Artykuł: Naturalnie paroprzepuszczalne materiały to zdrowie i przyjemność mieszkania

Naturalnie paroprzepuszczalne materiały to zdrowie i przyjemność mieszkania

Syndrom chorych budynków (SBS) to zespół dolegliwości występujących w zamieszkałym domu. Wystąpienie przykrych dolegliwości związane jest głównie z zbyt małą ilością świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz z jego złą jakością. Źródłami zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą być 

  • organizmy żywe (grzyby, pleśnie, bakterie), 
  • materiały budowlane (o dużej zawartości szkodliwych substancji chemicznych) 
  • elementy wyposażenia wnętrz (np. rozpuszczalniki, impregnaty drewna, związki emitowane przez farby malarskie, azbest), systemy wentylacji i klimatyzacji (np. mikroorganizmy żyjące w nieczyszczonych przewodach wentylacyjnych), 
  • powietrze zewnętrzne (np. zanieczyszczenia chemiczne powietrza w dużych aglomeracjach miejskich) 
  • samo użytkowanie pomieszczeń (np. palenie tytoniu).

Objawy SBS to alergie, bóle i zawroty głowy, omdlenia, mdłości, objawy przemęczenia, podrażnienie błon śluzowych, utrudnione oddychanie. W 1984 Światowa Organizacja Zdrowia informowała, iż syndrom SBS występuje aż w 30% nowych i odnawianych budynków na świecie.

Produkty GreenBuilding Kerakoll otwierają nowe możliwości: polepszenie jakości powietrza w budynkach w celu ograniczenia częstotliwości występowania chorób należących do Syndromu Chorego Budynku. Założenie proste i zaskakujące: Natura jest źródłem najlepszych elementów dla zdrowego budownictwa, takich jak: wapno, pucolana i naturalne barwniki mineralne, których używa się jako przepuszczalnych powłok, w celu ochrony budynków i umożliwienia im oddychania. Produkty linii BIO posiadają większą naturalną porowatość w stosunku do produktów na bazie cementu, a zatem stanowią prawdziwe "płuco higrometryczne”, polepszające warunki życia wewnątrz pomieszczeń i zapewniające mieszkańcom stan pełnego komfortu psychofizycznego. Badania naukowe wykazują, że produkty linii BIO firmy Kerakoll, stosowane do budowy i wykańczania ścian, które oddychają i zmniejszają stężenie zawartych wewnątrz pomieszczeń zanieczyszczeń, sprzyjają komfortowi psychofizycznemu i lepszej jakości życia. Materiały Kerakoll, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem pH stanowią naturalną ochronę antybakteryjną i antypleśniową, zapewniając nam zdrowe i zdezynfekowane wnętrza, w których nie występuje kondensacja wilgoci, dzięki czemu bakterie i pleśnie nie mają podłoża do rozmnażania się i rozprzestrzeniania, jakże szkodliwego dla naszych domów i samopoczucia ich mieszkańców. Materiały mineralne linii ECO są materiałami ekologicznymi, jako że co najmniej 60% ich składu stanowią surowce pochodzenia mineralnego, całkowicie neutralne wobec środowiska i ludzi. Ponadto są materiałami o potwierdzonej certyfikatem bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, co sprawia, że powietrze w pomieszczeniach mieszkalnych i roboczych jest zdrowsze, a komfort przebywania w tych pomieszczeniach jest wyższy.

Na każdy metr kwadratowy wyłożenia ceramicznego 2% to fugi, w których zwykle gnieżdżą się bakterie, pleśń i brud i przez to nie mają tych samych cech funkcjonalnych co pozostałe 98%. Wypełnianie fug między płytkami z użyciem typowych chłonnych zapraw cementowych jest przyczyną uszkodzeń w wyniku:

  • plamienia przez wchłaniane ciecze
  • utraty spoistości pod wpływem agresji chemicznej
  • nierównomiernego blaknięcia pigmentów
  • rozwoju pleśni, grzybów i bakterii
  • zbierania się brudu.

W środowiskach wilgotnych jak kuchnie i łazienki, zjawiska te pojawiają się w sposób wyraźniejszy i bardziej rozpowszechniony z uwagi na większą koncentrację wilgoci, pary wodnej i ciepła, co sprzyja ich rozwojowi. GreenBuilding Kerakoll ogranicza choroby związane ze złą konstrukcją budynków. Wybór certyfikowanych bakteriostatycznych i grzybostatycznych materiałów takich jak Fugalite® Eco, gwarantuje całkowitą higieniczność i łatwość konserwacji podłóg i okładzin ceramicznych.

Fugi jak ceramika - Fugalite Eco

Przy kładzeniu płytek trzeba zwrócić uwagę także i na wybór odpowiedniej fugi, która nie tylko będzie się dobrze prezentować, ale także sprawi, że płytki będą bardziej stabilne. Dobrym wyborem są z pewnością nowoczesne fugi Kerakoll. To jednoskładnikowe, mineralne spoiny, które wyróżniają się swoja bardzo duża odpornością na zarysowania. Cechują się o niską nasiąkliwością, poza tym można je łatwo utrzymać w czystości. 

Fugalite Eco to ekokompatybilna, certyfikowana spoina ceramizowana. Otwiera nowe perspektywy poprawy jakości higienicznej powierzchni ceramicznych. Jest pierwszą płynną spoiną ceramiczną, która gwarantuje ciągłość parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych ceramiki. Zapewnia całkowitą jednorodność i spoistość powierzchni spoiny oraz doskonałą jednolitość koloru. Jak ceramika,  jest kompletnie nieprzepuszczalna dla wody, substancji plamiących i brudu. Posada właściwości bakteriostatyczne i grzybostatyczne, czyli wstrzymuje wzrost i namnażanie się drobnoustrojów. Niezaprzeczalną zaletą fugi jest jej całkowita nienasiąkliwość, dzięki czemu można ją czyści tak jak płytki.

