Artykuł: Jak weryfikować jakość produktów

Jak weryfikować jakość produktów

Zakup produktów koniecznych do budowy domu wiąże się nie tylko z bardzo dużymi wydatkami oraz „odpowiedzialnością” jaka na nich spoczywa – to od nich zależy trwałość budynku, jego wartość oraz wygoda naszego życia. Dlatego tak ważna jest ich jakość. Jak ją sprawdzić?

Kupno materiałów gorszej jakości lub o parametrach niezgodnych z wymaganiami zawartymi w projekcie może zaburzyć organizację budowy i narazić nas na dodatkowe koszty. Materiał, który jeszcze przed montażem ulegnie zniszczeniu, trzeba będzie reklamować, a wymiana na nowy może spowodować przerwy w pracy ekipy. Może też się okazać, że będziemy mieli problemy ze zwrotem nietrafionego produktu, jeśli kupiliśmy go w niesprawdzonym miejscu.

Sprawdź, skąd pochodzi materiał

Kupując materiały wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej łatwiej możemy potwierdzić jakość produktu dzięki wymaganiom normowym, które określają metody kontroli wyrobów, oraz instytucjom wykonującym badania tych wyrobów. Sprzyjają też temu coraz bardziej uporządkowane procedury deklarowania właściwości użytkowanych wyrobów. Kontrola produktów spoza Unii Europejskiej jest trudna. Za te wyroby odpowiada podmiot wprowadzający je do obrotu i stosowania. Jeśli pozyskujemy materiały z drugiej ręki, warto upewnić się, w jaki sposób były przechowywane oraz jakie było ich oryginalne źródło pochodzenia. Kupując materiały budowlane, powinniśmy zawsze kierować się zasadą – inwestujmy tylko w sprawdzone i pewne materiały. Tylko takie spełnią nasze oczekiwania i nie okażą się wybrakowanymi produktami, które w przyszłości mogą generować dodatkowe koszty, np. za naprawianie usterek.

Ustal, jakie parametry techniczne ma produkt

Różnica w cenie dwóch podobnych materiałów może wynikać z np. mniejszych wymiarów, mniejszej zawartości jakiejś substancji czy innych parametrów technicznych takich jak termoizolacyjność, mrozoodporność, odporność na ściskanie czy nasiąkliwość, a w przypadku nawierzchni antypoślizgowość.

Sprawdź, czy produkt ma wszystkie odpowiednie dokumenty

Prawo nie tylko chroni konsumentów przed złym wyborem, lecz wręcz zabrania stosowania w budownictwie wyrobów bez odpowiednich dokumentów. Dwa podstawowe źródła informacji o jakości produktu to normy na wyroby budowlane (wprowadza m.in. Polski Komitet Normalizacyjny) i Aprobaty Techniczne (które leżą w gestii Instytutu Techniki Budowlanej lub innych jednostek akredytowanych do wydawania tego typu dokumentów). Dany produkt otrzymuje znak bezpieczeństwa, jeśli jednostki niezależne stwierdzą, że jego jakość odpowiada normom. Znak CE (jeśli produkt odpowiada normom europejskim lub wydana została aprobata jest dopuszczony do stosowania w krajach Unii Europejskiej) i znak budowlany B (jeśli może być stosowany tylko w naszym kraju) powinny być wyraźne i widoczne dla kupującego.

Czarna lista zakupowa

Przed zakupem materiałów budowlanych, szczególnie tych, których cena jest zaskakująco niska, sprawdźmy, czy nie znajdują się one w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. Wykaz ten jest ogólnodostępny i znajduje się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (www.gunb.gov.pl). Znajdują się w nim informacje o produktach budowlanych, które są niezgodne z wymaganiami określonymi przez prawo krajowe. Jednak nie wszystkie umieszczono tam ze względu na wątpliwą jakość, np. dla niektórych nie sporządzono jakiegoś dokumentu (są to zatem uchybienia formalne, nie wpływające na jakość wyrobu i jego cechy użytkowe). Warto więc sprawdzić informacje o rodzaju i zakresie niezgodności zakwestionowanego wyrobu.

Zdjęcia: z arch. PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także