Artykuł: Niech się mury pną do góry - Kreisel

Niech się mury pną do góry - Kreisel

Firma KREISEL ma w swojej ofercie kompleksowe systemy do łączenia elementów konstrukcyjnych murów oraz ocieplania i tynkowania ścian zewnętrznych, które na pewno przyspieszają wznoszenie murów oraz podnoszą ich jakość w dziedzinie solidności, energooszczędności i estetyki.

WZNOSZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Wybieramy zaprawę.  Na rynku dostępne są rozmaite materiały do wznoszenia ścian, które spełniają określone wymagania. Jednak wybór określonego rodzaju wymusza dobór odpowiedniej zaprawy, którą należy te elementy połączyć w solidną i ciepłą ścianę bez mostków cieplnych. Zaprawa murarska stanowi zaledwie około siedmiu procent objętości każdej ściany. Należy jednak dobrać ją starannie, gdyż to właśnie ona w dużej mierze decyduje o trwałości konstrukcji murowej. Do wykonywania murów na cienkich spoinach (do 3 mm) stosuje się odpowiednią zaprawę klejącą – nazywaną zaprawą murarską do cienkich spoin. Podstawowe zadanie zaprawy w murze polega na wyrównaniu geometrycznych niedokładności elementów murowych (cegieł, pustaków, bloczków) i połączeniu tych elementów w jedną monolityczną całość. Pełni ona ponadto funkcje uszczelniające przed wnikaniem wilgoci i przenikaniem powietrza zewnętrznego. W ofercie firmy KREISEL znajduje się szeroka gama zapraw przeznaczonych do różnych materiałów wykorzystywanych przy stawianiu ścian konstrukcyjnych. Przy murowaniu ścian ciepłochronnych ważne jest, aby zaprawa miała dobre parametry izolacyjności, aby zbliżyć się do współczynnika przewodzenia ciepła pustaka. Dzięki odpowiedniej zaprawie wymurowany mur jest bez mostków termicznych. Taką zaprawą jest Zaprawa termoizolacyjna 120, której współczynnik przewodzenia ciepła to 18 W/(m*K).

Wznoszenie murów nie jest skomplikowane i nie przysparza wykonawcom większych problemów. Ściany wpływają jednak na wiele kolejnych prac, między innymi tynkarskich, dlatego tak ważne jest przestrzeganie podstawowych zaleceń i wykonanie ich z wielką dbałością o szczegóły.

  • Należy zadbać o takie przewiązywanie elementów murowych w kolejnych warstwach poziomych, aby spoiny pionowe nie pokrywały się. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli elementy murowe nachodzą na siebie na odcinek równy co najmniej 0,4 wysokości elementu, lecz nie mniej niż 40 mm. Zaleca się, aby w narożach lub w połączeniach ścian przewiązanie elementów było nie mniejsze niż grubość elementu i aby stosować elementy przycięte, w celu uzyskania wymaganego przewiązania.
  • Do wznoszenia murów w domach energooszczędnych stosuje jedynie elementy murowe o dużej dokładności wymiarowej na cienkich spoinach. Grubość spoin powinna być nie mniejsza niż 1 mm i nie większa niż 3 mm. Przy elementach murowych łączonych na pióro i wpust, spoiny pionowe jedynie w narożach ścian, gdzie powierzchnia czołowa elementu łączy się z powierzchnią boczną elementy oraz styki elementów przyciętych na długości.
  • Prace murarskie należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i wbudowywanych materiałów powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elementy murowe dostarczone na plac budowy należy chronić przed wilgocią i zabrudzeniem, zwłaszcza spoiwami i zaprawami budowlanymi. Nie wolno prowadzić prac w czasie deszczu!

Ważna pierwsza warstwa. Przed rozpoczęciem wznoszenia ściany, na ławie lub ścianie fundamentowej, należy ułożyć poziomą izolację wodochronną. Można do tego celu użyć elastycznej zaprawy uszczelniającej Aquaszczel 820Elementy murowe pierwszej warstwy muruje się na zaprawie Pozmur o konsystencji tak dobranej, aby nie osiadały pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od narożników. Po ustawieniu skrajnych elementów sprawdza się ich poziom i koryguje przy użyciu gumowego młotka. Wzajemne wypoziomowanie narożników pierwszej warstwy sprawdza się przy użyciu poziomicy wężowej. Można to także zrobić niwelatorem. Następnie między narożnymi elementami rozciąga się sznur murarski i wykonuje całą warstwę. Należy zwrócić uwagę, że właściwe ułożenie i precyzyjne wypoziomowanie pierwszej warstwy jest bardzo ważne, gdyż cienkie spoiny w następnych warstwach praktycznie uniemożliwiają wykonywanie korekt poziomu. Kolejne warstwy muru wznosi się po związaniu zaprawy Pozmur, czyli po ok. 2-3 h. Do murowania (klejenia) kolejnych warstw używa się  Zaprawa termoizolacyjna 120

