Artykuł: Ocieplanie domu Gwarantowanym Styropianem KNAUF

Ocieplanie domu Gwarantowanym Styropianem KNAUF

Styropiany Knauf Therm są rekomendowane przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) jako jedna z dwóch marek, które otrzymały Znak Jakości "Gwarantowany Styropian". Płyty styropianowe to najczęściej stosowany materiał do termoizolacji ścian, podłóg i dachów - stanowi aż 80% rynku termoizolacji. Wpływa na to nie tylko jego korzystna cena, lecz również właściwości fizyczne, które sprawiają, że jest on długowieczny, odporny na obciążenia mechaniczne i nie nasiąka wodą. Płyty ze styropianu zazwyczaj nie różnią się między sobą wyglądem, ale posiadają zróżnicowane parametry, między innymi pod względem termoizolacyjności, twardości czy odporności na odkształcenia. W przypadku fasad ważne, by styropian posiadał dobry, odpowiednio niski współczynnik przewodzenia ciepła (λ) i odporność na rozrywanie (TR). W przypadku podłogi musi natomiast wykazywać optymalną wytrzymałość na ściskanie i trwałe odkształcenie. Praktyka pokazuje, że wiele dostępnych na rynku produktów ze styropianu nie spełnia deklarowanych parametrów lub nie posiada właściwości wymaganych do danego zastosowania. Jest to podyktowane oszczędnościami na surowcu, które w dalszej konsekwencji mają wpływ na cenę wyrobu. Drastyczne obniżenie wsadu surowcowego bezpośrednio przekłada się na pogorszenie istotnych cech produktów, co w efekcie uniemożliwia uzyskanie oczekiwanych efektów termomodernizacji. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Techniki Budowlanej na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu wynika, że gęstością styropianu ma wpływ na jego kluczowe parametry użytkowe jak współczynnik przewodzenia ciepła i wytrzymałość na ściskanie.

dsdsdsd

Czy waga styropianu ma znaczenie? W Polsce ociepla się budynki od wielu lat. Najbardziej popularny jest styropian, występujący w wielu odmianach, ekologiczny i łatwy w obróbce. Przed zakupem warto jednak sprawdzić, czy styropian, który wybraliśmy, gwarantuje taką jakość, jak producent zadeklarował na opakowaniu. Jedną z metod sprawdzenia tej jakości jest zważenie styropianu. Obrońcy tej metody twierdzą, że istnieje prosta zależności miedzy parametrami styropianu, a jego gęstością, czyli stosunkiem masy do objętości. Mówiąc prościej im styropian cięższy tym lepszy, bo lepsze są jego parametry. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Techniki Budowlanej na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu wynika, że gęstością styropianu ma wpływ na jego kluczowe parametry użytkowe jak współczynnik przewodzenia ciepła i wytrzymałość na ściskanie. Waga, a więc gęstość styropianu mają znaczenie. Patrząc na rosnące ceny energii warto zadać sobie pytanie: czy jeśli do inwestycji wykorzystamy tańsze materiały do ociepleń, na pewno zaoszczędzimy? Prawdziwe oszczędności powstają nie kiedy kupujemy materiały izolacyjne, ale później, podczas użytkowania obiektu. Wydatek na zakup płyt styropianowych to zaledwie ok. 2-3 % kosztów budowy domu. W jaki sposób wybrać właściwy styropian pokazują choćby filmiki Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianów, gdzie dokładnie pokazujemy jak sprawdzić styropian. Pamiętajmy, że lżejszy styropian to gorsze parametry a więc np. odporność na ściskanie i rozrywanie oraz izolacyjność termiczna.

Czy styropian się pali? Zapewne wiecie, że styropian posiada znakomite właściwości jeśli chodzi o bezpieczeństwo, co jest nie bez znaczenia, jeśli chcemy stosować go w otoczeniu naszym i naszych bliskich. Styropian nie rozpuszcza się w wodzie, nie pęcznieje i nie wchłania wilgoci. Jest także odporny na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad. Ale skoro woda, musi być i ogień. Odporność styropianu na ogień zależy od wielu warunków. Pod działaniem ognia, np. zapałki, styropian kurczy się, ale nie zapala. Płomień może się pojawić dopiero po długim działaniu ognia. W bardzo wysokich temperaturach, płomień może się pojawić, jednak prędkość rozprzestrzeniania się ognia jest bardzo mała. Jeśli natomiast źródło ognia zostanie usunięte, to styropian przestaje się palić. Styropian samogasnący, osłonięty w technologii lekkiej mokrej warstwami kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako tzw. układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Jest to najlepsza klasyfikacja jaką może uzyskać system dociepleń. 

