Artykuł: Fakro - dachowe okna przyszłości

Fakro - dachowe okna przyszłości

Okna dachowe FAKRO zostały zaprojektowane tak, aby życie w wymarzonym domu było nie tylko wygodne, ale także sprawiało przyjemność. Duża powierzchnia przeszklenia w oknach dachowych FAKRO to mnóstwo naturalnego światła na poddaszu, które pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Innowacyjne rozwiązania jak automatyczny nawiewnik V40P, ułatwiają codzienne życie, a pionierski system topSafe podnosi bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe okien. Zastosowanie proekologicznych rozwiązań - FTT U8 Thermo to nie tylko najcieplejsze okna dachowe na rynku z pojedynczym pakietem szybowym, lecz także kompleksowe rozwiązanie, w którym energooszczędny produkt, ekologiczna termoizolacja oraz szybki i ciepły montaż gwarantują najwyższą energooszczędność.

Dużo naturalnego światła. Naturalne światło to życie. Ciepłe promienie słońca "wlewają” w nas optymizm i dodają chęci do aktywnego życia. Konstrukcja okien dachowych FAKRO zapewnia odpowiednie doświetlenie wnętrza na poddaszu. Specjalnie ukształtowane profile ram ościeżnicy i skrzydła oraz umieszczenie nawiewnika w górnej części ościeżnicy umożliwia napływ dużej ilości naturalnego światła. Dostępne w ofercie FAKRO okna dachowe proSky o dużych wysokościach zapewniają doskonałe doświetlenie pomieszczenia oraz równomierny rozkład światła w pomieszczeniu. Inną ważną kwestią jest wysokość montażu okna. Im wyżej okno dachowe jest zamontowane tym pomieszczenie lepiej będzie doświetlone. Umieszczenie klamki w dolnej części skrzydła zapewnia możliwość prawidłowego montażu okien dachowych, zgodnego z normą DIN, która wskazuje 220cm, jako minimalną wysokość nad podłogą, na jakiej powinna znajdować się górna krawędź szyby. Przy takim montażu klamka jest zawsze w zasięgu ręki.

Wysoka energooszczędność

Coraz częściej projektowane i wznoszone są budynki z uwzględnieniem jak najmniejszych kosztów eksploatacji. W ofercie FAKRO znajduje się wiele superenergooszczędnych produktów, które charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem termoizolacyjności jak np. okna FTP-V-U5 czy FTT-U6. Okno FTT-U8-Thermo o współczynniku przenikania ciepła Uw=0,58W/m²K jest najbardziej energooszczędnym oknem dachowych dostępnym na rynku z pojedynczym pakietem szybowym. Montowane jest wraz z kołnierzem uszczelniającym EHV-AT-ThermoZestaw XDK to kompleksowe rozwiązanie zapewniające prawidłowe docieplenie okna. Ale energooszczędność według FAKRO to nie tylko okna dachowe o bardzo dobrych współczynnikach przenikania ciepła. To także specjalne pakiety kołnierzy izolacyjnych XDK stosowane podczas montażu okien. W skład pakietu wchodzi:

  • Kołnierz paroprzepuszczalny [3] - służy do połączenia okna z folią dachową stosowaną w konstrukcji dachu. Chroni materiał termoizolacyjny przed zawilgoceniem. Boki kołnierza wykonane są w ten sposób, że umożliwiają założenie kołnierza bezpośrednio na łaty.
  • Materiał termoizolacyjny [1] i [2] - uniwersalny sposób docieplenia okna dachowego niezależnie od wielkości otworu montażowego. Materiał wykonane jest ze specjalnie impregnowanej wełny owczej. Ma odpowiednią gęstość, dużą sprężystość przez co idealnie dopasowuje się do przestrzeni które wypełnia.
  • Kołnierz paroszczelny [4] - montowany od środka pomieszczenia jako bariera dla ciepłego, wilgotnego powietrza, ponieważ jakiekolwiek zawilgocenie wełny izolacyjnej prowadzi do znacznego spadku jej właściwości termoizolacyjnych.

