Artykuł: Harmonogram budowy domu 2020

Harmonogram budowy domu 2020

Harmonogram budowy domu należy wykonać, jeśli chcemy, by prace związane z budową przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. Najlepiej to zadanie wypełni osoba reprezentująca nas na budowie – na przykład kierownik budowy.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile trwa budowa domu jednorodzinnego. Przebieg prac zależy od technologii budowy, profesjonalizmu wykonawców, naszej płynności finansowej oraz organizacji robót. Znaczenie ma też sytuacja rynkowa. W 2020 roku może być ona niezbyt komfortowa dla inwestora. Obserwujemy duże ożywienie rynku. Znacznie wzrosła dynamika rozpoczęcia nowych inwestycji. Dlatego warto oszacować dostępność materiałów budowlanych i z odpowiednim wyprzedzeniem je zamówić. Umożliwi to dostarczenie ich w odpowiednim czasie na budowę i pozwoli określić szacunkowy czas prowadzonych prac. Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, przygotujmy harmonogram budowy domu. Będzie on możliwy do zrealizowania w zaplanowanym terminie, jeśli skorzystamy z oferty kompleksowej obsługi, jaką proponują placówki Polskich Składów Budowlanych

Czas trwania budowy a konsekwencje

Określenie czasu trwania budowy ma swoje daleko idące konsekwencje. Dlatego zanim przystąpimy do jej realizacji, najlepiej jest przygotować harmonogram etapów budowy naszego domu. W 2020 roku może być to szczególnie przydatne – to rok dużego ruchu na rynku budowlanym. Dlatego przystępując teraz do budowy domu, należy uwzględnić możliwe trudności ze znalezieniem fachowców czy też dostępnością materiałów budowlanych i wykończeniowych. Budowa w ciągu jednego sezonu wymaga sprawnej ekipy, pewnego źródła zaopatrzenia, dobrego nadzoru oraz szybkiego finansowania. Bardzo często będziemy musieli zorganizować w ciągu jednego dnia sprawną pracę kilkudziesięciu osób i zaopatrzyć budowę w niezbędne materiały oraz narzędzia. Jeśli budowę rozkładamy na 2-3 lata, możemy podzielić ją na etapy: stan zerowy, stan surowy, instalacje, prace wykończeniowe. Natomiast budowa dłuższa niż 3 lata stwarza problemy z jej zabezpieczeniem przed czynnikami atmosferycznymi i złodziejami.

Harmonogram budowy domu jednorodzinnego – co to jest?

Harmonogram budowy domu to plan prac niezbędnych do wykonania na danym etapie budowy. W bardziej szczegółowym wariancie rozpisuje się je wraz z ich ilością, którą podaje się w odpowiednich jednostkach, np. liczba m2 ścian do wymurowania czy liczba okien do zamontowania. Może dotyczyć całego okresu budowy lub być podzielony na poszczególne etapy: stan zerowy, surowy otwarty i zamknięty. W harmonogramie budowy domu jednorodzinnego oprócz czasu trwania robót zaznacza się na nim niezbędne przerwy technologiczne. Z harmonogramu wynika także czas zatrudnienia każdej z ekip, możemy też zaznaczyć w nim wizyty inspektora nadzoru, terminy dostarczenia materiałów, daty odbioru poszczególnych etapów budowy i datę odbioru budynku. 

Harmonogram budowy domu należy korygować na bieżąco, zaznaczając rzeczywisty postęp prac i wszystkie opóźnienia wpływające na terminową realizację inwestycji. Egzemplarz harmonogramu powinni dostać kierownik budowy, szef ekipy oraz inspektor nadzoru.