Co z tym oddychaniem ścian? W obiegowej opinii docieplanie styropianem może powodować, że ściany nie mogą oddychać, co – w efekcie – w wieloletniej perspektywie, wpływa na samą konstrukcję budynku. Tymczasem z badań wynika, że w przypadku budynków praktycznie cała ilość pary wodnej (97%) jest usuwana nawet w przypadku mało wydajnej wentylacji. Ściany oddają zaledwie 1 procent wilgoci z wewnątrz. Za nieprawidłowości w zakresie tzw. oddychania ścian odpowiedzialny jest w znakomitej większości przypadków nie rodzaj materiału termoizolacyjnego, nie konstrukcja samej przegrody izolującej, ale niesprawna wentylacja, hermetycznie szczelne okna lub niewydajne urządzenia wymiany powietrza.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu.

JAK PRAWIDŁOWO DOBRAĆ STYROPIAN?

Podstawowym celem ocieplenia jest obniżenie zapotrzebowania budynku na energię niezbędną do jego ogrzania i klimatyzacji. Inwestycja w prawidłowo wykonane ocieplenie nie tylko zwraca się ale i procentuje w przyszłości, skutkując znacznym obniżeniem kosztów eksploatacji budynku. Warto więc zainwestować w styropian o parametrach zapewniających skuteczną termoizolację, zwłaszcza że jego koszt stanowi jedynie około 10-15 proc. kosztów całego ocieplenia i tylko około 2 proc. nakładów na budowę domu przeciętnej wielkości.

Zweryfikuj współczynnik przenikania ciepła U. Zgodnie z nowymi europejskimi wymogami odnoszącymi się do energooszczędności w naszym kraju przyjęto ścieżkę osiągania wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród. Zgodnie z nią już w 2021 roku dla ścian wymagany będzie współczynnik przenikania ciepła U 0,20. Obecnie wartość ta wynosi 0,28. Tak duża zmiana skutkować będzie koniecznością odpowiedniego zwiększenia grubości dotychczas stosowanej izolacji ze styropianu białego oraz stosowania odmian styropianu szarego – o lepszych właściwościach termoizolacyjnych. Mimo, iż wyższe wymagania obowiązywać będą za kilka lat, każdemu, kto planuje inwestycję ociepleniową już dziś, powinno zależeć, aby spełniała ona kryteria energooszczędności które będą standardem już za kilka lat.

Znajdź producenta stosującego zalecenia Programu Gwarantowany Styropian. Ponieważ nierzadko nazwa produktu ma niewiele wspólnego z jego przydatnością do danego zastosowania, rzeczywiste cechy styropianu w każdym przypadku weryfikuj w oparciu o jego etykietę. Zdarza się, że za atrakcyjną ceną kryje się produkt niepełnowartościowy, dlatego przed zakupem upewnij się czy wyrób posiada deklarowane parametry. PSPS zaleca konsumentom samodzielne sprawdzenie, czy styropian, który wybrali, jest naprawdę takiej jakości jak napisano na opakowaniu. W tym celu Stowarzyszenie opracowało prostą instrukcję weryfikacji jakości styropianu w oparciu o jego minimalną wagę. Służące weryfikacji jakości minimalne wagi dla poszczególnych odmian wyrobów ze styropianu określone zostały na podstawie testów laboratoryjnych przeprowadzonych przez Instytut Techniki Budowlanej. Zwróć uwagę na specjalną tabelą umieszczoną na opakowaniu, w której wskazane są najważniejsze parametry styropianu i jego minimalna waga. Jeśli waga paczki jest zgodna z zaleceniami, to można oczekiwać zgodności cech izolacyjnych i wytrzymałościowych z deklaracją producenta. Oczywiście całkowitą pewność co do takiej zgodności mogą dać jedynie pełne badania laboratoryjne wyrobu, wykonane na odpowiednich, wzorcowanych okresowo urządzeniach, jednak już sam wynik ważenia pozwoli zorientować się co do jakości nabywanego produktu.