Automatyczny nawiewnik V40P poprzez ciągłą, automatyczną regulację wielkości kanału przepływu dostarcza optymalną ilość powietrza do pomieszczenia zapewniając zdrowy mikroklimat na poddaszu oraz oszczędność energii cieplnej. Dawniej napływ powietrza zapewniały nieszczelności okien i drzwi dzięki czemu systemy wentylacji grawitacyjnej mogły funkcjonować w sposób prawidłowy zapewniając wymianę powietrza w pomieszczeniach. Jednak napływ powietrza przez nieszczelności był niekontrolowany co powodowało duże straty ciepła i wysokie wydatki na ogrzewanie. Nowoczesne budownictwo charakteryzuje się wzrostem szczelności stolarki, co obniża koszty ogrzewania ale ogranicza napływ świeżego powietrza do pomieszczenia. Wyraźnie pogarsza się przez to mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Dbając o zdrowy mikroklimat musimy zapewnić napływ świeżego powietrza do wnętrza. Obecnie odbywa się to przez celowe rozszczelnianie okien, nawiewniki w oknach, bądź systemy went ylacji mechanicznej. Jednocześnie chcemy aby dom był energooszczędny i tani w eksploatacji. Niestety podczas zimy nawet najlepsza izolacja nie uchroni całkowicie przed stratami ciepła. Przenika ono przez przegrody (ściany, okna, dach, podłogę), ale najwięcej ciepła - aż 35%, w formie ogrzanego powietrza zostaje wyprowadzone przez ciągi wentylacyjne. W systemie wentylacji grawitacyjnej świeże powietrze napływa przez nawiewniki do pomieszczenia dzięki różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem a otoczeniem. Różnica ciśnień zależy od różnicy temperatur oraz siły podmuchu wiatru. W okresie zimowym oraz w czasie wietrznej pogody przez ten sam otwór w nawiewniku tradycyjnym przepływa kilkakrotnie więcej powietrza niż w normalnych warunkach. Powoduje to napływ zimnego powietrza w ilości przekraczającej nawet kilkakrotnie zalecane wartości, doprowadzając do wyziębienia pomieszczenia. Automatyczny nawiewnik V40P zastosowany w oknach dachowych FAKRO niezależnie od różnicy ciśnień oraz wielkości podmuchu wiatru, wpuszcza do pomieszczenia zawsze te samą, optymalną ilość powietrza. Chroni przed wychłodzeniem pomieszczenia, co wydatnie zmniejsza koszty ogrzewania.

Montaż okna

Przepisy i instrukcje podają miejsce zamontowania okna dachowego w połaci dachowej. Powinno się ono znajdować na odpowiedniej wysokości od podłogi, aby optymalnie spełniało swoje funkcje. W budynkach o kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość dolnej krawędzi okna otwieranego od podłogi powinna wynosić co najmniej 85 cm. Należy podkreślić, że im wyżej od podłogi będzie zamontowane okno tym lepsze będzie doświetlenie pomieszczenia. Kolejną ważną kwestią jest wysokość montażu okien dachowych posiadających nawiewniki. W oknach FAKRO nawiewnik umieszczony jest w górnej części ościeżnicy. Aby okno było zamontowane zgodnie z przepisami, górna krawędź okna powinna znajdować się na wysokości 220 cm. Zalecany montaż okien FAKRO (dolna krawędź okna) na poziomie 110–140 cm od podłogi spełnia wymagania stawiane przez przepisy oraz zapewnia bardzo dobre doświetlenie i gwarantuje kontakt wzrokowy z otoczeniem. Zastosowanie dolnej klamki w oknach FAKRO pozwala na komfortową obsługę prawidłowo zamontowanych okien. Montaż okien na tej wysokości umożliwia również umieszczenie standardowego grzejnika pod oknem oraz prawidłowe wykonanie szpalet, dzięki czemu zapewniona jest prawidłowa cyrkulacja powietrza w całej wnęce okiennej, która skutecznie ogranicza ryzyko wystąpienia kondensacji na oknie dachowym.

