Artykuł: Materiały do izolacji cieplnej fundamentów

Materiały do izolacji cieplnej fundamentów

Niezależnie od tego, czy dom jest podpiwniczony, czy nie, izolacja ścian fundamentowych powinna łączyć się z izolacją termiczną ścian nadziemia. Termoizolacja musi być wyprowadzona ponad poziom gruntu – stanowi też termoizolację cokołu.

Polistyren ekstrudowany

Do wykonania termoizolacji fundamentów stosuje się płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Mają one mniejszą nasiąkliwość niż styropian, dlatego mogą być stosowane nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych. Płyty XPS mają również korzystny współczynnik przewodzenia ciepła λ (około 0,027 W/(m.K)). Są też bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Płyty można układać bezpośrednio na izolacji wodochronnej bez konieczności wykonywania warstwy osłonowej (dociskowej). Wystarczająco ociepli ściany fundamentowe warstwa grubości 4 cm.

Płyty styropianowe (polistyren ekspandowany EPS)

Do izolowania ścian jedno- i dwuwarstwowych stosuje się płyty o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie, np. klasy EPS powyżej 100, ponieważ grunt przylegający wywiera duży nacisk na budynek. Od strony zewnętrznej należy ochronić styropian tłoczoną folią hydroizolacyjną lub siatką z włókna szklanego, wtopioną w zaprawę klejową, która zabezpieczy materiał przed gryzoniami. W ścianie trójwarstwowej termoizolację obmurowuje się ścianką dociskową z bloczków albo cegły. Do ocieplenia fundamentów zazwyczaj stosuje się warstwę styropianu grubości 10 cm.

Ryflowane płyty EPS i XPS

Z jednej strony płyta ma rowki drenażowe służące do odprowadzania wód gruntowych do systemu drenażowego, z drugiej wytłoczone rowki, tworzące drobną siatkę kwadratową, zapewniającą doskonałą przyczepność dla tynków i klejów. Ściany fundamentowe można też ocieplić płytami ryflowanymi laminowanymi geowłókniną, która działa jak filtr i nie dopuszcza do zatkania się rowków grudkami ziemi i kamykami.

Pianka PIR i wełna skalna

Z kolei stosowane do izolacji płyty z twardej pianki poliuretanowej PIR,to produkty odznaczające się wysoką izolacyjnością termiczną, jak również wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. W przypadku fundamentowych ścian trójwarstwowych, gdy są oddzielone od gruntu ścianą osłonową stosowane, stosuje się specjalne hydrofobizowane płyty z wełny skalnej .

Czytaj także