Artykuł: Hydroizolacja fundamentu

Hydroizolacja fundamentu

W wyniku podciągania kapilarnego, woda wraz z rozpuszczonymi w niej związkami chemicznymi może powodować powstawanie wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenia się powłok malarskich czy odpadania tynku na wyżej położonych fragmentach ściany. Zawilgocone ściany to również pożywka dla grzybów i pleśni, które oprócz złego wpływu na stan zdrowia użytkowników budynku, powodują niszczenie materiałów? betonu, cegieł, zapraw, drewna, klejów czy powłok malarskich. Wykonanie za mało odpornej lub nieszczelnej izolacji przeciwwodnej umożliwi przedostawanie się wody do ścian, a w konsekwencji może narazić na koszty skomplikowanych napraw skutków  szkodliwego oddziaływania wody, osuszania budynku oraz na naprawy, czy raczej ponownego wykonania samej izolacji. Wykonując zabezpieczenie wodochronne podziemnych części budynku zawsze należy wziąć pod uwagę poziom wód gruntowych i rodzaj gruntu, w jakim będzie on posadowiony. Opinia geotechniczna o gruncie determinuje rodzaj wykonywanej hydroizolacji, zastosowanych materiałów itp. Budynki podpiwniczone ze względu na głębsze posadowienie,  bywają częściej narażone na oddziaływanie hydrostatyczne wód gruntowych - wówczas niezbędne jest wykonanie cięższych izolacji wodochronnych.

O niezawodności zabezpieczenia przesądza prawidłowa aplikacja materiałów do hydroizolacji i rodzaj użytych produktów. Najczęściej wybieranym zabezpieczeniem ścian przed szkodliwym działaniem wodą są masy asfaltowe. W przypadku izolacji fundamentów i podłogi na gruncie, do izolacji poziomej na płycie podkładowej najlepiej wybierać materiały o parametrach podobnych do tych zastosowanych w izolacji poziomej ścian fundamentowych. Dzięki temu łatwiej będzie je ze sobą połączyć, będą też podobnie pracowały. Ważne jest staranne wykonanie połączeń hydroizolacji i pozostawianie tam odpowiednio długich zakładów - najczęściej tam właśnie, z  powodu błędów lub zaniedbań, ochrona przed wilgocią okazuje się niedostateczna. Zawsze należy też wziąć pod uwagę czy podziemna część budynku będzie ocieplana styropianem lub polistyrenem ekstrudowanym. Jeśli tak, ściany nie mogą być zabezpieczane masami rozpuszczalnikowymi, bo odparowujący rozpuszczalnik uszkadza styropian i podobne materiały - należy zastosować masy i lepiki  bezrozpuszczalnikowe.

Abizole to profesjonalne produkty hydroizolacyjne na bazie asfaltów, od kilkudziesięciu lat stosowane przez wykonawców do zabezpieczania budynków przed działaniem wody i wilgoci. W linii Tytan Professional ich skład wzbogacono kauczukiem syntetycznym i specjalnymi dodatkami zwiększającymi elastyczność oraz odporność tworzonych powłok hydroizolacyjnych na spękania mrozowe. Abizole, Disprobit i Disprobit Grunt Koncentrat tworzą idealnie szczelne powłoki hydroizolacyjne-wodochronne, zabezpieczające budynki skuteczniej i na dłużej. O rodzaju wymaganej hydroizolacji decyduje poziom wód gruntowych i specyfika gruntu. Informacji na ten temat dostarcza opinia geotechniczna o gruncie, a w przypadku budowy domów często zastępuje ją wywiad wśród sąsiadów – jaką wykonali hydroizolację, czy jest wystarczającym zabezpieczeniem, jaki jest poziom wód itp. Jeśli fundament jest posadowiony powyżej poziomu wód gruntowych, w gruntach przepuszczalnych, wystarczy hydroizolacjaizolacja lekka przeciwwodna np. 2 warstwy Disprobitu naniesione na zagruntowane podłoże; jeśli fundamentom będzie zagrażać parcie hydrostatyczne, należy wykonać cięższą hydroizolację np. przy użyciu Abizolu ST czy Abizolu P. 

Solidne wykonanie. Prawidłowo wykonana hydroizolacja składa się przynajmniej z dwóch powłok ochronnych nałożonych na zagruntowane podłoże. Każda warstwa powinna być nakładana po wyschnięciu poprzedniej. Gruntowanie jest niezbędne dla uzyskania ściśle przylegającej i trwałej membrany izolacyjnej. Pod masy dyspersyjne można użyć Disprobit Tytan Professional rozcieńczony wodą w stosunku 1:2 lub specjalnie opracowaną emulsję asfaltowo – lateksową w postaci koncentratu – Disprobit GruntTytan Professional. Dzięki skoncentrowanej formie jest bardzo ekonomiczny – 1 kg masy wystarcza do zagruntowania nawet 50 m2 powierzchni. Pod masy rozpuszczalnikowe stosujemy Abizol R.