Na oczyszczoną powierzchnię nanosi się warstwę zaprawy o grubości 1-3 mm na powierzchnię 2-3 elementów. Równomierne ułożenie zaprawy ułatwia zastosowanie kielni korytkowej o zębatej krawędzi i szerokości równej szerokości muru (fot. 1). Przy wysokich temperaturach powierzchnie elementów można lekko zwilżać wodą. W przypadku elementów ze ściankami czołowymi o gładkiej powierzchni, zaprawę rozprowadza się także na tych ściankach. Układany element dociska się do spoiny poziomej i pionowej, delikatnie dobijając go gumowym młotkiem (fot. 2). Murowanie (klejenie) rozpoczyna się od narożników, pamiętając o zasadzie przewiązywania elementów (fot. 3). Po ułożeniu elementów narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i wykonuje całą warstwę. Mur należy wznosić równomiernie, bez tzw. wyciągania narożników.

SYSTEMY OCIEPLEŃ KREISEL

Szacuje się, że aż 25-40% ogólnych strat ciepła w budynku spowodowanych jest jego przenikaniem przez niedostateczne termiczne zaizolowanie zewnętrznych ścian obiektu. Termomodernizacja to skuteczny sposób na pozbycie się strat. Oprócz poprawy izolacyjności, zyskujemy ponadto skuteczną ochronę zewnętrznych ścian budynku przed niszczeniem ich przez czynniki atmosferyczne (opady, mróz czy promieniowanie UV). Dodatkowo dom zostaje „ubrany w nowe szaty”, dzięki stosowanym materiałom wykończeniowym. Bezbłędne wykonawstwo to podstawa trwałości systemu ociepleń. Wymaga od specjalisty dobrej znajomości technologii oraz doświadczenia. 

Systemy TURBO na bazie styropianu fasadowego, jako materiału termoizolacyjnego. 

Zaletą płyt styropianowych jest ich niewielka waga, wysokie właściwości izolacyjne oraz odporność na zawilgocenie. Dzięki różnym rodzajom tynków możliwe jest wykorzystanie systemu w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Do wykończenia stosuje się wszystkie tynki cienkowarstwowe z oferty KREISEL (mineralne, akrylowe, silikatowe, silikonowe, silikatowo-silikonowe, silikonowo-akrylowe). Do mocowania termoizolacji przeznaczony jest specjalny klej oraz kołki. W skład systemu wchodzą także różne zaprawy do zatapiania siatki (zawierają one włókna zbrojące) i siatka zbrojąca. W przypadku wykończenia tynkiem mineralnym stosowana jest jeszcze farba. Maksymalna grubość termoizolacji, jaką możemy zastosować w systemach TURBO to 25 cm.

TURBO GRAFIT na bazie styropianu grafitowego dostępny ze wszystkimi tynkami z oferty KREISEL: mineralnym, akrylowym, silikatowym, silikonowym oraz silikatowo-silikonowy. W przypadku płyt styropianowych grafitowych, absorbują one więcej promieniowania słonecznego i w czasie aplikacji mogą się bardziej rozszerzać termicznie niż zwykłe płyty białe, dlatego tak ważne, aby dobrać odpowiednią zaprawę. Zaprawy Lepstyr i Styrlep Extra dzięki zwiększonej ilości polimerów posiadają polepszone właściwości techniczno-użytkowe, a więc przede wszystkim zwiększoną przyczepność do powierzchni płyt ze styropianu grafitowego oraz podłoża, dzięki temu powierzchnia płyt nie wymaga uszorstnienia w miejscach placków przed klejeniem do podłoża. Zaprawa Styrlep 220 Extra zawiera też większą ilość włókien zbrojących dzięki czemu jest bardziej odporna na naprężenie termiczne, przez co zminimalizowane jest ryzyko pęknięć tej warstwy.

