Artykuł: Fotowoltaika w świetle Ustawy OZE i Ustawy Prawo Energetyczne

Fotowoltaika w świetle Ustawy OZE i Ustawy Prawo Energetyczne

Ograniczenia dotknęły jednak również net-meteringu, gdyż w nowelizacji ujęto jedynie możliwość skorzystania z net-meteringu przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Według obecnej wiedzy, zapisy rozdziału 4 ustawy OZE mają wejść w życie po nowelizacji ustawy w lipcu bieżącego roku.

Cztery kluczowe zmiany w nowelizacji Ustawy OZE

Osoby korzystające z jakiejkolwiek formy wsparcia inwestycyjnego np. programu PROSUMENT nie będą mogły otrzymać stawek gwarantowanych.

Stawki gwarantowane będą przyznawane na podstawie wniosku składanego w URE przed pierwszym wprowadzeniem energii do sieci. Oznacza to, że instalacje już istniejące, ale nieprzyłączone do sieci będą miały szansę na objęcie systemem stawek gwarantowanych.

Nowelizacja określa limit energii kupowanej w ramach stawek gwarantowanych na poziomie  950 kWh z 1 kWp instalacji. Powyżej tego limitu energia nie będzie skupowana nawet po minimalnej cenie energii.

Dla Instalacji PV o mocy do 3 kW wysokość stawek jest określona na poziomie 0,64 – 0,75 zł/kWh. Dla instalacji o mocy 3-10 kW wysokość stawek jest określona na poziomie 0,49 – 0,65 zł/kWh. Otrzymanie stawki wyższej niż minimalne będzie wymagało przedstawienia analizy ekonomicznej przedsięwzięcia.

Założenia nowelizacji jednoznacznie wskazują, że opłacalność instalacji fotowoltaicznej będzie zależała przede wszystkim od umiejętnego wykorzystania wyprodukowanej energii na potrzeby własne producenta/konsumenta (prosumenta), a nie komercyjne odsprzedawanie jej do sieci.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawodawstwie będziemy zamieszczać w zakładce Aktualności

Źródło: FreeVolt

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także