Fugalite Eco to płynny materiał ceramiczny do jednolitego sponowania płytek ceramicznych i mozaiki szklanej. Fuga dostępna jest w 30 kolorach, jakie zawierają cztery kolekcje barwne (Classic Colors Design). Ponadto dostępna jest kolekcja Crystal, w której zamiast piasku stosuje się mikroperełki ze szkła pochodzącego z recyklingu. W tej kolekcji dostępne są luksusowe spoiny Fugalite Eco Crystal w kolorach: bianco extrafine (gwarantująca zawsze czystość i połysk) oraz neutro (z przezroczystymi mikroperełkami szklanymi specjalnie odbijająca i rozpraszająca światło). Są one polecane szczególnie do spoinowania mozaiki szklanej. Gdy do fugi doda się lśniący proszek w kolorze złotym i srebrnym, powstaje Fuga-Glitter w kolekcji Gold i Silver. 

Łatwe fugowanie

Fugalite Eco jest masą dwuskładnikową, oba składniki (dostępne w jednym opakowaniu o masie 3 kg) wystarczy wymieszać i nanieść gumową pacą dokładnie wypełniając szczeliny między płytkami. Zaspoinowaną powierzchnię zmywa się wodą, a ewentualne resztki i ślady można usunąć specjalnym wodnym ekodetergentem Fuga-Soap Eco firmy Kerakoll.

Przygotowanie podłoży. Przed rozpoczęciem spoinowania upewnić się o prawidłowym ułożeniu materiału wykończeniowego i całkowitej przyczepności płytek do podłoża. Podłoże musi być idealnie suche. Spoiny wykonywać po upływie czasu oczekiwania podanym w karcie technicznej użytego kleju. W przypadku układania na zaprawę należy odczekać 7/14 dni zależnie od grubości jastrychu, warunków klimatycznych otoczenia oraz nasiąkliwości układanego materiału i podłoża. Ewentualne podsiąkanie wody lub wilgoć resztkowa mogą powodować ciśnienie pary prowadzące do odspojenia płytek ze względu na całkowitą nienasiąkliwość spoiny jak i samych płytek. Szczeliny muszą być oczyszczone z resztek kleju, także tych stwardniałych i posiadać jednakową głębokość, równą grubości płytek dla uzyskania maksymalnej odporności chemicznej. Ponadto należy je oczyścić z pyłu i części kruchych za pomocą odkurzacza. Przed rozpoczęciem spoinowania zweryfikować zmywanie płytek, które może okazać się trudne w przypadku powierzchni o zaakcentowanej porowatości i mikroporowatości. Zaleca się przeprowadzenie próby poza miejscem wykonania prac lub w mało widocznej części powierzchni. W takich przypadkach należy zastosować środki zabezpieczające materiał wykończeniowy, unikając powlekania wnętrza szczelin.

Sposób użycia. Fugalite Eco przygotowuje się mieszając wolnoobrotowym (≈ 400/min.) mieszadłem śrubowym, od dna ku powierzchni, Składnik A ze Składnikiem B zachowując proporcję 2,82 : 0,18 przygotowaną w opakowaniach. Wlać Składnik B do wiadra zawierającego Składnik A, starannie mieszać aż do uzyskania masy jednorodnej pod względem konsystencji i koloru. Należy przygotowywać porcje fugi, które można zużyć w ciągu 45 minut przy +23 °C i 50%. Opakowania Fugalite Eco należy przechowywać w temperaturze ≈ +20 °C przynajmniej przez 2-3 dni przed użyciem; wyższe temperatury powodują nadmierną płynność oraz szybkie utwardzanie i przeciwnie, niższe temperatury usztywniają konsystencję i wydłużają wiązanie aż do braku wiązania poniżej +5 °C. 

Nanoszenie. Fugalite Eco nanosi się równomiernie na powierzchnie pacą z twardej gumy. Należy spoinować do całkowitego wypełnienia szczelin prowadząc narzędzie ukośnie w stosunku do płytek. Usunąć natychmiast pacą nadmiar spoiny pozostawiając jedynie cienką powłokę na płytkach. Rozpocząć zmywanie póki spoina jest świeża. Do ostatecznego zmywania używać dużej i grubej zwilżonej gąbki aby uniknąć wybierania spoiny ze szczelin. Zmywać resztki spoiny z płytek ruchami kolistymi profilując jednocześnie powierzchnię spoin. Specjalne polimery gwarantują usuwanie resztek spoiny za pomocą zredukowanej ilości wody, która mogłaby wpływać negatywnie na końcową odporność chemiczną. Ważne jest częste płukanie, dbałość o czystość wody, używanie odpowiedniego pojemnika z kratką i wałkami do płukania gąbki oraz wymiana na nowe zmywaków i gąbek wypełnionych trwale spoiną. Zakończyć zmywanie skośnymi ruchami aby zapobiegać wybieraniu spoiny ze szczelin. Ostateczne wysuszenie właśnie umytej powierzchni ściereczką gwarantuje brak przebarwień spowodowanych przez pozostałości żywicy. Po związaniu spoiny ewentualne zabrudzenia można usunąć środkiem Fuga-Soap Eco rozcieńczonym w zależności od stopnia zabrudzenia. Nie wchodzić na jeszcze wilgotne podłogi aby nie pozostawić brudu. 

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także