TURBO-MAX PROTECT na bazie Biotynku to rewolucja w segmencie systemów ociepleń. Dzięki innowacyjnemu połączeniu specjalnych polimerów uzyskano najwyższą odporność na uderzenia, zatem doskonale nadaje się do miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne, akty wandalizmu.Tynk ten charakteryzuje się najwyższą w swojej klasie odpornością na działanie agresji biologicznej, dzięki zastosowaniu niepowtarzalnego systemu BIO-PRUF, uwalniającego biocyd w zdecydowanie dłuższym okresie niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Przez to tynk jest kilkukrotnie bardziej odporny na algi, glony czy grzyby pleśniowe. Odporność biologiczną podnoszą właściwości samoczyszczące produktu. Jednocześnie tynk ten nie stanowi bariery dla pary wodnej, jest oddychający. Dodatkowo Biotynk zawiera specjalne dodatki poprawiające odporność na promieniowanie UV, dlatego tynk nie płowieje nawet przy intensywnych kolorach.Innowacyjna receptura tynku Max Protect 042 sprawia, że klient otrzymuje niepowtarzalne rozwiązanie, najbardziej odporne na wszystkie destrukcyjne czynniki jakimi może być obciążona elewacja.

TURBO-SO PROTECT na bazie tynku nano-silikonowego należy do najnowocześniejszych na polskim rynku systemów ociepleń. Jego wykończeniem jest masa tynkarska Silikon Protect 031. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii ma niezwykle zwartą strukturę, co w maksymalnym stopniu ogranicza wnikanie wody. Charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odporność są na starzenie pod wpływem promieniowania UV. Dzięki wysokiej hydrobowości tynk Silikon Protect 031 posiada bardzo dobre właściwości użytkowe, jak samooczyszczanie się, co sprawia, że elewacja nie tylko zachowuje czystość przez długi czas, ale także nie porasta glonami, algami i pleśnią. Bardzo zwarta struktura tynku nie jest barierą dla pary wodnej. System szczególnie polecany do budynków narażonych na działanie agresji biologicznej, czyli stojących w pobliżu zbiorników wodnych i miejsc zadrzewionych. Tego typu produkty również bardzo dobrze sprawdzają się w miastach i aglomeracjach przemysłowych, gdzie elewacje wyjątkowo szybko się brudzą.

TURBO-SISI na bazie tynku silikatowo-silikonowegoW systemie tym dekoracyjno-ochronne funkcje pełni tynk silikatowo-silikonowy (Sisitynk 040), który charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, bardzo wysoką elastycznością, bardzo dużą odpornością na agresję biologiczną (glony, grzyby, porosty), brudzenie i starzenie oraz znakomitą paroprzepuszczalnością. Sisitynk 040 nie tylko łączy zalety tynków silikonowych i silikatowych, ale tworzy nową jakość wyprawy, o lepszych parametrach użytkowych niż inne tynki cienkowarstwowe. Sisitynk 040 dostępny jest w bogatej gamie 380 kolorów. 

TURBO-SA na bazie tynku silikatowego jest najbardziej sprawdzonym i niezawodnym systemem firmy KREISEL. Przeznaczony szczególnie do miejsc obciążonych biologicznie, czyli znajdujących się w pobliżu lasów, parków czy zbiorników wodnych. W jego skład wchodzi masa tynkarska Silikatynk 020, czyli tynk krzemianowy zwany także silikatowym. Produkowany jest na bazie szkła wodnego potasowego. Łączy w sobie zalety tynku mineralnego (paroprzepuszczalność) oraz akrylowego (wysoka wytrzymałość mechaniczna). Zawarte w tynku szkło wodne sprawia, że wykonana wyprawa jest wysoce odporna na działanie alg, glonów i grzybów. Cechą charakterystyczną jest wysoka odporność na starzenie oraz uszkodzenia mechaniczne. 

TURBO-S na bazie tynku akrylowego. W systemie tym dekoracyjno-ochronne funkcje pełni tynk akrylowy (Akrytynk 010), który charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, bardzo wysoką elastycznością, wyjątkową trwałością kolorów. Akrytynk 010 dostępny jest w bogatej gamie 380 kolorów. 

Systemy TURBO-W na bazie wełnie mineralnej jako termoizolacji. 