Decydując o umiejscowieniu okien dachowych w połaci dachowej musimy brać pod uwagę ważną regułę, w myśl której lepsze efekty oświetlenia uzyskamy stosując kilka okien umieszczonych w różnych punktach dachu, niż przez zgrupowanie okien w jednym miejscu. Warto pamiętać również, że im wyższe okno tym lepszy, bardziej równomierny rozkład światła w pomieszczeniu.Wielkość okna dachowego dobierana jest w zależności od powierzchni przeszklenia i rodzaju pomieszczenia. Prawidłowe doświetlenie pomieszczeń za pomocą światła naturalnego określa się stosunkiem powierzchni okna liczonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie - co najmniej 1:12. Wysokość dobieranego okna zależy również od kąta pochylenia połaci dachowej. Im kąt nachylenia dachu jest mniejszy tym wysokość okna powinna być większa. Decydując o umiejscowieniu okien dachowych musimy brać pod uwagę ważną regułę, w myśl której lepsze efekty oświetlenia uzyskamy stosując kilka mniejszych okien umieszczonych w różnych punktach dachu, niż przez zastosowanie jednego dużego okna.

Pakiety szybowe

Pakiet szybowy superenergooszczędny to szyba dwukomorowa w skład której wchodzi szyba zewnętrzna hartowana, środkowa hartowana z warstwą niskoemisyjną, a wewnętrzna laminowana, antywłamaniowa klasy P2A. Zestaw posiada dwie ciepłe ramki dystansowe TGI. Przestrzenie międzyszybowe wypełnione są gazem szlachetnym – argonem.

Pakiet szybowy pasywny to trzykomorowy pakiet szybowy. Zbudowany jest z czterech szyb hartowanych. Zestaw posiada trzy warstwy niskoemisyjne i ciepłe ramki dystansowe TGI. Przestrzenie międzyszybowe wynoszą po 12 mm i wypełnione są gazem szlachetnym - kryptonem.

Pakiet szybowy antywłamaniowy to pakiet jednokomorowy, z wewnętrzną szybą laminowaną i antywłamaniową klasy P2A wg normy PN-EN 356, posiadającą podwyższoną odporność na rozbicie. Zbudowany jest z zewnętrznej szyby hartowanej oraz z ciepłej ramki dystansowej TGI. Wewnętrzna szyba laminowana składa się z dwóch warstw szkła o grubości 3mm, pomiędzy którymi znajdują się dwie warstwy folii z PVB o grubości 0,76 mm (2x0,38 mm). Wnętrze pakietu wypełnione gazem szlachetnym – argonem. 

.

Rodzaje okien dachowych

Wybierając okna dachowe musimy wziąć pod uwagę funkcjonalność, energooszczędność oraz bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe. Te aspekty chociaż nieuświadamiane są bardzo ważne dla mieszkańców. Każdy chce czuć się bezpiecznie i komfortowo we własnym domu. Nowoczesne okna dachowe FAKRO zapewniają ten spokój.   

Okna uchylno-obrotowe preSelect. Okno dachowe nowej generacji posiadające dwie oddzielone od siebie funkcje otwierania skrzydła; uchylną oraz obrotową. Oddzielone od siebie funkcje otwierania zapewniają stabilność oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Funkcja uchylna w zakresie od 0 - 35° umożliwia łatwe podejście do krawędzi otwartego okna, co zwiększa przestrzeń użytkową pomieszczenia oraz zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz. Funkcja obrotowa do 180° stosowana jest do mycia zewnętrznej szyby czy zakładania markizy. Nowatorski system okuć gwarantuje realizacje tylko jednego sposobu otwierania oraz pełną stabilność skrzydła, zarówno funkcji uchylnej jak i obrotowej. Zmianę sposobu otwierania umożliwia przełącznik preSelect umieszczony w połowie wysokości ościeżnicy. Dostępny po otwarciu skrzydła. Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka Elegant posiada dwa stopnie mikrouchylenia. Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°. Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe. 

.

Okno obrotowe o podwyższonej odporności na wilgoć. Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia. Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°. Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe. Możliwość zamontowania sterowania elektrycznego. Zakres montażu 15-90°. Okna FTU-V to najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo, trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym tworzącym trwałą i idealnie gładką powłokę w kolorze białym na powierzchni ramy. Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki). Okna PTP-V to wielokomorowe profile PVC w kolorze białym wzmocnione rdzeniami stalowymi. Dostępne również w kolorze okleiny złoty dąb lub sosna. Tworzywo nie pochlania wilgoci, okno jest trwałe i odporne na korozję. Przeznaczone do pomieszczeń, w których przez dłuższy okres utrzymuje się wilgotne powietrze (łazienki, salony kąpielowe, pralnie). Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki).

.