ZNAKOWANIE – PARAMETRY TECHNICZNE

Każdy wyrób styropianowy ma przewidzianą tolerancję dla odchyleń, jakie mogą występować dla jego najważniejszych wymiarów. Dopuszczalne tolerancje wymiarowe zawarte są w kodzie produktu, który mieści się na etykiecie. Właściwości styropianu, jako materiału do izolacji cieplnej budynków, są ściśle określone przez normę PN EN 13163:2013-05 – wskazującą zasady klasyfikacji, właściwości i metody badań. Norma ta określa również sposób znakowania płyt styropianowych. Oprócz nazwy, która nie jest w żaden sposób normowana, wyrób musi być oznakowany m.in. współczynnikiem przewodzenia ciepła, tzw. lambdą deklarowaną (λD) oraz tzw. kodem oznaczenia. Kod wyrobu to symboliczne oznaczenie go według normy. Zawiera on ciąg skrótów literowych oraz liczb, które odpowiadają najważniejszym parametrom wyrobu. Dla przykładu styropian EPS posiada następujący kod:

EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Znaczenie zawartych w nim symboli przedstawia poniższe podsumowanie:

 • EPS - oznacza, że wyrób wykonany jest ze styropianu (polistyrenu spienionego),
 • EN 13163 – to numer normy zgodnie z którą produkt jest wytwarzany
 • T – tolerancja grubości, im wyższa cyfra towarzyszy literze, tym mniejsza jest tolerancja grubości dla danego wyrobu [mm],
 • L – tolerancja długości,
 • W – tolerancja szerokości,
 • S – tolerancja prostokątności,
 • P – tolerancja płaskości,
 • BS – poziom wytrzymałości na zginanie [kPa],
 • CS(10) – poziom naprężenia ściskającego przy 10–procentowym odkształceniu względnym [kPa],
 • DS(N) – stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych [%],
 • DS(70,-) – stabilność wymiarowa w temperaturze 70°C [%],
 • TR – poziom wytrzymałości na rozciąganie [kPa]

Właściwości fizyczne płyt styropianowych: grubość, długość, szerokość, prostokątność i płaskość.

Współczynnik przewodności cieplnej LAMBDA (λ) informuje jaka ilość energii przepływa przez jednostkową powierzchnię warstwy materiału o grubości 1m, przy różnicy temperatur po obydwu stronach tej warstwy równej 1K. (Kelwin). Jednostka: W/m K (Wat na metr i stopień). 

Opór przewodzenia ciepła (R) charakteryzuje właściwości termiczne przegrody i jest wyliczany z następującej zależności: R=d / λ, gdzie: d – grubość warstwy w metrach, λ – współczynnik przewodności cieplnej w W/mK. Jednostka: m2/KW (metr kwadratowy na stopień i Wat).

Gęstość styropianu - stosunek masy do objętości ma bezpośrednie przełożenie na szereg właściwości styropianu. Im gęściej upakowane są granulki polistyrenu, z których zbudowana jest płyta styropianu, tym wyższa waga płyty, a co za tym idzie - lepszy (czyli niższy) współczynnik przewodzenia ciepła i lepsza izolacyjność. Przy jej pomocy można wstępnie sprawdzić jakość styropianu. Jednostka: g/l lub kg/m³ (gram na litr lub kilogram na metr sześcienny).

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym (CS) to stosunek siły ściskającej do powierzchni płyty styropianowej przy 10 % odkształceniu względnym do powierzchni styku poprzecznego. Możliwe jest zachowanie 10 % odkształcenia przed ewentualnym ugięciem lub zerwaniem. Jednostka: kPa (kilopaskal). Im wyższa wartość tego parametru - np. w okolicach 200 kPa tym bardziej odporny mechanicznie jest styropian.  Właściwości mechaniczne styropianu budowlanego opisuje również parametr obciążenie obliczeniowe, który mówi jakie jest maksymalne równomiernie rozłożone obciążenie, przy którym odkształcenie względne pełzania płyt styropianowych nie przekracza wartości 3%. Jeżeli wynosi ono np. 6000 kg/m2, jak to ma miejsce w przypadku produktu EPS 200  oznacza to, że poddając styropian równomiernemu obciążeniu 6000 kg/m2 oczekuje się, że nawet po długoletnim użytkowaniu (np. 50 lat) odkształci się trwale tylko 3%. 

.