Posiadają one bardzo wysoką paroprzepuszczalność, nie ograniczają tzw. oddychalności ścian. Do wykończenia mogą być stosowane tylko zaprawy i tynki paroprzepuszczalne (mineralne, silikatowe, silikonowe, silikatowo-silikonowe). Do mocowania termoizolacji stosuje się specjalną zaprawę oraz kołki (w przypadku wełny mineralnej kołki nie są konieczne). Do warstwy zbrojącej stosowane są zaprawy o składzie dostosowanym do specyficznych właściwości wełny mineralnej. W przypadku zastosowania tynku mineralnego wymagane jest malowanie farbami paroprzepuszczalnymi (silikatowymi, silikonowymi, silikatowo-silikonowymi). Maksymalna grubość termoizolacji jaką możemy zastosować w systemach TURBO-W to 25 cm.

TURBO-W MAX PROTECT na bazie Biotynku Szczególnie nadaje się na elewacje narażone na uszkodzenia, w miejscach o dużym ryzyku porastania biologicznego jak i w okolicach o wysokim zanieczyszczeniu przemysłowym lub aglomeracyjnym. Cechy techniczne i walory użytkowe tynku identyczne jak w przypadku systemu na bazie styropianu Turbo-Max Protect. 

TURBO-WSO PROTECT na bazie tynku nano-silikonowego Silikon Protect 031, który charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i starzenie, wysoką elastycznością, bardzo wysoką odpornością na brudzenie i agresję biologiczną (glony, grzyby, porosty) oraz wysoką paroprzepuszczalnością. Silikon Protect 031 dostępny jest w bogatej gamie 380 kolorów. System Turbo-WSO Protect nadaje się do wykonywania ociepleń nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej, a także do wykonywania termomodernizacji budynków już istniejących.  

TURBO-WSISI na bazie tynku silikatowo-silikonowego. System posiada cechy zarówno tynków krzemianowych (podwyższone pH i zmniejszenie ryzyka porastania biologicznego) oraz silikonowych (właściwości samooczyszczające). Charakteryzuje się także wysoką paroprzepuszczalnością przez zastosowaną wełnę mineralną. Dzięki mniejszemu niż w przypadku tynków silikatowych pH, tynk ten można wybarwić na każdy kolor z palety KREISEL. Dzięki wysokiej jakości Sisitynku 040, system można wykorzystywać wszędzie tam, gdzie wymagana jest podwyższona odporność na czynniki biologiczne.

TURBO-WSA na bazie tynku silikatowego. Szczególnie nadaje się do budynków będących w okolicach zdrzewień, zbiorników wodnych i aglomeracjach przemysłowych.Cechy techniczne i walory użytkowe tynku identyczne jak w przypadku systemu na bazie styropianu Turbo-SA.

Planując prace termoizolacyjne należy zadbać o właściwe przygotowanie podłoża, bo od jego stanu będzie zależała trwałość ocieplenia. Ściany należy w zależności od sytuacji osuszyć, oczyścić, wyrównać i zagruntować. Pominięcie tego etapu może spowodować słabszą przyczepność warstw wyrównujących oraz zapraw klejowych. Prac tynkarskich nie należy prowadzić w czasie deszczu, podczas silnego wiatru lub dużego nasłonecznienia; także przy temperaturze poniżej 5°C. Przed rozpoczęciem prac, należy odpowiednio przygotować podłoże. Musi być ono stabilne, nośne i wolne od zanieczyszczeń. Ok. 40 cm ponad powierzchnią terenu należy zamocować na ścianie profil cokołowy.

Przygotowane zaprawy Lepstyr 210 do styropianu lub Lepstyr-W 230 do wełny mineralnej można nakładać na poszczególne płyty izolacyjne metodą pasmowo-punktową. Szerokość pasma zaprawy powinna wynosić ok. 3-4 cm. Na pozostałą powierzchnię nałożyć placki o średnicy 12-15 cm. Rozmieścić je w miejscach, gdzie następnie będą mocowane kołki. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy klejącej powinna zajmować min 40% płyty. Po nałożeniu zaprawy klejącej płyty należy przyłożyć do ściany i docisnąć tak, by tworzyła ona równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Układamy je na „cegiełkę” pamiętając, by szczelnie dosuwać je do poprzednio przyklejonych. W przypadku nierównego ułożenia płyt izolacyjnych, ich powierzchnie należy wyrównać przecierając je specjalnymi tarkami. Szczeliny między płytami szersze niż 2 mm należy wypełnić pianką poliuretanową. W narożnikach otworów drzwiowych i okiennych na termoizolacji należy nakleić wymierzone kawałki listwy przyokiennej. Przeznaczonej do trwałego i elastycznego wykonania połączenia ramy okiennej lub drzwiowej z systemem ociepleń. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć. Naroża ścian budynku, otwory drzwiowe i okienne należy wzmocnić profilem narożnym z siatką zbrojącą, która umożliwia równe wyprowadzenie krawędzi i chroni naroża przed uszkodzeniami. Po minimum 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych należy je dodatkowo zamocować mechanicznie łącznikami fasadowymi TFIX-8M.

