Artykuł: Kto odpowiada za bezpieczeństwo na budowie?

Kto odpowiada za bezpieczeństwo na budowie?

Podczas budowy domu i prowadzenia prac budowlanych muszą zostać zapewnione warunki, które gwarantują bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia zarówno pracownikom wykonawcy, jak i osobom postronnym. Wymóg bezpieczeństwa dotyczy również materiałów budowlanych – powinny być one zabezpieczone przed kradzieżą i zniszczeniami.

Bezpieczne prowadzenie budowy to jeden z warunków pomyślnego przeprowadzenia inwestycji. Tymczasem jest to ciągle bagatelizowany aspekt organizacji prac, przez co na placach budowy – również domów jednorodzinnych – corocznie dochodzi do wypadków śmiertelnych i ciężkich. Wiele z nich wynika z nieostrożnego zachowania poszkodowanych pracowników oraz zaniedbań w organizacji pracy na budowie. Podczas, gdy na dużych budowach przepisy bhp są przestrzegane, na mniejszych, gdzie ryzyko dotkliwych kar za ich nierespektowanie jest mniejsze, nadal występują rażące zaniedbania.

Bezpieczeństwo na budowie – obowiązki kierownika budowy

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie domu jednorodzinnego spoczywa na wszystkich uczestnikach procesu budowlanego. W przypadku większych budów kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), jeżeli wykonywane będą roboty, związane z wyjątkowo wysokim ryzykiem oraz przewiduje się ich trwanie dłużej niż 30 dni roboczych, zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub dużą pracochłonność (powyżej 500 osób/dzień). Mimo że według przepisów plan BIOZ nie jest wymagany przy budowie domu jednorodzinnego, to jednak stworzenie go przez kierownika budowy jest dobrą praktyką, ułatwiającą zachowanie bezpieczeństwa. To również sprawdzian odpowiedzialności inżyniera, którego inwestor zatrudnia w roli kierownika. Rozsądny kierownik sporządzi indywidualny plan BIOZ, to znaczy sprawdzi projekt pod względem zagrożeń, przewidzi środki bezpieczeństwa, uprzedzi wykonawcę, że będą potrzebne środki ochrony indywidualnej, a inwestora, że trzeba zapewnić więcej desek, siatkę drucianą czy taśmy ochronne. Ponadto kierownik budowy zwraca uwagę na aspekty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie podczas koordynacji robót budowlanych poprzez opracowanie założeń technicznych i organizacyjnych. To kierownik budowy powinien protokolarnie (a już na pewno wpisem do dziennika) przejąć plac budowy, zlecić ogrodzenie terenu, nakazać używanie środków ochrony indywidualnej, potwierdzić wpisem do dziennika prawidłowość montażu rusztowania. Zadbanie o takie zabezpieczenia nie jest obowiązkiem inwestora, ale to on musi pokryć ich koszty, na przykład ogrodzenia czy solidnego rusztowania. Jeśli mimo zaleceń kierownika, będzie on oszczędzał, bierze na siebie część odpowiedzialności.

Bezpieczeństwo na budowie – za co odpowiada właściciel firmy

W przypadku gdy na budowie działa firma budowlana, pojawia się kolejna osoba odpowiedzialna – właściciel firmy. Jeśli inspektor pracy skontroluje budowę i znajdzie jakieś nieprawidłowości, ukarze pracodawcę. Obowiązkiem szefa jest przeszkolić załogę i zapewnić jej bezpieczne warunki pracy. 

Bezpieczeństwo na budowie – odpowiedzialność inwestora

Gdy inwestor zatrudnia pracowników na czarno, bierze na siebie odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Robotnik, któremu coś się stanie, może wystąpić do sądu o odszkodowanie przeciwko osobie winnej zaniedbań, trzeba więc koniecznie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca może oskarżyć swojego pracodawcę o to, że nie zadbał o bezpieczeństwo (na przykład nie było desek, które mogły posłużyć jako szczelny podest rusztowania). 

zdjęcia: Bruk-Bet, AdobeStock, Roben, Solbet

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!