Okna sterowane elektrycznie Z-Wave. Okno obrotowe fabrycznie wyposażone w urządzenia (centralka, siłownik i transformator) umożliwiające jego zdalne otwieranie i zamykanie oraz sterowanie dodatkami za pomocą pilota. Wyposażone w czujnik deszczu, który automatycznie uruchamia funkcję zamykania skrzydła podczas opadów. Posiada styki na ościeżnicy umożliwiające łatwe zamontowanie elektrycznych akcesoriów. Łatwe podłączenie do sieci elektrycznej 230V. Komfortowa obsługa okna za pomocą pilota. Przekręcając klamkę o 90° rozłączamy skrzydło z siłownikiem. Automatyczny nawiewnik V40P. Standardowo wyposażone w energooszczędny pakiet szybowy U3. Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe. Zakres montażu 15-90°. Okno FTP-V Z-Wave to najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo, dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym. Okno FTU-V Z-Wave to najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo, trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym tworzącym trwałą i idealnie gładką powłokę w kolorze białym na powierzchni ramy. Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki).

Superenergooszczędne okna obrotowe. Specjalne okna dachowe przeznaczone do budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Pakiet szybowy osadzony jest w specjalnie zaprojektowanej ramie skrzydła. Posiada ona poszerzone drewniane profile w porównaniu ze standardowym oknem. W oknie zastosowano pięć uszczelek .Taka konstrukcja minimalizuje zjawisko powstawania mostków cieplnych oraz zapewnia lepszą izolacyjność okna. Okna otwierane obrotowo z zawiasem umieszczonym powyżej połowy wysokości okna, dzięki czemu nawet wysoka osoba może komfortowo stać przy otwartym oknie. Wygodna obsługa za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka z dwustronnym ryglowaniem. Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°. Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo. Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym. Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe. Nowatorska konstrukcja okien dachowych FTT gwarantuje doskonałe parametry termoizolacyjne i dużą oszczędność energii cieplnej. Okno dachowe FTT U8 Thermo o współczynniku Uw=0,58W/m2K to najbardziej energooszczędne okno dachowe na świecie z pojedynczym pakietem szybowym. Już teraz zdecydowanie przewyższa wymogi termoizolacyjności, które będą obowiązywać okna dachowe od 2021 roku. Okno FTT U8 Thermo spełnia wymagania budownictwa pasywnego, czego potwierdzeniem jest certyfikat Passive House.

.

Balkonowe Galeria. Nowatorskie, duże okno dachowe, w którym otwarte skrzydła tworzą balkon. Górne skrzydło otwierane jest uchylnie do góry, a dolne uchylane do przodu umożliwiając swobodny dostęp do wnęki balkonu. Skrzydło przy obrocie o kąt od 0° do 45° jest podtrzymywane przez innowacyjny mechanizm wspomagający, który pozwala pozostawić otwarte skrzydło w dowolnej pozycji w tym zakresie. Obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części górnego skrzydła. Klamka z dwupunktowym ryglowaniem. Obrócone skrzydło blokowane jest do mycia przez zasuwkę przy kącie 180°. Automatyczny nawiewnik V40P. Zarówno górne jak i dolne skrzydło wyposażone są w bezpieczny pakiet szybowy P2. Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo. Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym. Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe. Zakres montażu 35–55°. Zalecenie: montaż w konstrukcji dachu bez ścianki kolankowej. Górne skrzydło uchylane jest płynnie aż do kąta 45°. Boczne barierki ochronne zintegrowane są z dolnym skrzydłem i wysuwają się podczas jego otwierania. W czasie zamykania dolnego skrzydła, barierki balkonu chowają się w oknie i nie są widoczne ponad połacią dachu. Ukryte są pod oblachowaniem okna, przez co nie ulegają zabrudzeniu oraz nie zakłócają estetyki dachu.

.