Po trzech dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych wykonujemy warstwę zbrojenia za pomocą siatki zbrojącej. W zależności od zastosowanego systemu ocieplenia ścian do zatopienia siatki stosujemy dedykowaną zaprawę klejąco-zbrojącą:

Zaprawy nanosi się na płyty izolacyjne ciągłą warstwą, pasmami o szerokości tkaniny, przeczesując kielnią zębatą 10x10 mm. Używając pacy stalowej należy natychmiast wciskać tkaninę zbrojącą w warstwę zaprawy. Następnie równo zaszpachlować, a w razie potrzeby dodać masę klejącą. Tkanina powinna być całkowicie zatopiona, napięta i gładka. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład ok. 10 cm. W normalnych warunkach pogodowych, po ok. 3 dniach schnięcia, należy nanieść szczotką lub wałkiem jedną warstwę odpowiedniego podkładu tynkarskiego typu Tynkolit

.

W przypadku zastosowania tynku barwionego w masie i tynku mozaikowego, zaleca się wybrać podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku, co zapobiegnie przebijaniu koloru podłoża przy niedokładnym nakładaniu tynku. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego po min. 24 godzinach można przystąpić do tynkowania. 

KOLOR FASADY - TYNKI I FARBY

Ocieplając dom stoimy kolejnym wyborem - jaki tynk dobrać i jaki kolor ma mieć nasza fasada? Najważniejsze to miejsce, gdzie znajduje się dana inwestycja. W aglomeracjach miejskich najbardziej sprawdzają się rozwiązania samooczyszczające się na bazie tynków silikonowych Silikon Protect 031, będący składnikiem systemów Turbo-SO Protect i Turbo-WSO Protect. Blisko lasów, czy zbiorników wodnych najlepszym wyborem będą tynki odporne na porastanie biologiczne ze szkłem wodnym czyli silikatowe (Silikatynk 020, składnik systemu Turbo-SA), lub silikatowo-silikonowe (Sisitynk 040, składnik systemu Turbo-SISI). W takich miejscach dobrym rozwiązaniem są też tynki silikonowe. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne wybierzmy tynki tzw. dyspersyjne czyli gotowe do stosowania. Mają one wyższą wytrzymałość na uderzenia, niż tynki mineralne, gdyż te są bardziej kruche. Rozwiązania te to wszystkie wymienione powyżej, oraz z tynkiem akrylowym Akrytynk 010 (system Turbo-S). Jeśli zależy nam na dużej otwartości dyfuzyjnej przegrody (paro przepuszczalności, oddychalności), zastosujmy systemy ociepleń na bazie wełny mineralnej (wszystkie systemy Turbo-W), a tu możemy stosować tylko tynki paro przepuszczalne czyli mineralne, silikatowe czy silikonowe.

Tynk nanosilikonowy Silikon Protect.  Gotowa do użycia barwna masa tynkarska na bazie nanocząsteczkowej żywicy silikonowej. Tynk ten ma niezwykle zwartą strukturę, co w maksymalnym stopniu ogranicza wnikanie wody. Charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na starzenie pod wpływem promieniowania UV. Dzięki wysokiej hydrobowości posiadają bardzo dobre właściwości użytkowe, co sprawia, że elewacja nie tylko zachowuje czystość przez długi czas, ale także nie porasta glonami, algami i pleśnią. Tynk ten bardzo dobrze sprawdza się w miastach i aglomeracjach przemysłowych, gdzie elewacje wyjątkowo szybko się brudzą. Wchodzi w skład systemów ociepleń Turbo-SO Protect i Turbo-WSO Protect. Można nakładać natryskowo. Po wyschnięciu tworzy hydrofobową, elastyczną i trwałą wyprawę tynkarską. Tynk po wyschnięciu ma właściwości samoczyszczące, dzięki czemu jest bardziej odporny na porastanie biologiczne. Dodatek biocydu polepsza właściwości bioodporności.