ZASTOSOWANIA STYROPIANU

 • Styropian jest zdrowy i ekologiczny. Styropian to bezpieczny dla zdrowia materiał izolacyjny. Jest prosty w aplikacji: lekki, nie pyli, dlatego prace montażowe nie wymagają stosowania masek, okularów ani rękawic. Styropian w 98% składa się z powietrza i jest całkowicie przetwarzalny, co czyni go produktem przyjaznym środowisku.
 • Wydawaj rozsądnie - ekonomiczna izolacja. 90% Polaków wybiera styropian, jako izolacje termiczną swojego domu! Styropian ma najlepszą relację jakość/cena wśród materiałów izolacyjnych, dlatego jest najchętniej wybieranym sposobem ocieplenia budynków. Ponadto, prawidłowe ocieplenie budynku styropianem pozwala na znaczne oszczędności na kosztach ogrzewania.
 • Materiał z tradycją. Styropian to sprawdzone rozwiązanie izolacyjne, stosowane przez wykonawców do ocieplania budynków od ponad pół wieku. Długoletnia obecność tej technologii na rynku zmniejsza ilość błędów wykonawczych.
 • Odporność. Styropian jest odporny na starzenie i czynniki biologiczne (grzyby, pleśnie, kwasy humusowe obecne w glebie) oraz nienasiąkliwy (nie powoduje gromadzenia się wilgoci w ścianach), co zapewnia trwałość ocieplenia naszego domu na pokolenia.
 • Uniwersalność - ocieplenie od fundamentów po dach. Styropian jest wszechstronnym materiałem izolacyjnym, który może być stosowany we wszystkich miejscach w budynku. Ocieplenie domu styropianem zapewnia przyjemny chłód latem i ciepło w zimie.  

Izolacja fundamentów. Ściany piwnic nie izolowane termicznie, szczególnie w przypadku piwnic ogrzewanych, mogą powodować straty ciepła rzędu 20% całkowitych strat ciepła z budynku. Gdy pomieszczenia piwnic są użytkowe, projektant poprzez odpowiedni dobór termoizolacji i hydroizolacji musi zapewnić odpowiednie warunki użytkowania pomieszczeń. Wymagane warunki komfortu cieplnego, bez ryzyka kondensacji powierzchniowej, mogą być osiągnięte jedynie przy zastosowaniu odpowiedniej grubości termoizolacji. W budynkach niepodpiwniczonych równie ważne jest prawidłowe zastosowanie termoizolacji jak i hydroizolacji. Ocieplając od zewnątrz ściany fundamentowe eliminujemy mostki termiczne powstające na styku podłogi na gruncie i ścian parteru. Aby sprostać jej wymaganiom i obniżyć wysokie koszty ogrzewania, izolacje termiczną budynku należy rozpocząć już od fundamentów. Najskuteczniejszym sposobem ochrony cieplnej elementów budynku stykających się z gruntem jest ułożenie tzw. izolacji obwodowej. Jest to zewnętrzna, ciągła i pozbawiona mostków cieplnych izolacja termiczna przegród zewnętrznych bezpośrednio stykających się z gruntem. Ułożenie izolacji termicznej ścian piwnic od strony zewnętrznej ogranicza zasięg ujemnych temperatur do wnętrza konstrukcji ściany oraz eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody lub na powierzchni wewnętrznej tj. od strony użytkowych pomieszczeń. Termoizolacja obwodowa ma za zadanie nie tylko zmniejszyć straty ciepła, lecz również chronić hydroizolację położoną bezpośrednio na zewnętrznej powierzchni ściany fundamentowej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ocieplanie ścian zewnętrznych. Dawniej, izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych była uzyskiwana poprzez odpowiednią grubość tej przegrody np. ściana z cegły miała min. 51 cm. Obecnie stosowanie tego typu rozwiązań jest nieekonomiczne, a ponadto nie pozwala na spełnienie aktualnych wymagań ochrony cieplnej zawartych w rozporządzeniu "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście coraz większego znaczenia nabiera racjonalizacja zużycia energii. Ze względu na to, iż 2/3 kosztów utrzymania budynku to koszt ogrzewania, koniecznością staje się minimalizacja strat ciepła. Straty energii cieplnej w budynkach zdominowane są przez „ucieczkę” ciepła przez przegrody zewnętrzne. Jest oczywiste, że ilość traconego ciepła, a zatem ilość zużywanego do ogrzania budynku paliwa, jest wprost proporcjonalna do całkowitej powierzchni jego przegród zewnętrznych i odwrotnie proporcjonalna do ich właściwości termoizolacyjnych. Straty ciepła przez ściany zewnętrzne to około 40%. Aby więc zapewnić w budynkach komfort cieplno-wilgotnościowy, a jednocześnie osiągnąć wysoką ekonomiczność eksploatacyjną, należy projektować i wykonywać przegrody zewnętrzne wynikające nie tylko z warunków konstrukcyjnych, ale także z optymalizacji energetyczno – ekonomicznej. Przy projektowaniu przegród wielowarstwowych szczególną uwagę należy zwrócić na kolejność poszczególnych warstw. Najkorzystniejszym, z punktu widzenia fizyki budowli jest układ, w którym materiał termoizolacyjny znajduje się po stronie temperatur niższych. W ścianie ocieplonej od zewnątrz materiał termoizolacyjny ogranicza zasięg temperatur ujemnych, dzięki czemu konstrukcja nośna nie jest narażona na ich niszczące działanie. Ponadto układ ten pozwala na zachowanie dużej pojemności cieplnej warstwy konstrukcyjnej, która łagodzi zmiany temperatur w przerwach ogrzewania „oddając” zgromadzone ciepło do wnętrza pomieszczeń. Ocieplenie ścian po wewnętrznej stronie jest bardziej niekorzystnym rozwiązaniem ze względu na to, iż w tym przypadku w warstwie konstrukcyjnej występują duże wahania temperatur, a w razie przerwy w ogrzewaniu pomieszczenia szybko się wychładzają..