Harmonogram budowy domu jednorodzinnego dla stanu zerowego

Prace składające się na stan zerowy to roboty ziemne, wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych lub piwnicy, izolacja części podziemnej, rozprowadzenie instalacji poziomej, ułożenie podkładu betonowego. Całkowity czas potrzeby na wykonanie tych czynności wynosi od 2 tygodni do około miesiąca. W harmonogramie budowy domu na tym etapie należy uwzględnić:

 • na wyrównanie terenu działki trzeba przeznaczyć 1-2 dni, w zależności od rodzaju zastosowanego sprzętu;
 • wytyczenie przez geodetę położenia domu (fundamentów) zajmie 1 dzień;
 • zdjęcie warstwy humusu i wykonanie wykopu pod fundamenty to okres 1-2 dni przy użyciu sprzętu mechanicznego, kopanie ręczne może zająć tydzień;
 • ułożenie warstwy betonu podkładowego zaplanujmy na 1 dzień pracy;
 • na deskowanie (ewentualnie) dla ław fundamentowych i ułożenie ich zbrojenia potrzeba 2-3 dni;
 • wybetonowanie ław fundamentowych to 1 dzień robót, a wykonanie przejść instalacyjnych – 1-2 dni;
 • murowanie ścian fundamentowych można wykonać po odczekaniu w 1-3 dni od wykonania ław – 3-4 dni;
 • na zaizolowanie poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów i termiczne ścian fundamentowych przeznaczmy 1-2 dni;
 • rozprowadzenie instalacji przed wylaniem płyty posadzkowej to 1 dzień;
 • obsypanie ścian gruntem z jego zagęszczeniem i z wykonaniem podłoża pod posadzkę parteru zajmie 2-3 dni;
 • wybetonowanie płyty podłogowej zajmie 1 dzień.

Harmonogram budowy domu dla stanu surowego otwartego i zamkniętego

Całkowity czas wykonania prac w stanie surowym otwartym może trwać od 2 do 4 miesięcy i obejmuje: wymurowanie ścian i kominów, wykonanie stropów, wybetonowanie schodów żelbetowych, wykonanie więźby, ułożenie wstępnego krycia. Prace w stanie surowym zamkniętym obejmują zamontowanie okien i drzwi oraz wzniesienie ścian działowych wewnątrz budynku oraz finalne pokrycie dachu.

Czas, jaki należy poświęcić na te prace wynosi orientacyjnie:

 • izolacja pozioma ścian parteru – 1 dzień; 
 • murowanie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych parteru łącznie z nadprożami –1-2 tygodnie;
 • murowanie kominów na parterze – 2-4 dni;
 • szalowanie, zbrojenie i wybetonowanie podciągów oraz słupów – 1 tydzień; 
 • szalowanie, zbrojenie wieńców i stropu nad parterem – 1-3 tygodnie;
 • wykonanie wieńców i stropu – 1-2 dni szalowanie, zbrojenie;
 • pielęgnacja i rozszalowanie stropu oraz schodów – 2-7 dni;
 • murowanie ścianek kolankowych i szczytowych poddasza – 4-5 dni;
 • wykonanie wieńca pod murłatę oraz (ewentualnie) słupów wzmacniających ściankę kolankową – 1-3 dni;
 • murowanie kominów na poddaszu – 2-4 dni;
 • montaż więźby dachowej po odczekaniu 14 dni –1-2 tygodnie;
 • zaizolowanie, ocieplenie i pokrycie dachu z wykonaniem obróbek blacharskich – 1 tydzień;
 • montaż okien, drzwi wejściowych, balkonowych i garażowych – 3-7 dni; 
 • wzniesienie ścian działowych – 1-2 tygodnie.

Przedstawiony harmonogram budowy domu zakłada orientacyjny czas wykonania poszczególnych prac przy założeniu sprawnej ekipy wykonawczej i użyciu sprzętu mechanicznego. Prace stanu zerowego powinny zamknąć się w około 30 dniach. Do zakończenia etapu stanu surowego zamkniętego potrzebujemy minimum 4 miesiące.  

zdjęcia: AdobeStock, K. Jankowska, materiały prasowe

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!