Tynk silikatowy Silikatynk 020.  Gotowa do użycia barwna masa tynkarska na bazie potasowego szkła wodnego. Łączy w sobie zalety tynku mineralnego (paro przepuszczalność) oraz akrylowego (wysoka wytrzymałość mechaniczna). Zawarte w tynku szkło wodne sprawia, że wykonana wyprawa jest wysoce odporna na działanie alg, glonów i grzybów. Cechą charakterystyczną jest wysoka odporność na starzenie oraz uszkodzenia mechaniczne. Dzięki paro przepuszczalności, nadaje się także do systemów z wełną mineralną. Ze względu na podwyższone pH, tynki takie dostępne są raczej w kolorach pastelowych. Wchodzi w skład systemów ociepleń Turbo-SA i Turbo-WSA. Można nakładać natryskowo. Po wyschnięciu tworzy elastyczną, odporną na porastanie i trwałą wyprawę tynkarską

.

Tynk silikatowo-silikonowy Sisitynk 040.  Gotowa do użycia barwna masa tynkarska na bazie potasowego szkła wodnego i dyspersji emulsji silikonowej. Tynk ten posiada cechy zarówno tynków silikatowych (podwyższone pH i zmniejszenie ryzyka porastania biologicznego) oraz silikonowych (właściwości samooczyszczające się). Charakteryzuje się także wysoką paro przepuszczalnością. Dzięki mniejszemu niż w przypadku tynków silikatowych pH, tynk ten można wybarwić na każdy kolor podobnie jak tynki silikonowe czy akrylowe. Wchodzi w skład systemów ociepleń Turbo-SISI i Turbo WSISI. Można nakładać natryskowo. Po wyschnięciu tworzy hydrofobową, odporną na porastanie, elastyczną i trwałą wyprawę tynkarską.

.

Tynk akrylowy Akrytynk 010.  Gotowa do użycia barwna masa tynkarska na bazie dyspersji żywicy akrylowej. Ma ograniczoną paro przepuszczalność, przez co nadaje się tylko do ociepleń na bazie styropianu. Tynki te są wysoce odporne mechanicznie, podobnie jak silikonowe, przez co odporność na uderzenie systemu z tym tynkiem jest wysoka. Tynk ten można wybarwić także na wszystkie kolory. Wchodzi w skład systemu ociepleń Turbo. Można nakładać natryskowo. Po wyschnięciu tworzy powłokę elastyczną, odporną mechanicznie i trwałą kolorystycznie.

.

Tynk mineralny Pozytynk-SZ 061/062.  Zaprawa na bazie cementu do ręcznego wykonywania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej o strukturze "drapanej" (Pozytynk-SZ-DR 061) lub "baranka" (Pozytynk-SZ-BR 062). Zaletą tynków mineralnych jest duża trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne. Bardzo dobrą cechą jest duża zdolność oddawania wilgoci, są najbardziej paroprzepuszczalnym rozwiązaniem wśród tynków cienkowarstwowych. Tynki te szczególnie polecane są dla murów o bardzo wysokich wymaganiach otwartości dyfuzyjnej. Wymagają malowania farbami elewacyjnymi, najczęściej stosowane to farby silikonowe i silikatowe, a więc także paro przepuszczalne. Wchodzi w skład systemów ociepleń Turbo i Turbo-W.

Przygotowany tynk nakłada się warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego. Szczególną uwagę zwrócić na połączenie tynku w kolejnych obszarach. Fakturowanie należy przeprowadzić, gdy masa nie klei się już do pacy. 

  • Tynki o fakturze baranka zaciera się ruchem kolistym. Na koniec tynki mineralne należy dodatkowo pokryć farbą elewacyjną. Masę tynkarską należy nanosić na przygotowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, na ok. podwójną grubość ziarna. Po ściągnięciu nadmiaru zaprawy, jej powierzchnię należy wyrównać przy użyciu pacy stalowej. 
  • Tynki o fakturze drapanej zaciera się ruchem pionowym, poziomym lub kolistym używając pacy z tworzywa sztucznego, zwracając jednocześnie uwagę na zachowanie stałego kąta zacierania. Sposób zacierania tynku drapanego uzależniony jest od zamierzonego efektu (rowki, kornik).

Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. Dlatego wykonywania wyprawy nie należy przerywać na czas dłuższy niż 10 minut - każda nowa porcja masy musi łączyć się z jeszcze świeżą masą naniesioną poprzednio.

Malowanie elewacji - samodzielne czy z fachowcem?

