinnych stosuje się powszechnie instalację wykonaną z tworzyw sztucznych o średnicach 32-110 mm w zależności od ilości odprowadzanych ścieków i umiejscowienia w instalacji:

  • do umywalek i bidetów rury kanalizacyjne o średnicy 32-40 mm;
  • do zlewozmywaków i wanien – 50 mm;
  • do kilku przyborów lub piony albo odpływy, jeśli nie są podłączone do nich miski ustępowe – 75 mm;
  • do misek ustępowych, piony albo odpływy – 110 mm;
  • do wyprowadzenia poza budynek – 160 mm.

Niewłaściwe wykonanie instalacji kanalizacyjnej może skutkować powolnym odpływaniem ścieków, hałasem w rurach, nieprzyjemny zapach wydobywający się z syfonów lub nawet cofanie się nieczystości w najniżej położonych urządzeniach sanitarnych. Aby wyeliminować te negatywne czynniki w trakcie montażu należy zastosować się do wytycznych projektu

Właściwe jest rozplanowanie odpływów podejść sanitarnych tak, aby odcinki rur łączących urządzenia sanitarne z pionami były jak najkrótsze. Podejścia sanitarneto przewody łączące urządzenia sanitarne (umywalki, miski ustępowe, wanny itd.) z pionem lub przewodem odpływowym (poziomem). Podejścia do urządzeń sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku urządzeń, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Miski ustępowe powinno przyłączać osobną rurą, aby inne przybory nie były do niej podłączone. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym oraz z zasady osiowego montażu przewodów - powinny one wynosić minimum 2%. Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu.

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej jest nieodzowne dlazapewnienia prawidłowego funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej. Można to uczynić przez zastosowanie rur wywiewnych, jednak znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zaworów napowietrzających. Stosuje się w celu dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza do instalacji kanalizacyjnej. Zastępują tradycyjne rury wywiewne instalowane na pionach. Pozwalają one zakończyć piony kanalizacyjne wewnątrz budynku, co w konsekwencji daje oszczędność zarówno materiałów instalacyjnych używanych do montażu, jak i kosztów robocizny związanych z pracami dekarskimi. Korzyści pojawiają się także w samej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej. Wyeliminowane jest ryzyko przecieków z dachu spowodowanych złym uszczelnieniem rury wywiewnej, a także wykluczona zostaje możliwość wadliwej pracy instalacji wynikłej z zamarzania ścieków przy niskiej temperaturze otoczenia. Zawory powietrzne umożliwiają łatwy dostęp do pionu kanalizacyjnego w razie jego zablokowania. Montuje się w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 0ºC.

Hałasy wywoływane przez przepływające ścieki są istotnym problemem instalacji kanalizacyjnej. Generują je ścieki, które przepływając w rurach uderzają w ścianki pionów kanalizacyjnych. Powstają poprzez zbyt małe średnice rur w stosunku do ilości odprowadzanych nieczystości, ich zbyt dużą prędkość lub zmianę kierunku przepływu oraz poprzez dostawanie się do instalacji powietrza. Aby je ograniczyć piony i poziomy kanalizacyjne powinny być mocowane do podłoża za pomocą uchwytów z wkładką tłumiącą oraz zabudowanie ich w ścianie przy użyciu materiałów wygłuszających. Na zmniejszenie poziomu hałasu pozwala  również zastosowanie systemu kanalizacji niskoszumowej Wavin AS. W Polsce nie obowiązują przepisy, które równie dokładnie jak niemieckie normy DIN 4109 precyzowałyby wymogi akustyczne stawiane nowoczesnym instalacjom kanalizacyjnym. Jednak według obecnej interpretacji prawa budowlanego minimalne wymogi w zakresie ochrony przed hałasem muszą być również spełnione w domach jednorodzinnych.

https://www.youtube.com/watch?v=Ss70374lqnc

.

Uzupełnieniem instalacji powinny być otuliny z pianki polietylenowej, taśma z folią samoprzylepną oraz odpowiednia mata izolująca, które stosuje się w celu odseparowania rurociągu od konstrukcji budynku. Tak wykonana instalacja kanalizacyjna jest praktycznie niesłyszalna.

Grawitacyjne poziome przewody odpływowe kanalizacji sanitarnej w budynkach niepodpiwniczonych są prowadzone pod posadzką w gruncie i wykonywane z rur kanalizacji zewnętrznej z PVC-U. To tzw. kanalizacja podposadzkowa. Niezbędnym warunkiem poprawnej pracy rurociągu w kanalizacji podposadzkowej jest wykonanie prac montażowych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz uwzględnienie następujących zaleceń:

  • zastosowanie starannego montażu, zachowanie czystości połączeń (np. zabezpieczenie folią złączy kielichowych),
  • we wszystkich przejściach przez konstrukcję budynku zastosować tuleje ochronne zabezpieczające rury
  • w przypadku częściowego przebiegu rur w obetonowaniu należy dodatkowo pamiętać o ustabilizowaniu rury zgodnie z ustalonym spadkiem
  • stopniowe zalewanie betonem rury powinno zapewnić wypełnienie pustek w pachwinach rury oraz stabilizację posadowienia rury

Tak przygotowaną instalację możemy podłączyć do systemu kanalizacji zewnętrznej.

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także