System hydroizolacji fundamentu bez docieplenia

Do hydroizolacji fundamentów nieocieplanych można stosować także popularne produkty zawierające rozpuszczalnik np. Abizol R, Abizol P, Abizol G -  ich zaletą jest szybsze wysychanie w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza.

Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Na wstępie należy usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Papę przykleić lepiliem Abizol KL DM do ławy fundamentowej. Po wzniesieniu ściany fundamentowej ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Podłoża betonowe, silnie chłonne oraz narażone na mocne obciążenia naporem wody zagruntować Abizolem R (nie stosować gruntów na bazie wody) i poczekać do jego wyschnięcia. Abizol P stosuje się na zimno. Przed aplikacją w niskich temperaturach produkt wstawić na min. 12 godzin do ciepłego pomieszczenia. Masę należy dobrze wymieszać i nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Poprawnie nałożona masa to 2-3 warstwy, w zależności od przewidywanego obciążenia wodą. W przypadku terenów "trudnych” (rejony drgań gruntu itp.), przewidywanych dużych obciążeń wodą zaleca się nałożenie 3 warstw oraz wtopienie w drugą warstwę włókniny. Na koniec całość zabezpieczyć folią kubełkową. Izolację pionową fundamentów należy układać wypustkami folii w stronę fundamentu. Kolejne pasy folii układać na zakłady 3-5 rzędów kubełków. Folię przymocować do fundamentów przy pomocy gwoździ lub wkrętów, jednocześnie pamiętając o użyciu podkładek uszczelniających. Do pełnej ochrony koniecznie użyć listwę wykończeniową, która zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń pomiędzy izolację a fundament.

 • Abizol KL DM to lepik bitumiczny do stosowania na zimno, przeznaczony jest do przyklejania pap asfaltowych do różnych podłoży, sklejania warstw papy w hydroizolacjach wielowarstwowych i wykonywania bezspoinowych powłok wodochronnych. 
 • Papa asfaltowa Matizol MAX Fundament SBS przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych, poziomych i pionowych w konstrukcjach ścian oraz pod podłogami lub płytami stykającymi się z gruntem w celu zabezpieczenia przed wodą, wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, przechodzącą z gruntu.
 • Abizol R to roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, służy do gruntowania podłoży betonowych pod rozpuszczalnikowe masy asfaltowe, pod papy termozgrzewalne oraz do wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego. Działa na lekko wilgotnych podłożach i głęboko penetruje podłoże.
 • Abizol R Dr. Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem modyfikatorów, umożliwia głęboką penetrację podłoża do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne oraz do wykonywania powłok przeciwilgotnościowych na elementach pionowych i poziomych poniżej poziomu gruntu. Przeznaczony do stosowania na zimno na betonowych, żelbetonowych i sprężonych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Cechuje go bardzo wysoka wydajność ( tylko 0,2 kg na 1 m² warstwy)
 • Abizol P  to masa bitumiczna, modyfikowana kauczukiem syntetycznym, którą stosuje się do wykonywania bezspoinowych samodzielnych powłok przeciwwodnych typu średniego podziemnych części budowli i pokryć dachowych, powłok hydroizolacyjnych na podkładzie z papy, laminatów zbrojonych włóknem szklanym. Powstałe powłoki są silnie związane z podłożem i kompensują jego mikropęknięcia.
 • Abizol G to masa szpachlowa do wyrównywania powierzchni, wypełniania wyrw i ubytków, miejscowego uszczelniania hydroizolacji, naprawczego podklejania papy. Zawiera włókna zbrojące, a powstałe powłoki są niezwykle elastoplastyczne.
 • Folia kubełkowa przeznaczona do wykonywania pionowej hydroizolacji fundamentów oraz do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

System hydroizolacji fundamentu z dociepleniem

Jeśli ściana fundamentowa będzie ocieplana styropianem, masy hydroizolacyjne nie mogą zawierać rozpuszczalników, gdyż uszkadzają one styropian i płyty XPS,  należy wówczas zastosować hydroizolacyjne preparaty bezrozpuszczalnikowe np. Disprobit, Abizol ST Tytan Professional. Disprobit stosowany jest do zabezpieczania przed wilgocią podziemnych części budowli, podposadzkowo piwnic, garaży, balkonów i tarasów, do wykonywania bezspoinowych powłok dachowych na odkładzie oraz do konserwacji pokryć dachowych. Abizol ST stosowany jest także do cięższych hydroizolacji oraz do przyklejania płyt styropianowych i ekstrudowanych do zagruntowanych fundamentów. Tworzy zwarte i wyjątkowo elastoplastyczne powłoki, wytrzymujące pęknięcia podłoża nawet do 5 mm. 