Malowanie elewacji można wykonać samodzielnie, jednak nieodzowne jest przestrzeganie kilku zasad:

  • Planując malowanie sprawdźmy prognozę pogody na kilka dni do przodu. Nie musi być wprawdzie słonecznie, ale nie mogą to być dni deszczowe, czy choćby z opadami przelotnymi. Nie malujmy również w zbyt upalne i zbyt zimne dni - zakres temperatur, przy których można nanosić farbę jest wyraźnie podany przez producenta.
  • Przed malowaniem musimy zabezpieczyć okna, drzwi i inne elementy, które nie będą malowane lub mogą zostać zabrudzone w trakcie prac. Zabezpieczmy również teren wokół domu; usuwanie zachlapań i porządkowanie trawnika czy podjazdu będzie koszmarne.
  • Postępujmy zgodnie z zaleceniami producenta farby i tynku, nie chodźmy na skróty.
  • Każdy segment powierzchni malowanej (np. całą ścianę z jednej strony domu) pokrywajmy w sposób ciągły i nie przerywajmy na długo pracy. Tym bardziej nie odkładajmy dokończenia na drugi dzień. Może to doprowadzić do powstania na elewacji stref o różnych odcieniach.

Więc jeżeli nie jesteśmy w stanie zastosować się do takiego reżimu prac wykończeniowych, zlećmy to fachowej firmie. Najlepiej wykonać to jako kontynuację prac ociepleniowych i tynkowania. Przy obliczaniu, ile potrzeba farby do pomalowania elewacji, należy pamiętać, że mniej się jej zużywa na pomalowanie gładkiej powierzchni, więcej na tynk z wyraźną fakturą. Wybór farby zależy od rodzaju ocieplenia i tynku, dlatego firma KREISEL Na nowych domach układane są tynki cienkowarstwowe – silikonowe, akrylowe, mineralne oraz silikatowe, będące elementem systemu dociepleń. Z reguły farbę elewacyjną kupuje się razem z tynkiem, ponieważ rodzaj farby zależy od typu ocieplenia i otynkowania. 

Biofarba polisilikonowa 008.  Farba na bazie nanocząsteczkowej emulsji silikonowej o najwyższej ochronie biologicznej. Doskonale sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach, gwarantując ochronę elewacji na długie lata. Podobnie jak w przypadku Biotynku 042 Max Protect zastosowano tu  niepowtarzalny system BIO PRUF, który uwalnia biocyd w zdecydowanie dłuższym okresie niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Dzięki temu doskonale nadaje się do miejsc narażonych na porastanie glonami, grzybami pleśniowym. Najlepiej sprawdza się w przypadku obiektów  blisko lasu, parków oraz zbiorników wodnych. To optymalne rozwiązanie na tynki tradycyjne cementowo-wapienne, cementowe, tynki mineralne i betony. Biofarba 008 jest wysoce odporna na inne czynniki środowiskowe takie jak promieniowanie UV, opady deszczu. Nie jest podatna na ścieranie i szorowanie, a jej powłoka jest niezwykle elastyczna, dzięki czemu jest wyjątkowo trwała w porównaniu z rozwiązaniami na bazie silikonu. Ma wysoką siłę krycia, jest łatwa w malowaniu. 

Farba silikonowa Nanotech 006.  Gotowa do użycia farba, produkowana na bazie nanocząsteczkowej emulsji silikonowej. Dzięki unikatowej technologii jest niezwykle odporna na wnikanie wody (hydrofobowa). Posiada także dobrą paro przepuszczalnością, znaczną odporność na czynniki zanieczyszczenia środowiska - w tym agresję biologiczną oraz na promieniowanie UV. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Dostępna w 226 kolorach. Farba szczególnie polecana do renowacji obiektów zabytkowych i budynków narażonych na niekorzystne działanie czynników zanieczyszczenia środowiska. Nadaje się do nakładania na takie podłoża jak: wszystkie tradycyjne tynki mineralne, stare i nowe cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe, silikatowe i silikonowe, betony, płyty gipsowo-kartonowe, dobrze trzymające się powłoki farb mineralnych i dyspersyjnych. Nie należy jej nakładać na tworzywa sztuczne, powierzchnie lakierowane, powłoki z farb wapiennych, klejowych, elastycznych farb dyspersyjnych. W przypadku stosowania w środowisku o silnym zagrożeniu agresji biologiczne (bliskość lasów, zbiorników wodnych i inne) zaleca się opcjonalnie wzmocnić odporność farby dodatkiem środka biobójczego (dodatkowe zabezpieczenie powłokowe). Wchodzi w skład systemów ociepleń Turbo.