Markizy elektryczne AMZ

Markizy zewnętrzne zapewniają ochronę poddasza przed zbyt szybkim nagrzewaniem się latem, spowodowanym promieniami słonecznymi przenikającymi przez szyby okien dachowych. Ich skuteczność jest tak wysoka, ponieważ rozpraszają one promieniowanie słoneczne zanim dotrą one do szyby. Nawet gdy mamy dach prawidłowo zaizolowany, to czynnikiem wpływającym na wzrost temperatury na poddaszu jest nieosłonięte okno dachowe. Przy temperaturze zewnętrznej około 30°C wewnątrz pomieszczenia możemy mieć nawet 10° więcej. Zgodnie z normą DIN 5034-1 pomieszczenia należy chronić przed nadmiernym nagrzewaniem promieniami słonecznymi nie za pomocą akcesoriów wewnętrznych tylko za pomocą osłon zewnętrznych. Przepuszczalność energii słonecznej:

Markiza elektryczna to odpowiednie połączenie skuteczności ochrony przed nagrzewaniem z najwyższym komfortem obsługi. Dzięki temu, że markiza absorbuje promieniowanie słoneczne już przed szybą i emitują ciepło na zewnątrz, a nie w pomieszczeniu, znacznie lepiej chroni w słoneczne dni przed uciążliwym upałem niż dodatki wewnętrzne. Umożliwia jednocześnie dopływ naturalnego światła i kontakt wzrokowy z otoczeniem. Dodatkowo umieszczenie markizy za oknem nie zmniejsza powierzchni przeszklenia okna. Zapewnia do 8 razy skuteczniejszą ochronę przed nagrzewaniem w porównaniu z zasłonami wewnętrznymiSterowanie pilotem lub całkowicie samoczynna, automatyczna obsługa w zależności od poziomu natężenia światła sprawiają, że z wyjątkową łatwością możemy chronić poddasze przed nagrzaniem. Markiza elektryczna zapewnia wyjątkowy komfort obsługi. Po zamontowaniu markizy wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie lub na sterowniku, a w jednej chwili możemy zasłonić markizą okno dachowe. Możemy ją również zatrzymać w dowolnej pozycji.

AMZ Z-Wave Electro 12 zasilana prądem z sieci elektrycznej poprzez zasilacz 12VDC i sterowana za pomocą pilota lub przełącznika naściennego w bezprzewodowym systemie Z-Wave. 

AMZ Electro 230 zasilana prądem z sieci elektrycznej i sterowana za pomocą przełącznika naściennego. Do zasilania markizy nie jest wymagany zasilacz - markiza może być podpięta pod zasilanie 230V

AMZ Solar zasilana z akumulatorów solarnych i sterowana za pomocą pilota. Może być sterowana w jednym z trzech trybów: automatycznym (samoczynne rozwijanie i zwijanie markizy w zależności od stopnia nasłonecznienia), półautomatycznym (samoczynne rozwijanie, zwijanie za pomocą pilota), obsługa za pomocą dołączonego w zestawie pilota. Markiza Solar jest zasilana z pakietu akumulatorów 12VDC zabudowanych w jej obudowie. Akumulatory są doładowywane przez panel solarny. 

AMZ Bluetooth zasilana prądem z sieci elektrycznej (poprzez zasilacz 12VDC) i sterowana za pomocą dowolnego urządzenia z Bluetooth (poprzez specjalną aplikację). W szczególnych przypadkach markizą można sterować przyciskiem serwisowym umieszczonym na markizie. Do zasilania markizy jest wymagany zasilacz 12VDC.

Markiza AMZ wykonana jest z wytrzymałej, odpornej na czynniki atmosferyczne tkaniny z włókien szklanych powlekanych PVC. Tkanina ta jest zrolowana na wałku z silnikiem i umieszczona w kasetonie z profili aluminiowych montowanym nad oknem. W krawędziach tkaniny zatopiona jest taśma suwakowa, która utrzymuje odpowiednie napięcie tkaniny pomiędzy prowadnicami oraz zapobiega wypadaniu tkaniny z prowadnic. Takie połączenie tkanina-profil zwiększa jej odporność na wiatr. Rozwiązanie to wytrzymuje porywy wiatru o prędkości do 120 km/h. Markiza to skuteczna ochrona przed upałem i nadmiarem promieni słonecznych przy jednoczesnym zapewnieniu widoczności. Można nią zasłonić okno na całe lato bez potrzeby codziennego rozwijania i zwijania. Zapewnia równomierny rozkład natężenia światła, zapewniając naszym oczom wizualny komfort, chroniąc je przed szkodliwym oddziaływaniem refleksów, szczególnie przy pracy z komputerem. Zaciągnięta w czasie deszczu redukuje odgłos spadających kropel.

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także