Rozpoczynając prace musimy zadbać, aby podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Papę przykleić lepiliem Abizol KL DM do ławy fundamentowej. Po wzniesieniu ściany fundamentowej ubytki  luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki należy wyspoinować, a powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Podłoże powinno się zagruntować rozcieńczonym Disprobitem w stosunku 1:1 do 1:2 w zależności od chłonności podłoża i poczekać do jego wyschnięcia. Przy izolacji styropianem lub polistyrenem ekstrudowanym XPS nie wolno stosować gruntów rozpuszczalnikowych. i poczekać do jego wyschnięcia. Po należytym wyschnięciu warstwy gruntującej, nakładać masę Abizol ST pacą lub kielnią, starając się zachować jednakową grubość nakładanej warstwy; zaleca się, aby jedna warstwa miała ok. 1 mm. Grubość warstwy kontrolować przez sprawdzanie zużycia masy (1,2 kg na m² powierzchni jednej warstwy. Masę nałożyć w minimum 2 warstwach, każdą następną prostopadle do poprzedniej. Kolejne warstwy nakładać po należytym wyschnięciu poprzedniej - warstwa o grubości 1 mm schnie ok. 2 dni przy temperaturze otoczenia około +23⁰C.

 • Abizol KL DM o lepik bitumiczny do stosowania na zimno,przeznaczony jest do przyklejania pap asfaltowych do różnych podłoży, sklejania warstw papy w hydroizolacjach wielowarstwowych i wykonywania bezspoinowych powłok wodochronnych. 
 • Papa asfaltowa Matizol MAX Fundament SBS przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych, poziomych i pionowych w konstrukcjach ścian oraz pod podłogami lub płytami stykającymi się z gruntem w celu zabezpieczenia przed wodą, wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, przechodzącą z gruntu.
 • Disprobit to dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywania powłok przeciwwilgociowych podziemnych części budowli, podposadzkowej izolacji piwnic, garaży, tarasów, balkonów i gruntowania podłoża po rozcieńczeniu wodą.

Przyklejanie płyt styropianowych rozpocząć od dna wykopu. Klej lub Abizol S/ST należy nakładać punktowo na płyty styropianowe. Płyty przykładać do podłoża i dociskać je ruchem kolistym. Czas wiązania wynosi ok. 3-5 dni. Na koniec całość zabezpieczyć folią kubełkową. Izolację pionową fundamentów należy układać wypustkami folii w stronę fundamentu. Kolejne pasy folii układać na zakłady 3-5 rzędów kubełków. Folię przymocować do fundamentów przy pomocy gwoździ lub wkrętów, jednocześnie pamiętając o użyciu podkładek uszczelniających. Do pełnej ochrony koniecznie użyć listwę wykończeniową, która zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń pomiędzy izolację a fundament.

 • EOS Klej do płyt XPS. Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do klejenia płyt styrodurowych XPS do membran bitumicznych przy termoizolacji fundamentów. Klej jest bardzo wygodny w nakładaniu, a dzięki jego użyciu, montaż płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS jest dużo łatwiejszy. Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza wykonywanie prac: pełne utwardzenie uzyskuje już po 24 h. Klej poliuretanowy do płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS i styropianu wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: mury z cegły, pustaki, beton, tynki, a także drewno, szkło, metale, styropian, twarde PVC i sztywne piany PUR, a zwłaszcza membrany bitumiczne, papy i dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe.
 • Abizol S to dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, która idealnie nadaje się do stosowania na podłożach o skomplikowanych kształtach i dowolnych spadkach – dzięki własnościom tiksotropowym powłoka nie spływa nawet z pionowych powierzchni. Stosowany do lekkich i średnich izolacji przeciwwodnych, przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych do betonu, ścian murowanych i hydroizolacji dziemnych części budowli
 • Abizol ST to dyspersyjny lepik asfaltowy, wysoko modyfikowany kauczukiem syntetycznym. Przeznaczony do klejenia płyt styropianowych do zagruntowanych podłoży na fundamentach oraz do wykonywania hydroizolacji lekkich, średnich i ciężkich podziemnych części budowli. Tworzy zwarte i wyjątkowo elastoplastyczne powłoki. Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap.

Zasypywanie fundamentu może odbyć się po pełnym związaniu i utwardzeniu wszystkich naniesionych powłok. Zasypywanie powinno odbywać się stopniowo i tylko przy użyciu czystego piasku w celu uniknięcia uszkodzenia powłoki hydroizolacyjnej. Dzięki zastosowaniu folii kubełkowej z wytłoczeniami w kształcie kubełków o wysokości 8 mm zostaje uzyskana szczelina powietrzna pomiędzy konstrukcją budynku a izolacją termiczną. Szczelina ta zapewnia doskonałe odprowadzenie wody i pary wodnej zapobiegając nadmiernemu zawilgoceniu i tworzeniu się ciśnienia hydrostatycznego w obszarach budynku narażonych na podmakanie. Wytłoczenia dodatkowo uniemożliwiają przesuwanie się izolacji na skutek osiadania zasypywanej ziemi. Wysoka odporność na nacisk, rozrywanie, łamanie, ścieranie oraz dziurawienie.

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także