Artykuł: Instalacja fotowoltaiczna - współpraca z siecią elektryczną

Instalacja fotowoltaiczna - współpraca z siecią elektryczną

Planując wykonanie instalacji fotowoltaicznej w domu, należy rozważyć sposób wykorzystania nadwyżek wyprodukowanej energii solarnej. Może być ona magazynowana w specjalnych akumulatorach lub przesyłana do sieci i odbierana od niej w dowolnym momencie. Drugie rozwiązanie wymaga podłączenia instalacji do sieci energetycznej, ma jednak swoje korzyści. Jak wygląda w tym przypadku współpraca z dostawcą prądu?

Główną korzyścią z podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej jest możliwość korzystania z przesłanych do niej nadwyżek prądu w okresach, kiedy praca domowej instalacji PV nie jest zbyt wydajna. Najwięcej energii elektrycznej ze słońca instalacja fotowoltaiczna produkuje zazwyczaj w okresie od kwietnia do września. W tym okresie sieć energetyczna staje się swego rodzaju magazynem energii solarnej, do którego przesyła się niewykorzystany bezpośrednio w domu prąd słoneczny. Może on zostać odebrany w 80% z sieci w okresie jesienno-zimowym, kiedy to praca instalacji fotowoltaicznej staje się mniej wydajna, a zyski z promieniowania słonecznego bywają niewielkie. Jest to szczególnie polecane rozwiązanie dla inwestorów ogrzewających dom pompą ciepła, gdyż możliwość korzystania z darmowego prądu zimą pozwala znacznie obniżyć koszty ogrzewanego w ten sposób budynku.

Pierwszy krok do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci

Procedura przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci różni się w zależności od tego czy inwestor jest prosumentem czy też nie. Prosumentem określa się odbiorcę końcowego, który dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej i wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Pierwszym krokiem w przypadku prosumentów jest znalezienie uprawnionego instalatora, który poprawnie wykona instalację fotowoltaiczną w budynku. Taki instalator musi posiadać kwalifikacje umożliwiające montaż źródeł wytwórczych, czyli certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Montaż instalacji powinien być dokonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz kryteriami przyłączenia i warunkami technicznymi dostawcy prądu, z którym planujemy współpracować. Taki dokument można uzyskać od producenta/dostawcy energii elektrycznej, z którym zawieramy umowę lub pobrać z jego strony internetowej. Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem rozliczeniowym energii elektrycznej. 

Zgłoszenie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej i dalsze kroki

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie chęci przyłączenia instalacji do sieci elektrycznej. Zgłoszenie należy wysłać po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, conajmniej 30 dni przed jej uruchomieniem. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie wniosku i dostarczenie go do dostawcy prądu.

Dokona on weryfikacji zgłoszenia i poinformuje o jego przyjęciu lub ewentualnie o konieczności jego uzupełnienia. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia następuje montaż urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe mierzącego energię pobraną z sieci, jak i energię oddaną do niej. Po zamontowaniu urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego można wytwarzać i korzystać z wytworzonej przez siebie energii elektrycznej.

Sposób rozliczenia się z siecią

Prosument będzie rozliczał się z siecią w systemie zwanym OPUSTowym. Wytworzoną i niewykorzystaną w momencie produkcji energię solarną może oddać do zakładu energetycznego. W zamian za wprowadzoną „porcji” energii, można w dowolnym momencie w ciągu roku odebrać 80% tej porcji (w przypadku instalacji o wielkości do 10kWp) lub jej 70% (w przypadku instalacji 10-40kWp). Oznacza to, że właściciele instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW za każdą kilowatogodzinę prądu solarnego oddanego do sieci będą mogli odebrać z niej 0,8 kilowatogodziny energii elektrycznej. Jeżeli ilość wprowadzonego do sieci prądu solarnego będzie większa o ponad 20% od zapotrzebowania w kolejnym roku nadwyżka nieodebranej z sieci energii zostanie utracona. Dostawca prądu będzie rozliczał ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań zamontowanego układu pomiarowo–rozliczeniowego. Prosument nie będzie uiszczać żadnych opłat z tytułu rozliczenia energii ani opłat za świadczoną usługę dystrybucji prądu

Zdjęcia: Fotolia.com

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!