Ocieplenie dachów skośnych. Dach stromy jest wielowarstwową przegrodą o dużym kącie nachylenia do poziomu, dzięki czemu uzyskuje się dodatkową powierzchnię w budynku, w postaci poddasza. Decyzja o zagospodarowaniu tej powierzchni narzuca odpowiednie rozmieszczenie warstw w przegrodzie dachu. Dach jest zespołem elementów przykrywających budynek i zabezpieczającym jego wnętrze przed wpływami atmosferycznymi (opady, wiatr, wahania temperatury). Pamiętać jednak należy o tym, iż pełni on także bardzo ważną funkcję estetyczną, tj. kształtuje zewnętrzny wygląd budynku. Istotna różnica pomiędzy dachem i stropodachem polega na ukształtowaniu ustroju nośnego. W stropodachach jest to na ogół strop ostatniej kondygnacji, natomiast w dachach rolę tą pełnią różnego rodzaju ustroje płaskie lub przestrzenne. Ustroje te powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością i sztywnością przestrzenną, a zarazem umożliwiać kształtowanie formy geometrycznej dachu, zgodnie z warunkami eksploatacji budynku i oczekiwaniami architektonicznymi. O wyborze rodzaju konstrukcji dachu, materiału, formy itp. decydują m.in. funkcja obiektu, rozpiętość podpór, rodzaj i wielkość obciążeń, itp. Jednym z częściej stosowanych typów dachu jest tzw. dach stromy, w którym konstrukcję stanowi najczęściej drewniana więźba dachowa pozwalająca uzyskać dodatkową powierzchnię budynku tzn. poddasze. Dach z poddaszem użytkowym, pełniącym rolę np. pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych wymusza staranne zaprojektowanie i rozmieszczenie warstw w konstrukcji dachu skośnego. 

Izolacja podłóg na gruncie. Przeznaczenie pomieszczeń wymusza konieczność zapewnienia odpowiedniego komfortu użytkowania podłogi na gruncie. Straty ciepła z budynku do gruntu wynoszą ok. 15-20 % strat w ogólnym bilansie cieplnym, dlatego też umiejętność poprawnego projektowania izolacji termicznej podłóg na gruncie jest konieczna. Podłoga na gruncie jest szczególnym rodzajem przegrody, ponieważ jest w ciągłym kontakcie z zawilgoconym środowiskiem, a co za tym idzie jest narażona na zagrożenia z tym związane. W budynkach podpiwniczonych często wykorzystuje się pomieszczenia piwnic bezpośrednio stykające się z gruntem do celów użytkowych. Coraz częściej, także z powodów ekonomicznych, buduje się budynki bez podpiwniczenia, gdzie podłoga na gruncie jest jednocześnie podłogą kondygnacji mieszkalnej. Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym budynki powinny być projektowane, budowane i użytkowane w sposób zapewniający oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność przegród. Oznacza to, że istnieje konieczność stosowania izolacji termicznej pod powierzchnią podłogi posadowionej bezpośrednio na gruncie. Decyzja o doborze grubości izolacji jest wynikiem wymagań, ale zależy również od właściciela budynku i projektanta, który powinien wziąć pod uwagę przeznaczenie i sposób ogrzewania takich pomieszczeń, jak również zasadę racjonalnego zużycia energii oraz ewentualne oszczędności, jakie płyną z optymalnego doboru grubości izolacji. Izolacja termiczna przy zastosowaniach w konstrukcji podłogi na gruncie musi charakteryzować się przede wszystkim wysoką wytrzymałością na naprężenia wywołane obciążeniami użytkowymi i własnymi układu i stabilnością wymiarów. 