Farba silikatowo-silikonowa SISI 004. Gotowa do użycia mineralna farba wyprodukowana na bazie potasowego szkła wodnego i emulsji żywicy silikonowej. Dobrze kryjąca, po wyschnięciu tworzy gładką powłokę bez zmarszczeń i spękań o dużej paroprzepuszczalności. Odporna na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV, alkalia i zabrudzenia. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Farba przeznaczona do malowania podłoży mineralnych, takich jak: tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, mineralne tynki cienkowarstwowe (po minimum 3-7 dniach od momentu nałożenia), beton, powłoki wypraw silikatowych i silikonowych itp. Wchodzi w skład systemu ociepleń Turbo.

.

Farba Silikonowa 003.  Gotowa do użycia farba produkowana na bazie emulsji żywicy silikonowej i kombinacji spoiw akrylowych. Łatwa do nakładania, tworzy bez naprężeniową powłokę zabezpieczającą przed wnikaniem wilgoci. Charakteryzuje się bardzo dużą paro przepuszczalnością, odpornością na czynniki zanieczyszczenia środowiska i promieniowanie UV oraz dużą wytrzymałością mechaniczną. Jest wyrobem ekologicznym odpornym na mikroorganizmy i mało podatnym na zabrudzenia. Polecana do budynków narażonych na niekorzystne działanie czynników zanieczyszczenia środowiska, jak np. smog, kwaśne deszcze itp. Nadaje się do nakładania na wszystkie tradycyjne tynki mineralne, cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe, silikatowe i silikonowe. Jeżeli przeznaczona do malowania elewacja znajduje się na terenie, gdzie może wystąpić podwyższone stężenie zarodników mchów, glonów itp. (np. w okolicach lasów, zbiorników wodnych), zaleca się opcjonalnie wzmocnić odporność farby dodatkiem środka biobójczego.

Farba Silikatowa 003.  Gotowa do użycia mineralna farba produkowana na bazie szkła wodnego. Dobrze kryjąca, odporna na czynniki zanieczyszczenia środowiska i promieniowanie UV. Nie stanowi pożywki dla bakterii i grzybów. Charakteryzuje się bardzo dużą paro przepuszczalnością i wytrzymałością mechaniczną. W wyniku procesu sylifikacji doskonale łączy się z podłożem mineralnym. Dzięki hydrofobizacji jest odporna na wodę i zacinający deszcz. Farba hydrofobowa do wykonywania pokryć malarskich na takich podłożach, jak wyprawy tynkarskie, beton, kamienie naturalne, powłoki wypraw silikatowych itp. Jeżeli przeznaczona do malowania elewacja znajduje się na terenie, gdzie może wystąpić podwyższone stężenie zarodników mchów, glonów itp. (np. w okolicach lasów, zbiorników wodnych), zaleca się opcjonalnie wzmocnić odporność farby dodatkiem środka biobójczego (dodatkowe zabezpieczenie powłokowe).

Farba akrylowa 001.   Gotowa do użycia farba produkowana na bazie żywicy akrylowej. Łatwa do nakładania, dobrze kryjąca, odporna na warunki atmosferyczne: deszcz, nasłonecznienie, mróz i wiatr. Farba jest wyrobem ekologicznym i nietoksycznym. Tworzy powłokę matową, gładką, bez zmarszczeń i spękań. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Farba hydrofobowa do wykonywania pokryć malarskich na takich podłożach, jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, betony, materiały gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe. Nie należy jej nakładać na tynki wapienne, powłoki z farb klejowych, olejnych, na powierzchnie lakierowane i z tworzyw sztucznych. Jeżeli przeznaczona do malowania elewacja znajduje się na terenie, gdzie może wystąpić podwyższone stężenie zarodników mchów, glonów itp. (np. w okolicach lasów, zbiorników wodnych), zaleca się opcjonalnie wzmocnić odporność farby dodatkiem środka biobójczego.

Kolorowanie budynków

KREISEL - Kolorowanie budynków to unikalne narzędzie pozwalające na „wirtualne pomalowanie” domu w kolorach odpowiadających nowej palecie ColorDesign- KREISEL. To program, w którym można korzystać ze zdjęć zaproponowanych przez KREISEL, ale także w prosty sposób wykonać symulację kolorowania na dowolnym zdjęciu wykonanym przez użytkownika. Obsługa Kolorowania budynków jest niezwykle łatwa i intuicyjna, co sprawia, że może z niego korzystać zarówno zaawansowany fachowiec budowlany, jak i również klient chcący po prostu zobaczyć swój dom w nowych barwach przed rozpoczęciem budowy lub remontu.

Czytaj także