.

Firma KNAUF INDUSTRIES uczestniczy w Programie Gwarancji Jakości Styropianu "Gwarantowany Styropian”, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS). W ramach Programu "Gwarantowany Styropian” prowadzona jest branżowa kontrola płyt styropianowych oferowanych na polskim rynku której celem jest eliminowanie z rynku styropianu o parametrach niezgodnych z rzeczywistością, oznakowanego w sposób nieprawidłowy bądź mogący wprowadzać w błąd. Oznakowanie i parametry wyrobów są zgodne z wymogami Programu w zakresie rzetelnego informowania konsumentów o cechach deklarowanych wyrobów. Opakowanie wyrobów zawiera dodatkową tabelę informującą o najważniejszych deklarowanych cechach styropianu: wytrzymałości na ściskanie CS(10), współczynniku przewodzenia ciepła (λD) oraz, jak też o minimalnej gęstości jednego metra sześciennego wybranego typu styropianu. 

Styropian fasadowy 

Styropian grafitowy różni się od tego klasycznego, białego typem surowca, z którego jest wykonany. Kompozycja grafitu dodana do cząsteczek polistyrenu spienialnego nadaje mu szary/grafitowy kolor i sprawia, że wykonane z niego płyty posiadają lepsze o ok. 25% parametry izolacyjności. Wybierając styropian o lepszych parametrach izolacyjnych możemy zastosować cieńszą warstwę ocieplenia, co pozwala ponadto oszczędzić na odpadach, długości kołków, a także płytszych ościeżach (węgarkach) i obróbkach blacharskich. Przykładowo, stosując 15 cm warstwę styropianu grafitowego o współczynniku przewodzenia ciepła lambda 0,031 W/(mK) otrzymamy zbliżony efekt izolacyjny jak w przypadku styropianu białego (lambda 0,044 W/(mK) o grubości 20 cm.

.

Styropian do ogrzewania podłogowego

Płyty Expert Floor Heating przeznaczone są do izolacji termicznej podłóg i szybkiego montażu przewodów grzejnych w systemach wodnego ogrzewania podłogowego. Kształt wypustek gwarantuje stabilność ułożonych rurek bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów blokujących rurki. Innowacyjne wyprofilowanie krawędzi pozwala na szczelne i trwałe łączenie płyt. Tylna strona płyty w formie "szachownicy” umożliwia precyzyjne docięcie płyty.  

.

.

Certyfikat Energetyczny

Według obowiązujących przepisów, Certyfikat Energetyczny wymagany jest praktycznie dla każdego nowego budynku z zastrzeżeniem kilku typów wymienionych we właściwym rozporządzeniu (m.in. budynki zabytkowe, miejsca kultu i kilka innych, nielicznych wyjątków). Każdy budynek (w tym dom jednorodzinny), aby mógł zostać odebrany i przekazany do eksploatacji, musi posiadać aktualne świadectwo energetyczne. Okres ważności certyfikatu to 10 lat od daty jego wystawienia. Certyfikacji podlegają również budynki poddawane termomodernizacji (ocieplane), ale w tym przypadku egzekwowanie posiadania certyfikatu przez nadzór budowlany jest utrudnione. Certyfikat energetyczny powinny posiadać również wszystkie budynki, lokale (w tym usługowe), które są sprzedawane, wynajmowane, dzierżawione itp. Również w tym przypadku ustawodawca nie zawsze skutecznie egzekwuje konieczność posiadania certyfikatu tzn. np. nie jest on wymagany przez notariusza podczas zawierania umowy kupna nieruchomości. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że brak przekazania certyfikatu podczas zawierania umów związanych z nabywaniem, wynajmem, dzierżawą nieruchomości i lokali, może być traktowany jako wada prawna i może stanowić podstawę do unieważnienia w/w transakcji lub zmiany jej warunków cenowych. W lipcu 2014 roku Sejm RP przyjął Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), w której są doprecyzowane nowe wymogi dotyczące certyfikacji energetycznej m.in. brak konieczności certyfikatu dla domów budowanych samodzielnie (system gospodarczy)przez inwestorów na własne potrzeby (czyli nie na sprzedaż, wynajem, użytkowe itp.). Ustawa zawiera też znaczne zaostrzenie rygorów konieczności posiadania certyfikatu energetycznego podczas wszelkich transakcji związanych z obrotem nieruchomościami. 

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także